JYLLAND: Broen til Sjælland for 136 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kattegatforbindelsen: Forundersøgelse og kommende tiltag

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er 7 delkommissiorier, som bl.a. omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og indledende linjeføringsovervejelser. Delkommissioriet om linjeføringsovervejelser omfatter linjeføringer mellem Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland med både jernbane og vejforbindelse. Hvordan er tidsplanen? Kommende led i forundersøgelsen. Hvilke tiltag kommer på længere sigt?

10.00 Mulige linieføringer

Mulige linjeføringer af en eventuel Kattegatforbindelse.

10.25 Kalundborg: Ny vækstcenter på Sjælland

Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjeælland.

Martin Damm , Borgmester, Kalundborg Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Horsens - konkurrent til Aarhus

Kattegatforbindelsen vil gøre Horsens til en konkurrent til Aarhus, hvad erhvervsudvikling og indbyggertilvækst angår. Horsens indbyggertal, der i dag er på 92.000 mennesker i Horsens kommune kan blive fordoblet som følge af opførelse af Kattegatforbindelsen.

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

11.45 Aarhus - ny synergi med hovedstaden

Hvilken betydning vil Kattegatforbindelsen have for Aarhus? Nye erhverv og stigende befolkningstal.

Marc Perera Christensen , Direktør / CEO, Erhverv Aarhus

12.10 Vision

Visionerne for en fast Kattegatforbindelse, og hvad den vil komme til at betyde for udviklingen på tværs af landet. 

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

VLAK-regeringen afsatte i 2018 60 millioner kr. til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat fordelt på 15 millioner kr. i 2019, 25 millioner kr. i 2020 og 20 millioner kr. 2021.

Samme år viste en genberegning, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr., mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder kr.

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet.


En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. januar 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDe kommer også

Erhverv Aarhus

Marc Perera Christensen

HKS-CONSULT ApS

Henrik K Søndergaard

Horsens Kommune

Peter Sørensen

Kalundborg Kommune

Martin Damm

Mott MacDonald

Philip Chalk

Per Aarsleff A/S

Christian Trier

Rambøll

Jens Egdal

Rambøll Danmark A/S

Asger Knudsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her