Industri- og logistik - projektudvikling, priser og optag

Baggrund

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang - 2,1 procent på landsplan og ca. 4 procent i København - på de eksisterede ejendomme, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.

Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at logistikfaciliteter rykker tættere på forbrugerne. Dertil kommer den økonomiske opsving med stigende efterspørgsel på varer, lav rente, begrænset udbud som føle af begrænset nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger til boliger.

Stigende efterspørgsel og knapheden på moderne logistik- og industrifaciliteter vil snart udløse nybyggeri flere steder i landet. Blandt andet planlægges et 100.000 kvm stort logistikcenter opført i Greve, syd for København. Også Københavns lufthavn planlægger at udvide sin logistikpark på en 150.0000 kvm stor grund.

I flere københavnske kommuner bliver gamle erhvervsarealer omlagt til boliger, og nye erhvervsområder bliver udstykket i stedet for. Hvidovre Kommune er i øjeblikket i gang med forskellige undersøgelser på Avedøre Holme. Undersøgelserne skal kortlægge, om det er muligt at igangsætte et kæmpe udvidelsesprojekt af det store erhvervsområde. En udvidelse, der kan give op mod 3,2 millioner kvm og gøre det i forvejen store erhvervsområde tæt på dobbelt så stort, som det er i dag.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Markedet for lager-, logistik- og industriejendomme 2019 - 2029
Efterspørgslen på- og markedet for logistikejendomme har fået fart drevet frem af bl.a. e-handel, der ønsker atl reducere leveringstiden og være tæt på kunderne. Og nu bygges der også nye industrifaciliteter for de moderne industrivirksomheder, der er gået over til at bruge robotter. Hvor dybt stikker trenden og kommer den til at fortsætte? Priser, afkast og tomgang for industri- og logistikejendomme i Danmark. Hvor skarpt er skellet imellem gode og dårlige beliggenheder? Hvem bygger, hvem lejer, og hvem køber logistikejendomme nu og på sigt? Hvordan kommer dette marked til at udvikle sig de næste 5-10 år, og hvad bliver afgørende?

Jacob Widahl , Erhvervsmægler, Cand. jur., Colliers International Danmark

10.00 E-handelens påvirkning af logistik og byområder
Den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid og fleksibilitet betyder, at struktur og funktion af lagre, terminaler og indsamlingssteder ændres.

Henrik Theil , Public Affairs & Kommunikationschef, Foreningen for Dansk Internet Handel

10.25 Beliggenhed: er der plads til mere logistik i Københavns omegn?
Det københavnske marked for logistikejendomme præges af stor efterspørgsel og kun begrænset udbud. Nybyggerierne kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på det attraktive marked, og desuden er der tendens til at omdanne industriområder til bolig. Newsec Advisory har foretaget en rundringning til samtlige af Københavns omegnskommuner for at kortlægge mulighederne for køb af byggejord inden for segmentet. Hvilke muligheder vil der være for at placere nye logistikfaciliteter i Københavns omegn? Hvilke alternative beliggenheder er der?

Klaus Ulrik Østerballe , Senior Property Advisor, Newsec

10.50 Kaffepause
11.20 Finansiering af logistik- og industriejendomme i dag
Har den store efterspørgsel efter logistikejendomme og stigende interesse fra investorerne gjort det nemmere at skaffe finansiering til logistikprojekter? Hvilke muligheder er der på dagens marked for at få finansieret henholdsvis udvikling af- og investering i industri- og logistikejendomme? Hvilke krav skal ejendommen opfylde mht. udformning, beliggenhed og lejekontrakter?  Og hvad er investeringshorisonten set fra bankens synspunkt?

Brian Østergaard Roed , Kreditchef, Realkredit Danmark

11.45 Profitabel drift og porteføljeoptimering
Hvordan drives og håndteres en portefølje af industri- og logistikejendomme optimalt i en tid med stigende efterspørgsel efter industriejendomme? Hvilke tekniske og energimæssige krav skal overholdes, og hvordan holdes omkostningerne nede? Hvad skal sælges, og hvornår og hvad kan optimeres bringes i sund drift?

Tomas Lulla , Head of Asset Management, Valad Europe

12.10 Fremtidens erhvervsområde på Avedøre Holme
Nærhed til hovedstaden, vidensinstitutioner, et stort arbejdskraftopland, international infrastruktur og naturområder af høj kvalitet er ingredienserne, som skal gøre Avedøre Holme til et af Nordeuropas største, mest moderne og grønne erhvervsområder. Hvidovre Kommune vil præsentere tankerne bag fremtidens erhvervsområde, og hvordan det skal føres ud i livet. 

Connie Kirkegaard Nielsen , Driftsleder, Hvidovre Kommune

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Alternative Equity Partners A/S

Morten Windfeldt
Martin Jensen
Patrick Nielsen

Andersen Erhverv

Kim Kyhl Andersen

Cargo Syd A/S

Jeanette Andresen

Colliers International Danmark

Jacob Widahl Erhvervsmægler

Copenhagen Capacity

Jørgen Jessen
Paul Dhami
Rebecca Grainger

Danske Bank Erhverv | Realkredit Danmark

Christina Dahl Christiansen

Fokus Asset Management

Mads Larsen

Foreningen for Dansk Internet Handel

Henrik Theil

Gråkjær Erhverv A/S

Benny Hansen

Hvidovre Kommune

Connie Kirkegaard Nielsen

industribo Byg A/S

jens larsen

Lastas Ejendomme

Jens Larsen
Preben Kristensen

Logicenters

Anders Østergaard Hansen
Mads Fjeldhoff
Mikael Sahlin Olesen
Marcus Holmgren Vigsø

Newsec

Klaus Ulrik Østerballe

Nordea

Kent Traulsen

Nordea Ejendomme

Palle Dybdal
Mia Fält

Nordea, Real Estate København

Christian Korsgaard

NRE group A/S

Jacob Eiskjær Olesen

Nykredit

Lars Donslund

Pears Global Real Estate Denmark

Anne Sofie Vett Raaschou

Rambøll Danmark

Jens Kirk

Realkredit Danmark

Brian Østergaard Roed
Jens Kaad
Paw Rosenkilde

Spar Nord Bank

Per Olhoff

Valad Europe

Tomas Lulla

Vestergaard Nielsen A/S

Karsten Vestergaard

Andre konferencer

Tilmeld dig her