HORSENS med nye store byggeprojekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Horsens

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Horsens Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Horsens? Hvordan ser fremtidens Horsens ud?

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

10.00 Udviklingsplan for Horsens Havn

Et 103.500 kvm område ved Horsens Havn skal over de kommende år forvandles til en helt ny bydel med boliger tæt ved vandet, kultur- og fritidsaktiviteter, et maritimt miljø med søsport, arbejdspladser, cafeer, restauranter, havnepromenade og butikker. Hovedparten af havneområdet skal omdannes til 5.000 boliger, innovative og liberale erhverv og rekreative områder, mens erhvervshavnen bevares på en del af Sydhavnen. Hvad er status for den nye bydel? Hvad kommer den til at indeholde? Hvad kommer den nye bydel til at betyde for Horsens?

Brian Ingvard Christiansen , Projektchef, Horsens Kommune

10.25 Opførelse af 850 boliger på Rantzausbakke og Nørrestrand

I landskabet mellem Hansted Ådal og Åbjerg Skov opføres boligområdet Rantzausbakke. På den attraktive jord ned mod Bygholm Sø skal der bygges 400 lejeboliger der vil blive opført som 3 forskellige boligtyper i størrelser på mellem 60 og 125 kvm. Her opfører man længehusene "Bakken", punkthusene "Engen" og karréhusene "Lunden". De kommende beboere vil få let adgang til både sø, skov og det omkringliggende englandskab. Området skæres igennem af en nord-syd gående vej, og der vil blive opført et fælleshus i midten af bebyggelsen. I området mellem Nordre Strandvej, Egebjergvej og Gl. Aarhusvej nord for Nørrestrand er også 450 nye boliger er på vej. Her skal bygges en grøn landskabsby, der kommer til at bestå af både rækkehuse, tæt-lav bebyggelse og punkthuse i op til 3 etager med boliger i størrelsen mellem 50 kvm og ca. 120 kvm. Et team bestående af Birch Ejendomme, Årstiderne Arkitekter og Sweco skal sammen stå i spidsen for udviklingen af boligområderne. 

Jan Emmertsen , Senior projekteringsleder/Arkitekt MAA, Årstiderne Arkitekter

10.50 Kaffepause
11.20 Udvidelse af Horsens Gymnasium og HF til 148 millioner kr.

Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole skal samles på én adresse på Studentervænget 2 og skal give plads til ca. 1.350 elever og 150 medarbejdere fra sommeren 2021. Projektet omfatter udbygning af de eksisterende faciliteter på Horsens Statsskole samt renovering af de eksisterende bygninger. Tilbygningen omfatter et nybyggeri på 6.300 kvm i 2 etager. Byggeriet er budgetteret til 148 mill. kr. Den forventede byggestart er september 2020. Det er MT Højgaard og C.F. Møllers Architects, der sammen står for  at opføre den store tilbygning.

Flemming Steen Jensen , Rektor, Horsens Gymnasium & HF

11.45 Boligmarkedet i Horsens

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og forventes i 2030 at have 100.067 indbyggere. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et attraktivt sted for tilflyttere og virksomheder. Med en ny Kattegatforbindelse vil der komme markant kortere rejsetider mellem Jylland og Sjælland og Horsens vil pludselig komme tæt på København. Hvordan kommer efterspørgslen og priserne til at udvikle sig i de kommende år? Hvilke nye boligkvarterer og byområder bliver attraktive, og for hvem? Priser og liggetider? Hvordan vil fremtidens boligmarked udvikle sig i Horsens? Hvilken betydning vil en Kattegatforbindelse få for boligmarkedet i Horsens?

