Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS


Baggrund

Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet.

Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres rådgivere til ansvar.

Samtidig bliver selve byggeprocessen med samspillet mellem rådgivere, bygherren, entreprenøren og leverandøren af varer og systemløsninger mere og mere kompleks, og dette alene gør spørgsmålet om ansvar for fejl og mangler mere betydningsfuldt og samtidig mere sammensat.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Grundlag for rådgiveransvar - offentligt og privat byggeri

Lars Gregersen , Partner, Advokat, Delacour

09.55 Rådgiverens rolle i byggeprocessen
10.30 Ansvarsfordeling mellem rådgiver, bygherre, entreprenør og leverandør. Konkrete eksempler
10.50 Ansvarsfordeling mellem rådgiveren og evt. andre rådgivere. Konkrete eksempler
11.10 Kaffepause
11.55 Ansvarssituationer – projektering, udbud, udførelsesfasen, tilsyn, økonomiske overskridelser
12.05 Rådgiverens ansvarsforsikring
12.25 Forebyggelse af erstatningsansvar
12.45 Spørgsmål og afslutning
12.55 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her