HØJHUS-byggeri. KURSUS

Baggrund

Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået. 

Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker gøre det muligt at bygge stadigt højere i fremtiden.

Der er en række tekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Udfordringerne ved højhusbyggeri ligger i skærpede brand- og tæthedskrav, vindbelastning, lodrette installationer, belastning, byggeteknik og konstruktioner, der tager hensyn til den øgede belastning, når man bygger i højden. Under selve byggeriet er der logistiske udfordringer i forbindelse med lodret transport af materialer og mandskab, og der er også skærpede sikkerhedskrav. De rigtige løsninger sikrer bygherren en god businesscase og et fleksibelt byggeri.

Bygningen skal konstrueres, så man ikke mærker svingninger, når man opholder sig i den, samtidig med at man skaber mindst mulig turbulens omkring bygningen. Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og højhusbyggerier, på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard. Årsagerne er, at der bliver bygget mere i højden og på vindudsatte områder, f.eks. ved havneområder som Aarhus Ø og Nordhavn i København. Desuden er der udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning og byggeri. Man er særligt opmærksom omkring høje huse, fordi der ofte skabes turbulens, og vinden trækkes ned fra højere luftlag.

I København planlægges der i øjeblikket 9 højhuse i Carlsbergbyen, hvoraf det første Bohrs Tårn på 100 m står færdigt. Andre konkrete projekter under opførelse er blandt andet det 100 m høje boligtårn Uptown til 800 millioner på Nørrebro; Udviklingen af Postterminalgrunden, hvor der planlægges 10 højhuse på op til 115 meter; Faste Batteri på Amager, som vil få 2 højhuse til 240 millioner, samt Charlottetårnet til 150 millioner kr. på Østerbro.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Undergrund og område: påvirkningen af byggeriet
Undergrund og område: påvirkningen af byggeriet

Frank Schwartz , Principal, Tall Buildings, COWI

09.50 Disponering af højhuse: konstruktioner og installationer
Strukturelle systemer og konstruktioner af højhuse. Forskellige løsningsmodeller, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker. Begrænsninger i konstruktioner og midlertidige konstruktioner. Placering af tekniske installationer alt efter bl.a. bygningens højde. Lodrette installationer. Vertikal transport under og efter byggeriet. Kældre og parkering. Fejlminimering i repetitivt byggeri.
10.50 Kaffepause
11.20 Facadeteknik
Tekniske muligheder i forbindelse med formgivning og detaljering af facader i højhuse.

Rasmus Ingomar Petersen , Chief Specialist, Facade Engineering, COWI

11.45 Brand: tekniske installationer og sikkerhed
Brand: Tekniske installationer for brandsikkerhed, brandtrapper og udsugningsskakter.

Jesper Prip Mørch , Specialist, Master in Fire Safety, COWI

12.15 Vindkomfort og vindlast
Belastningen af bygningen (vind og evt.  vandret masselast). Vindkomfort og vindlast. Turbulens omkring bygningen, hvordan minimerer man vind omkring bygningen? Afværgeforanstaltninger. Komfort på altaner. Facadedesign som kan afhjælpe vindturbulens.

Allan Larsen , Bygningsingeniør, COWI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

5e-byg A/S

Henrik Broe

AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører

Michael Panton Lind

Bjarke Ingels Group

Sascha Leth Rasmussen
Jesper Boye Andersen
Ana Maria Cojocaru

BYR Gruppen A/S

Odni Gudmundsson

Caplloyd A/S

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff
Jan Reiter Sørensen

COWI

Frank Schwartz
Rasmus Ingomar Petersen
Jesper Prip Mørch
Allan Larsen

DTU Bygherre

Kjeld Schrøder

Henning Larsen Architects A/S

Jakob Strømann-Andersen

Hoffmann A/S

Morten Enkebølle
Flemming Schannong Hansen
Michael Due Christensen
Charlotte Thorsen

If Forsikring

Jesper Worm
Morten Erfurt
Anne Sønderskov

INGENIØR'NE

Erling Hjorth Sørensen
Lars Sylvestersen
Alfred Mortensen

LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Morten Kirketerp

MOE A/S

Jackie T. Hansen

MT Højgaard A/S

Frank Peder Schmidt
Sine Helm Tringe Pedersen
Birgitte Rosenbeck Projektchef

Rambøll

Tim Gudmand-Høyer

Rambøll A/S

Lene Rohde Kristensen

Schmidt Hammer Lassen

Søren Arentsen
Jette Birkeskov Mogensen
Martin Kock
Kristian Kiilerich Kristensen

Solstra Development

Ole Steen Pedersen
Søren Raae Teisen
Saso Nedelkovski

Søren Jensen

Mikkel Frandsen
Carsten Strüwing Hansen
Bruno Bjerre

Willis Towers Watson

Jonas Gredal
Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her