JYLLAND: Broen fra Kalundborg til Aarhus til 136 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kattegatforbindelsen: Forundersøgelse og kommende tiltag

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er 7 delkommissiorier, som bl.a. omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og indledende linjeføringsovervejelser. Delkommissioriet om linjeføringsovervejelser omfatter linjeføringer mellem Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland med både jernbane og vejforbindelse. Hvordan er tidsplanen? Kommende led i forundersøgelsen. Hvilke tiltag kommer på længere sigt?

10.00 Mulige linieføringer

Mulige linjeføringer af en eventuel Kattegatforbindelse.

10.25 Kalundborg: Ny vækstcenter på Sjælland

Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjeælland.

10.50 Kaffepause
11.20 Horsens - konkurrent til Aarhus

En kattegatforbindelse vil forkorte rejsetiden for både pendlere og erhvervsliv og derved bringe Danmark meget tættere sammen. På den måde vil broforbindelsen, der bør omfatte både biler og tog, bidrage til vækst i hele Danmark og til udviklingen i Østjylland i særdeleshed. Derfor skal beslutningen tages, så de store perspektiver kan indfries.

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

11.45 Aarhus - ny synergi med hovedstaden

Hvilken betydning vil Kattegatforbindelsen have for Aarhus? Nye erhverv og stigende befolkningstal.

Marc Perera Christensen , Direktør / CEO, Erhverv Aarhus

12.10 Vision

Visionerne for en fast Kattegatforbindelse, og hvad den vil komme til at betyde for udviklingen på tværs af landet. 

Anders Kühnau , Formand for Kattegatkomitéen og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Kattegatkomitéen

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ville koste 124 milliarder kr., mens ren vejforbindelse kunne opføres for 58 milliarder kr. Senere viste en screening, at prisen ville blive henholdsvis 62 milliarder eller 136 milliarder kr.

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet.

En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 9. juni 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDeltagere

DM-Gruppen A/S

Jane Sundstrøm c/o Kontoret

Erhverv Aarhus

Marc Perera Christensen

Geo

Kirsten Luke

HauCon A/S

Richart Krogh
Jan Haugaard
Anders Niekrenz

HKS-CONSULT ApS

Henrik K Søndergaard

Horsens Kommune

Peter Sørensen

Kattegatkomitéen

Anders Kühnau

Lytt Architecture as (Tidl. Møller & Grønborg)

Niels Kjølhede

Mott MacDonald

Philip Chalk

Per Aarsleff A/S

Christian Trier

Ramboll

Trine Bunton

Rambøll

Jens Egdal

Rambøll Danmark A/S

Direktør Lars T. Thorbek
Asger Knudsen

test

test

Andre konferencer

Tilmeld dig her