Generationsskifte af ejendom. KURSUS

Baggrund

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Loven for vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning.

Omkring 23.000 virksomheder står foran et generationsskifte i de kommende år. Det gælder i høj grad også ejendomsselskaber, for mange af dem, der købte ejendom i 80erne og 90erne og 00erne står nu med overvejelser om hvordan et generationsskifte organiseres bedst muligt.

Mange har også købt ejendom i personligt regi eller som ejere af K/S-ejendomme.

Hvordan sikres et gnidningsløst generationsskifte uden at SKAT efterfølgende stiller spørgsmålstegn ved værdiansættelse, +-15 procent reglen, gavereglen.

Hvis ejendommen er købt dyrere end den offentlige vurdering, kan der så opnås skattefradrag for sælger ved "tabet" når der generationsskiftes.

Hvordan sikres et hurtigt bindende svar fra SKAT, fx ved at anvende gavereglen delvist.

Er det en fordel at føre ejendomme over i peronligt regi eller omvendt over i selskabsform.

Hvornår bliver afskrivninger beskattet ved generationsskifte.

Kan der ske skattefri virksomhedsomdannelse efter generationsskifte af ejendom.

Overdragelse af ejendom hvor familien driver erhvervsvirksomhed - hvornår kan det ske skattefrit. 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De nye regler for bo- og gaveafgift
Nye regler for bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede ejendomsselskaber. Reglen om passiv / ikke passiv kapitalanbringelse. De forskellige ejendomsformers status som passiv eller ikke passiv pengeanbringelse - ejendomsselskaber og udlejningsejendomme, ubebyggede grunde, domicilejendomme, typehusfirmaers nyopførte og midlertidigt udlejede boliger og projektejendomme. Ændring af begrebet "pengetank". Pengetanksreglen og bo- og gaveafgift. Fremtiden for bo- og gaveafgift regler.

Peter Nordentoft , Partner, Roesgaard og Partners

Karina Hejlesen Jensen , Partner, PwC

10.05 Krav til overdrageren og erhververen
Generationsskifte til hvem - familie, fond, medarbejdere, fremmede? Krav til overdrageren og erhververen. Ejertidskravet. Hvor længe skal overdrageren have drevet virksomheden for at kunne anvende den nedsatte bo- og gaveafgift. Hvor lang tid skal erhververen have opretholdt ejerskabet af virksomheden?
10.35 Successionsreglerne
Stramning af successionsreglerne. Succession betyder, at der ikke sker beskatning i forbindelse med overdragelsen, men at erhververen skattemæssigt stilles på samme måde som den, der har anskaffet ejendommen. Pengetanksreglen og succesionsreglerne.
11.05 Kaffepause
11.35 Skats holdning i praksis
Skats holdning i praksis. Skatteforbehold. Salgspris højere end købspris - skattefradraget.
12.05 Værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte
Offentlig vurdering i forhold til markedspris. + /- 15 procent reglen. Særlige omstændigheder.
12.35 Frokost
13.30 Ejerskabsformen
Personligt og selskabs-ejerskab af ejendom.
14.00 Højesteretsdomme
Højesteretsdommenes betydning for  generationsskifte.
14.30 Forberedelse af generationsskifte
Forberedelse af generationsskifte. Timing og fremgangsmåde.
15.00 Spørgsmål og afslutning
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Bagsværd City A/S

Michael C. Pedersen

Baltzer Ejendomme A/S

Thorkild Baltzer

Bech-Bruun

Peter Nordentoft

Bente Naver Ejendomsrådgivning

Bente Naver

BRFkredit

Lis Rytof

Dansk Forvaltningsselskab A/S

Christopher Bruun Jensen
Birthe Clement
Ann-Sofie Rørsgaard

Danske Bank A/S

Lene Palbøl

DLA piper Denmark

Michael Holsting

Ejend. Aps af 27/11-1983

Svend Høgsberg Kristensen

Ejendomsselskabet Aunbøl A/S

Jesper Aunbøl

HOMANN Advokater

Gregers R Lauridsen

M. Goldschmidt Hld. A/S

Kristian Hare

Nordea

Dorthe Nikolajsen

PwC

Karina Hejlesen Jensen

Schantz Holding ApS

Flemming Schantz
Malene Fjord Schantz

SKAT

Tina Hansen

ØENS Advokatfirma

Søren Saaby Hansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her