Jylland: Højhusbyggeri - krav og løsninger. KURSUS

Baggrund

Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået. 

Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker gøre det muligt at bygge stadigt højere i fremtiden.

Der er en række tekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Udfordringerne ved højhusbyggeri ligger i skærpede brand- og tæthedskrav, vindbelastning, lodrette installationer, belastning, byggeteknik og konstruktioner, der tager hensyn til den øgede belastning, når man bygger i højden. Under selve byggeriet er der logistiske udfordringer i forbindelse med lodret transport af materialer og mandskab, og der er også skærpede sikkerhedskrav. De rigtige løsninger sikrer bygherren en god businesscase og et fleksibelt byggeri.

Bygningen skal konstrueres, så man ikke mærker svingninger, når man opholder sig i den, samtidig med at man skaber mindst mulig turbulens omkring bygningen. Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og højhusbyggerier, på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard. Årsagerne er, at der bliver bygget mere i højden og på vindudsatte områder, f.eks. ved havneområder som Aarhus Ø og Nordhavn i København. Desuden er der udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning og byggeri. Man er særligt opmærksom omkring høje huse, fordi der ofte skabes turbulens, og vinden trækkes ned fra højere luftlag.

Underviser:

Tim Gudmand-Høyer, Chefkonsulent, Rambøll

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvorfor højhuse?
Højhuse kan være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker gøre det muligt at bygge stadigt højere i fremtiden. Hvad er de drivende faktorer for at bygge højhuse, og hvordan kan højhuse bidrage til at løse udfordringerne i en moderne by?

Tim Gudmand-Høyer , Chefkonsulent, Rambøll

10.00 Disponering af højhuse: Konstruktioner og installationer
Strukturelle systemer og konstruktioner af højhuse. Bygningens form og undergrundens bæreevne. Påvirkning af naboområder i byggefasen og naboområders påvirkning af bygningen. Forskellige løsningsmodeller, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker. Begrænsninger i konstruktioner og midlertidige konstruktioner. Placering af tekniske installationer alt efter bl.a. bygningens højde. Lodrette installationer. Vertikal transport under og efter byggeriet. Fejlminimering i repetitivt byggeri.
10.50 Kaffepause
11.20 Brand: tekniske installationer og sikkerhed
Brand: Tekniske installationer for brandsikkerhed, brandtrapper og udsugningsskakter.
11.55 Vindlast og turbulens
Belastningen af bygningen (vind og evt. jordskælv). Vindkomfort og vindlast. Turbulens omkring bygningen, hvordan minimerer man vind omkring bygningen? Afværgeforanstaltninger. Komfort på altaner. Facadedesign som kan afhjælpe vindturbulens.

Jens Christian Bennetsen , Senior Projektchef, Rambøll

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Adsbøll Entreprise A/S

Dan Johansen
Ib W Andersen

Arkil A/S

Ulrik Hofmann Larsen
Erik Lysdal Poulsen
Henrik Henriksen

Arne Andersen Vrå A/S

Henrik Grøn

Brix & Kamp A/S

Morten Christensen

Climatic A/S

Rasmus Plougmann

G4S

Torsten Hager
Claus Nørregaard
Ole Schjøtt

INNOVA Advokatfirma

Christian Lomborg Jessen

NemStatik ApS

Kaj Jensen
Christian Skotte Karcz

NIRAS

Kåre Tinning

Rambøll

Tim Gudmand-Høyer
Jens Christian Bennetsen

Region Midtjylland

Asger Asger Schou

Rønslev

Helle Jacobsen
Kasper Rønslev
Sine Meyer Villemos
Lasse Rasmussen
Nya Ulrich Andersen

Schüco Denmark ApS

Søren Haubjerg Cramer Sørensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her