Jylland: Lejeloven - nye ændringer og praksis

Baggrund

På kurset gennemgås den aktuelle retsstilling indenfor boliglejeforhold. Først indledes med en gennemgang af ny lovgivning, der er vedtaget i årets løb, og eventuelle nye vejledninger, der er udstedt. Herefter ses på den gældende retsstilling for lejeforholdets parter i lyset af de vigtigste afsagte domstolsafgørelser, både for så vidt angår aftalens indgåelse, håndteringen af lejeforholdet under dets bestående, og lejeforholdets ophør. Afslutningsvist ses på eventuelle fremsatte lovforslag, der måske vedtages i det kommende år og deres mulige betydning for markedet. 

Du sikres således en bred og grundig indføring og opdatering om boliglejeforhold, som kan anvendes umiddelbart efter kurset.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lejeaftalens indgåelse
Lejeaftalen danner udgangspunktet for samarbejdet mellem dig, og den, eller dem, der lejer lokalerne. Udgangspunktet er, at lejeaftalen er uopsigelig og ikke kan ændres fra udlejerens side, når først den er indgået. Det er derfor vigtigt, at lejekontrakten er gennemtænkt. Kurset indledes med en gennemgang af væsentlige opmærksomhedspunkter ved lejeaftalens indgåelse med udgangspunkt i Typeformularen. Målet er at sikre, at de standardvilkår, du typisk anvender, er opdateret og i overensstemmelse med den nyeste praksis på området. Hvis du har en ”standardkontrakt” kan du med fordel medbringe den på kurset. 
10.15 Lejerens brug, vedligeholdelse, forbedringer og overdragelse af lejemålet
Under lejeforholdets bestående gælder en række regler for lejerens brug, adfærd og muligheder for at give andre adgang til eller sågar overdrage det lejede. De fleste af disse regler er præceptive. Samtidig har du som udlejer pligt til at sikre god skik og orden i ejendommen. Det er derfor navnlig vigtigt at være opmærksom på udviklingen indenfor dette område og betydningen af ejendommens husorden. Hvis du har en standardhusorden kan du med fordel medbringe den på kurset.
10.50 Kaffepause
11.10 Lejens fastsættelse og ændring
Lejens fastsættelse afhænger af ejendommen. Tilsvarende gælder lejens ændring, der dog også kan påvirkes af, hvad der er aftalt i typeformularens § 11. Det er et område, hvor der stærke modstridende interesser, og hvor lejerforeningerne er meget aktive for at holde lejeniveauet nede. Retssager er omkostnings- og tidskrævende og ofte skadelige for samarbejdet og stemningen i ejendommen. Det er derfor væsentligt at følge med i udviklingen og muligheder på området for stedse forhold sig til det realistiske lejeniveau og mulighederne for at opnå sine ønsker uden unødige tvister og retssager. 
12.00 Lejeaftalens ophør og lejerens fraflytning
Lejeforholdet kan bringes til ophør ved opsigelse eller ophævelse. På kurset ses nærmere på problematikker knyttet til de forskellige ophørsgrunde, og processen ved lejerens fraflytning i lyset af den seneste udvikling på området.
12.55 Opsamling og afslutning
13.00 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her