Flemming Thykjær , Indehaver/ Ejendomsmægler MDE, Nybolig Horsens

12.10 Nyeste udvikling af Godsbanekvarteret med 200.000 kvm bebyggelse

Helhedsplanen for det tomme godsbaneareal ved siden af Horsens Banegård er i gang med at blive udviklet. Godsbanekvarteret omfatter 200.000 kvm og er centralt placeret i Horsens omgivet af midtbyen, campus, stationen og Bygholm Park. Her er der planer om at skabe en ny og attraktiv bydel med op til 1.500 boliger samt erhverv og butikker. Helhedsplanen er i den nordlige del opdelt i 15 byggefelter mens den sydlige del er opdelt i to byggefelter. Udviklingen af arealerne forventes at ske i etaper og over en længere årrække. Skala Arkitekter er udvalgt som totalrådgiver med Urban Power og Schønherr som underrådgivere til at tegne den nye centrale bydel  for DSB Ejendomme. Hvad er status for projektet? Hvordan udvikles en ny bydel på godsbanearealerne, så den kommer til at hænge sammen med den eksisterende by? Hvad skal det nye kvarter indeholde, for at borgerne vil bruge det?

Henrik Kammer Ulsfort , Arkitekt MAA, Skala Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og har i dag 90.648 indbyggere, men i 2030 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et attraktivt sted for tilflyttere og virksomheder.

Det stigende befolkningstal fik i december 2017 Spar Nord til at placere kommunen på en 6. plads på en liste over danske kommuner med størst behov for nye boliger. Derudover kommer Horsens til at mangle mellem 13.000 kvm og 60.000 kvm butiksarealer i midtbyen og har et behov for at udvide kommunens uddannelsesfaciliteter. For at imødekomme behovet besluttede kommunen i 2017, at byudviklingen i Horsens Kommune både skal ske ved udlæg af nye arealer til byvækst, ved omdannelse af eksisterende ejendomme og arealer samt ved byfortætning.

I Horsens er der derfor sat mange spændende udviklingsprojekter i gang. Der bygges bl.a. et campus til 8.000 studerende ved Banegården, Godsbanearealet og havnen omdannes til nye, attraktive bydele og flere nye boligprojekter er undervejs.

Den store aktivitet har gennem de seneste år for alvor trukket både pensionskasser og udenlandske investorer til byen, hvor der nu investeres massivt i ejendomsudvikling

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 17. september 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Hotel OpusHotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 HorsensDe kommer også

A/S Nortvig

Marcus Braae Andersen
Thomas Nortvig

Arne Elkjær A/S

Kasper Fey-Hansen
Martin Holm Jacobsen

Barslund A/S

Jimmy Knudsen

Birch Ejendomme

René Birch
Thomas Bøgild-Jakobsen
Peder Østergaard
Caja Brandt Fonslev

Bolig Horsens

Palle Hansen

Byggeselskabet Paulsen

Kasper Lauritsen

CASA Group

Lars Rahbek

COBO A/S

Henning Jensen

Constructa A/S

Anders Juul

DAI

Kim Westensee

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Per Reimann

Domea.dk

Louise Prahm

Exhausto A/S

Svend Erik Jensen

Geo

Tobias Brønden Hørlykke

Geopartner Landinspektører

Anne Marie J. Walmar
Tine A. Andersen

GSV Materielsudlejning A/S

Dan O. Vorsholt
Frank Olesen
Peter Fritzbøger

HauCon A/S

Richardt Krogh

Holst Bygherrerådgivning ApS

Olav Holst Hansen

Horsens & Friends

Claus Visbye

Horsens Gymnasium & HF

Flemming Steen Jensen

Horsens Kommune

Brian Ingvard Christiansen
Peter Sørensen

Ingeniør'ne

John Andresen

Jyske Realkredit A/S

Torben Ellersgaard Basse

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lastas , industribo Byg A/S

Jens Larsen

Leca Danmark A/S

Marco Rodam

MT Højgaard

Per Olesen

Nybolig Horsens

Flemming Thykjær

Nykredit

Bente Jakobsen

Preston Rentals.dk

Martin Bojesen
Carsten Vejby Møller

Realkredit Danmark

Lise Højmark Mikkelsen

Skala Arkitekter

Henrik Ulsfort

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Spar Nord Storkunde afdeling

Connie Jørgensen

Sweco Danmark A/S

Kristian Sørensen - Afdelingsleder Sweco DK

Torntoft & mortensen A/S

Torben Bloch Nielsen
Thomas Holm Frederiksen
Michael Jacobsen

VIA UC Horsens

Birte Lyng Vestergaard
Simon Skjerning Torntoft
Hans Hansen

Årstiderne Arkitekter

Jan Emmertsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her