Kalundborg: et vækstcenter for enden af Kattegatforbindelsen

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner fog strategier for Kalundborg

Med Kattegatforbindelsen og motorvejen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjælland. Hvilke visioner har byen for sin rolle som et stærkt industri-, erhverv- og bosætningscenter? Hvordan kan byens stærke økonomi understøtte byudvikling i den kommende tid og på længere sigt, så byen kan tiltrække den højtkvalificerede arbejdskraft til sine virksomheder? Hvordan kan den gamle, pittoreske by få mest ud af sin symbiose med moderne erhvervsliv? Hvad vil Kattegatforbindelsen betyde for byudviklingen?

Martin Damm , Borgmester, Kalundborg Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter

Kalundborgs kommende udvikling-konkrete planer og projekter. Infrastrukturprojekter, helhedsplan for Kalundborg bymidte, udvikling af bolig- og erhvervsejendomme. I hvilken retning vil byudviklingen gå: nye byudviklingsområder.

10.25 Boligmarkedet i Kalundborg

Kalundborgs boligmarkedet oplever en stærkt stigende aktivitet. Også boligpriserne stiger og det gælder både enfamiliehuse, rækkehuse og i endnu højere grad sommerhuse. Bag fremgangen er den stigende befolkning og fremgang for de i Kalundborg baserede industrier med deres behov for ny veluddannet arbejdskraft der er drivkraften bag den positive udvikling. Kattegatbroens og den nye motorvejs betydning for efterspørgsel og huspriserne. 

10.50 Kaffepause
11.20 Erhvervsmarkedet i Kalundborg

Erhvervslivet med store internationale virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes er drivkraften bag Kalundborgs vækst og stærke økonomi og gør byen til det største erhvervsområde på Sjælland uden for København. Hvilken indflydelse har den moderne industri, havnen, den planlagte udvikling motorvejen og på længere sigt opførelse af Kattegatbroen til Jylland for ejendomsmarkedet i Kalundborg? Kontor, butik, logistik, udvikling af udlejningsboliger. Potentiale og hvordan udnyttes det bedst. Gamle og nye områder for ejendomsudvikling, heriblandt området ved den nye togstation Biotek, hvor 200.000 kvm erhvervsjord solgt i den sidste tid.
11.45 AP Pension investerer i Kalundborg ejendomme

AP Pension har fået øje på Kalundborg som attraktivt investeringssted. Pensionsselskab har i 2020 indgået en rammeaftale med Kalundborg Kommune om en storstilet udvikling og fortætning af Midtbyen i Kalundborg. Som første etape i projektet, der skal strække sig over 8-10 år, skal der bl.a opføres 8 punkthuse med ungdoms- og familieboliger. Gennem sit datterselskab AP Ejendomme er AP Pension allerede involveret i opførelsen af et uddannelses- og forskningscenter kaldt Biomanufacturing Project House, BPH, i Kalundborg. Bag projektet, som startede i 2020, står, foruden AP Pension, Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk, Novozymes og Professionshøjskolen Absalon. Det er AP Ejendomme, som ejer bygningen. Hvorfor er Kalundborg interessant at investere i for en investor og hvorfor investerr man i en uddannelsesinstitution? Har AP Pension flere planer om at investere i Kalundborg?

12.10 20.000 kvm stort butikscenter på Tømmergrunden

Kalundborg Bymidte planlægger opførelse af erhverv/bolig og/eller et butikscenter på i alt 15.000 – 20.000 kvm på Tømmergrunden i Kalundborg, hvor den eksiusterende bebyggelse skal nedrivers.

Ole Meredin Petersen , Kalundborg Bymidte

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Kalundborg er en pittoresk by med stærk økonmi og mange højteknologiske industrivirksomheder.

Med en gennemsnitlig vækst på 3,3 procent om året lå Kalundborg Kommune på en sjetteplads blandt alle danske kommuner i perioden fra 2008 til 2017. Samtidig ligger Kalundborg bland landets rigeste kommuner målt på bruttonationalproduktet, og er med et BNP per indbygger på omkring 504.000 kroner på en samlet 10. plads i Danmark.

Baggrunden for Kalundborgs gode performance er en koncentration af moderne industri med flere af Danmarks største virksomheder Novo Nordisk, Novozymes, Ørsted, Equinor, NOV Flexibles og et forgrenet underskov af underleverandører, der alle nyder godt af at have adgang til Kalundborgs store havn, den dybeste på Sjælland, der netop er blevet betydeligt udvidet.

Aktuelt er bioscience virksomheden Chr. Hansen Holding ved at investere 1,5 milliarder kr. i en ny fabrik. Alene i 2020 blev der annonceret investeringer for mere end 5 milliarder kr. Alt dette gør Kalundborg til det største erhvervsområde på Sjælland uden for København.

Den højteknologidske industris behov for højt kvalificeret arbejdskraft har fået Kalundborg til også at markere sig som uddannelsesby. I 2019 åbnede en biotekingeniøruddannelse i byen, der også har fået en maskiningeniør- og bioanalytikeruddannels. Uddannelserne vil gøre Kalundborg mere attraktiv som bosætningskommune.

Det har været svært at få folk til at bosætte sig i Kalundborg-området, selvom Novo med investeringer på 16 milliarder løfter byen. En anden udvikling, der markant vil booste Kalundborgs attraktivitet for både erhvervslivet og bosætning er de planlagte infrastrukturinvesteringer, med færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen med forventet start af byggearbejderne i 2023 og på længere sigt opførelse af Kattegatbroen til Jylland. Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjælland med endnu mere erhvervsbyggeri og boligudvikling.Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 27. januar 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Kalundborghallernes…Kalundborghallernes Restaurant, Munkesøgade 3, 4400 KalundborgDeltagere

Danske Bank

Torben Stevold

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Sven Lyse

EKAS Rådgivende Ingeniører A/S

Finn Mørck Nielsen

Elotel APS

Jacob Glad
Peer Glad

GSV Materieludlejning.

Mads Lundberg

Kalundborg Bymidte

Ole Meredin Petersen

Kalundborg Kommune

Martin Damm

Lolland Kommune

Annette Christoffersen
Ingemai Larsen
Camilla Nissen

Malmos A/S

Connie Wiuff

Meny Kalundborg ApS

Michael Skovgaard Rasmussen

MEREDIN TØMMERHANDEL A/S HOLBÆK TØMMERHANDEL A/S

Patrik Ekberg

RF udlejning Aps

Rasmus Frederiksen

Skel.dk Landinspektører

Bent Cramer

Andre konferencer

Tilmeld dig her