Jylland: Erhvervslejeloven - den nye udvikling. KURSUS

Baggrund

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

På kurset sættes fokus på den nyeste udvikling indenfor erhvervslejeretten. På kurset prioriteres udviklingen det seneste år med fokus på eventuel ny lovgivning, udviklingen i praksis og litteratur på området. Du opdateres således dybdegående om årets aktuelle problemstillinger og deres mulige løsninger samtidigt med, at du ajourføres om erhvervslejerettens væsentlige forhold generelt.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Erhvervslejeaftalens indgåelse
Erhvervslejeaftalen danner udgangspunktet for samarbejdet mellem dig, og den, eller dem, der lejer lokalerne. Udgangspunktet i dansk erhvervslejeret er, at lejeaftalen er uopsigelig fra udlejerens side, når først den er indgået. Det er derfor vigtigt, at lejekontrakten er gennemtænkt. Hvis du har givet lejeren afståelsesret kan lejeaftalen principielt set fortsætte uendeligt med skiftede lejere. Det har sine fordele i form af ret til højere leje og mindre risiko for tomgang, og det har sine ulemper, navnlig at du ikke selv vælger din lejer. Kurset indledes med en gennemgang af væsentlige opmærksomhedspunkter ved erhvervslejeaftalens indgåelse med fokus på samspillet mellem de enkelte kontraktsvilkår og dine valgmuligheder. Målet er at sikre, at den erhvervslejekontrakt, du anvender som fundament for forhandling med en lejer, er opdateret og passer til din virksomhedsprofil. Hvis du har en ”standardkontrakt” kan du med fordel medbringe den på kurset.

Louise Faber , Lektor, Aalborg Universitet

10.15 Lejerens brug, vedligeholdelse, forbedringer og overdragelse af lejemålet
Under lejeforholdets bestående gælder en række regler for lejerens brug, adfærd og muligheder for at give andre adgang til eller sågar overdrage det lejede. Nogle af reglerne følger af erhvervslejekontrakten andre af lovgivningens udfyldende regler. Særlige aftaler herom har direkte indflydelse på lejens størrelse, og samtidig er det også her konflikterne under lejeforholdets bestående typisk opstår. Det er derfor navnlig vigtigt at være opmærksom på udviklingen indenfor dette område.  
10.50 Kaffepause
11.10 Lejens fastsættelse og ændring
Lejens fastsættelse og ændring har sammenhæng med de øvrige vilkår i kontrakten. Som udgangspunkt fastsættes lejen som markedslejen, i praksis ofte i kombination med en årlig regulering med udgangspunkt i nettoprisindekset. Det er et område, hvor der er stor opfindsomhed og dermed ofte mange retssager. Disse retssager er omkostnings- og tidskrævende og ofte skadelige for samarbejdet. Det er derfor væsentligt at følge med i udviklingen og muligheder på området for stedse forhold sig til det realistiske lejeniveau og mulighederne for at opnå sine ønsker uden unødige tvister og retssager.
12.00 Lejeaftalens ophør og lejerens fraflytning
Lejeforholdet kan bringes til ophør ved opsigelse, ved resultatløs genforhandling, i forbindelse med konkurs eller rekonstruktion og ved misligholdelse. På kurset ses nærmere på problematikker knyttet til de forskellige ophørsgrunde, muligheden for erstatning eller at skulle betale erstatning og fraflytningsopgøret.
12.55 Opsamling og afslutning
13.00 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Astheo Holding

Søren Krarup

Interlex Advokater

Susanne Buskov Møller

Jens Nielsen

Henrik Kjær

JN Administration

Jonna Nielsen

Kristelig Fagforening

Liane Andersen

Vidar Ejendomme

Marianne Præstegaard
Lars Horts Petersen

Aalborg Universitet

Louise Faber

Andre konferencer

Tilmeld dig her