JYLLAND: Broen fra Kalundborg til Aarhus

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kattegatforbindelsen: Forundersøgelse og kommende tiltag

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er 7 delkommissiorier, som bl.a. omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og indledende linjeføringsovervejelser. Delkommissioriet om linjeføringsovervejelser omfatter linjeføringer mellem Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland med både jernbane og vejforbindelse. Hvordan er tidsplanen? Kommende led i forundersøgelsen. Hvilke tiltag kommer på længere sigt?

Frederik Fisker , Projektchef , Sund & Bælt Holding

10.00 Aarhus - ny synergi med hovedstaden

Hvilken betydning vil Kattegatforbindelsen have for Aarhus? Nye erhverv og stigende befolkningstal.

Marc Perera Christensen , Direktør / CEO, Erhverv Aarhus

10.25 Horsens - konkurrent til Aarhus

En kattegatforbindelse vil forkorte rejsetiden for både pendlere og erhvervsliv og derved bringe Danmark meget tættere sammen. På den måde vil broforbindelsen, der bør omfatte både biler og tog, bidrage til vækst i hele Danmark og til udviklingen i Østjylland i særdeleshed. Derfor skal beslutningen tages, så de store perspektiver kan indfries.

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Vision

Visionerne for en fast Kattegatforbindelse. Hvad den vil komme til at betyde for udviklingen på tværs af landet og ikke mindst i Region Midtjylland.

11.45 Kalundborg: Ny vækstcenter på Sjælland

Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjælland. Hvad kan forbindelsen betyde for området og for hele Sjælland?

Mads Váczy Kragh , Direktør, Erhvervshus Sjælland

12.10 Samsø - fra ø-samfund til overklassens boligområde

Det bliver nemt at komme til Samsø med den nye forbindelse og øen kan blive et attraktivt bosætnings- og fritidsområde i den eksklusive klasse.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr., mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder kr.

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet.

En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 9. juni 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDeltagere

DM-Gruppen A/S

Jane Sundstrøm c/o Kontoret

Erhverv Aarhus

Marc Perera Christensen

Erhvervshus Sjælland

Mads Váczy Kragh

Geo

Kirsten Luke

HauCon A/S

Richart Krogh
Jan Haugaard
Anders Niekrenz

HKS-CONSULT ApS

Henrik K Søndergaard

Horsens Kommune

Peter Sørensen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

LandboGruppen MidtØst

Finn Pedersen

Lytt Architecture as (Tidl. Møller & Grønborg)

Niels Kjølhede

Mott MacDonald

Philip Chalk

Ole Krabbe

Ole Krabbe

Per Aarsleff A/S

Christian Trier

Ramboll

Trine Bunton

Rambøll

Jens Egdal

Rambøll Danmark A/S

Direktør Lars T. Thorbek
Asger Knudsen

Sund & Bælt Holding

Frederik Fisker

test

test

Andre konferencer

Tilmeld dig her