Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS

Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 3. maj 2017 kl. 09.00 - 12.15

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

Regeringen ønsker at sikre vækst og udvikling i hele Danmark, og i juni 2016 er der indgået forlig om en ny planlov. I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Loven er under behandling i foråret 2017 og ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2017. Planloven revideres og ændres på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planlægning langs kysten og om landzonetilladelser, alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder.

Kurset sætter særlig fokus på de væsentligste og praktisk relevante ændringer, og dermed de nye udviklingsmuligheder, der vil følge af loven. Planloven anskues dermed i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.

Foruden de forestående ændringer af planloven indgår særligt lokalplaner som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser de væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.

Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Den nye planlov

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. De nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Kim Trenskow Kim Trenskow, Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus


10.00

Planloven og butikkernes størrelse

Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse forventes lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.


10.25

Planloven og butikkernes beliggenhed

Også planlovens krav til butikkernes placering forventes lempet. De nye regler for bl.a. udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.


10.50

Kaffepause


11.20

Planprocessen

Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?


11.45

Etablering af detailhandel på grundlag af "gamle" lokalplaner

Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.


12.10

Spørgsmål og afslutning


12.15

FrokostTilmelding til Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 3. maj 2017 kl. 09.00 - 12.15

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

 • Professionelt arrangement til tiden
 • Morgenkaffe
 • Frokost
 • Konferencemappe
 • Oplægsmateriale sendt pr. email efterfølgende

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

De kommer også

 • Arkitektfirmaet RUM
  - Anders Johansen
 • BoCon Projekt ApS
  - Torben Ulrik Hoi
 • Codex
  - Niels L. Johansen
 • HESØ
  - Henrik Thomsen
 • Kromann Reumert Aarhus
  - Kim Trenskow
 • Sønderborg Kommune
  - Marie Nissen Bonefeld
  - Jette Henningsen
  - Peter Andreas Simonsen
 • Sønderborg Kommunes Erhvervsservice
  - Pernille Refshauge
 • Aalborg Kommune
  - Iben Andersen
  - Mette Kristoffersen
  - Esben Obeling

Praktisk info

Tidspunkt

3. maj 2017
Kl. 09.00 - 12.15

Sted

Marselis Hotel Aarhus
Strandvejen 25
8000 Aarhus C
Telefon: +45 86144411
www.helnan.dk/marselis

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
2. maj 2017, København SV
Læs programmet

Hillerød investerer 24 milliarder i byudvikling
10. maj 2017, Hillerød
Læs programmet

Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
23. maj 2017, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER