Horsens: De store projekter

Baggrund

Gennem de seneste 10 år er Horsens Kommune gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner.

Kommunen har i dag 89.700 indbyggere, men i 2028 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 98.000 indbyggere. Det fik i december 2017 Spar Nord til at placere kommunen på en 6. plads på en liste over danske kommuner med størst behov for nye boliger. For at imødekomme behovet besluttede kommunen i 2017, at byudviklingen i Horsens Kommune både skal ske ved udlæg af nye arealer til byvækst, ved omdannelse af eksisterende ejendomme og arealer samt ved byfortætning.

I maj 2018 sendte Horsens Kommune et 257.700 kvm stort areal i udviklingsområdet Nørrestrand i udbud, og i samme ombæring blev en 63.000 kvm storparcel i Bygholm Bakker sat til salg. Nørrestrand udvikles på sigt til en ny bydel med plads til 9.000 indbyggere.

Derudover er flere omdannelses- og fortætningsprojekter igangsat eller under planlægning i midtbyen og på havneområdet. Det gælder eksempelvis etableringen af boliger, butikker og restauranter på Skt. Helene Torvet, omdannelsen af de 160 år gamle fabriks- og produktionsbygninger i Tobaksgården til 100 boliger, ligesom adskillige udviklingsområder på havnen er i spil.

Den store aktivitet har gennem de seneste år for alvor trukket både pensionskasser og udenlandske investorer til byen, hvor der nu investeres massivt i ejendomsudvikling.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 12 milliarder kr. på byudvikling i Horsens.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Ny Kommuneplan - Vision og prioriteter for Horsens
Horsens nye kommuneplanforslag til Kommuneplanen 2017 ser frem til 2050. Hvad vil vedtagelsen af den nye Kommuneplan betyde for Horsens udvikling? Hvordan skal Horsens byudvikles fremover i både kort og langt perspektiv?

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter i Horsens
Kommende byudvikling samt konkrete planer og projekter. Hvad er planerne omkring det nye rådhus og oplevelsescenter, bebyggelse i Nørrestrand, udvikling af Horsens bymidte, havnen, sygehuset, Nørrestrand og Campusgrunden?
10.25 70.000 kvm boliger og erhverv på Jernlageret og Nopa-fabrikkens grund
OMJ Ejendomme skal i samarbejde med RUM A/S og COWI udvikle og opføre en helt ny bydel på Nordhavnen ved Jernlageret på Horsens Havn. I første etape opføres 157 lejligheder for boligforeningen Odinsgaard og en dagligvarebutik til Meny-kæden. Nedbrydning af de eksisterende bygninger på grunden er blevet påbegyndt i november 2017, og byggeriet skal efter planen stå færdigt i 2019. Projektet fortsætter med yderligere 3 etaper, og forventes afsluttet i 2025.  RUM er arkitekter på helhedsplanen bag det nye kvarter. Lokalplanen for Nopa-grunden og Jernlageret omfatter op til 80.000 kvm bebyggelse, herunder bl.a. et 20 etager højt tårn.
10.50 Kaffepause
11.20 VIA bygger 26.000 kvm stor uddannelsescampus
VIA vil gerne opføre en 26.000 kvm stor uddannelsescampus i Horsens midtby. VIA flytter dermed fra 2021 sine uddannelser i Horsens til 3 bygninger i henholdsvis 4, 5 og 6 etager på den tidligere slagterigrund i hjertet af Horsens. Dertil kommer et 16 etagers innovationshus på 5.000 kvm, som VIA skal drive i samarbejde med den horsensianske udviklingsvirksomhed Insero. Frem til 2025 har VIA option på at kunne udvide sin nye campus med op til 8.000 kvm.

Kirsten Bundgaard , Professionshøjskoledirektør, VIA University College

11.45 Udvikling af Horsens bymidte til 3 milliarder
I samarbejde med AP Pension har Casa udviklet en plan for omdannelse af bymidten i Horsens. Planen omfatter Kvicklygrunden, som ejes af AP Pension, samt Horsens Rådhus og hele området mellem Bilka og Søndergade samt fra Sønderbrogade til Jens Chr. Juliussens Vej. Et nyt butikscenter på 20.000-25.000 kvm på rådhusgrunden indgår som en del af projektet. I alt er der tale om en investering i størrelsesordenen 3 milliarder kr. Hvilke omdannelsesmuligheder er der i bymidten, og hvad er tidsplanen?
12.10 Nørrestrand: Horsens nye bydel
På det 6,8 millioner kvm store naturskønne udviklingsområde nord for Nørrestrand skal der ifl. planen opføres en ny bydel til op til 9.000 mennesker over de næste 10-20 år. Horsens Kommune har i 2017 lanceret en udviklingsplan for området.

Jesper Gemmer , By- og Havneudviklingschef, Horsens Kommune

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Birch Ejendomme

René Birch
Line Krogh Pedersen

Bolig Horsens

Jørgen Pommerencke

Buus Anlægsgartner A/S

Anders Bjørnlund

COWI A/S

Svend Aage Christensen

Horsens Kommune

Jesper Gemmer
Peter Sørensen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Skala Arkitekter A/S

Julie Ankjær

SVANEN Development A/S

Morten Brixhuus

Universparkering

Leo Schjødt Larsen
Janine N. Bjerre

VIA University College

Kirsten Bundgaard

Andre konferencer

Tilmeld dig her