Kattegatforbindelsen til 136 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kattegatforbindelsen: Planer og udførelse

I januar 2020 har regeringen besluttet at fortsætte planerne for fast forbindelse over Kattegat, enten som en vejbro eller en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er 7 delkommissiorier, som omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og hvor broen skal føres i land: Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland.. Hvordan er tidsplanen? Kommende led i undersøgelsen. Planer og tidsplaner fastlægges.

10.00 Mulige linieføringer

Mulige linjeføringer af en eventuel Kattegatforbindelse. I hvilke byer skal den ramme på den jyske og sjællandske side. Hvad vil det betyde for områderne.

10.25 Kalundborg - fra blindtarm til vækstcenter

Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjælland. Det har været svært at få folk til at bosætte sig i Kalundborg-området, selvom Novo med investeringer på 16 milliarder løfter byen. Ny motorvej og broen vil øge interessen markant. Hvad vil det betyde for huspriserne. Hvor stor bliver væksten.

10.50 Kaffepause
11.20 Horsens - konkurrent til Aarhus

Kattegatforbindelsen vil gøre Horsens til en konkurrent til Aarhus, hvad erhvervsudvikling og indbyggertilvækst angår. Horsens indbyggertal, der i dag er på 89.700 mennesker i Horsens kommune kan blive fordoblet som følge af opførelsen af Kattegatforbindelsen.

11.45 Samsø - fra ø-samfund til overklassens boligområde

Det bliver nemt at komme til Samsø med den nye forbindelse og øen kan blive et attraktivt bosætnings- og fritidsområde i den eksklusive klasse. Med så få kilometer til Aarhus og vestvendte kyster er der lagt op til boligeventyr af dimensioner når broen står klar.

12.10 Aarhus - ny synergi med hovedstaden

Hvilken betydning vil Kattegatforbindelsen have for Aarhus? Nye erhverv og stigende befolkningstal. Når København og Aarhus kun er 2 timer fra hinanden vil erhvervsudviklingen blive langt mere integreret. Og kulturlivet vil få nye muligheder nå gæser kan hentes fra begge sider.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

VLAK-regeringen afsatte i 2018 60 millioner kr til en undersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat fordelt på 15 millioner kr i 2019, 25 millioner kr i 2020 og 20 millioner kr 2021.

Samme år viste en genberegning, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr, mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder kr.

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet.

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021.

En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 2. december 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnAndre konferencer

Tilmeld dig her