Frederiksberg - projekter for 6 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter

Hvordan skal Frederiksberg udvikles i det kommende årti? Prioriteter, retningslinier og konkrete projekter. Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer. Bispengbuen. Nordens Plads. Campusområderne, Finsensvej Vest og Frederiksberg Bakke. En ny Kommuneplan for Frederiksberg er blevet vedtaget i juni 2021. Hvad siger planen om byudvikling, boliger, erhverv, parkeringshuse, områdeudvikling og byfornyelser. Boligpolitik og prioriteter inden for boligpolitikken. Prioritetsområder. Nye lokalplaner. Arkitekturpolitik.

10.00 Udvikling af Frederiksberg hospitalsgrund

Frederiksberg Kommune har i juni 2021 overtaget Frederiksberg hospitalsgrunden. Kommunen har udarbjdet en overordnet vision for udvikling af området. Næste skridt bliver at omsætte visionen til en udviklingsplan og der foregår nu et forberende arbejde ift. at igangsætte et udbud af udviklingsplanen i form af et parallelopdrag. I 2024 skal rammelokalplan udarbejdes. Ved udgangen af 2025 vil en endelig overtagelse og udbud af første etape af arbejdet finde sted. Frederiksberg Kommune ønsker at udvikle et nyt bykvarter med afsæt i hospitalets historiske bygninger og grønne træk. Tidligere har politikerne i Kommunen besluttet, at der hospitalsgrunden skal rumme 25 procent billige boligtyper, enten i form af almene boliger eller andre koncepter for billige boliger og alternative boligformer, som fremmer fællesskab.

10.25 CBS nye campus til 600 millioner og byudvikling ved Fasanvej station

Copenhagen Buisness School påbegynder endnu en udvidelse af dets campus på Frederiksberg. Projektet er skabt i samarbejde med Realdania, Metroselskabet og Frederiksberg kommune, som sammen med CBS, skal forbinde området omkring Fasanvejens Station med resten af CBS, der hovedsageligt ligger ved Frederiksberg Station.

10.50 Kaffepause
11.20 Den franske skole på Værnedamsvej: den endegyldige udviklingsplan

Frederiksberg Kommune har i april 2021 truffet beslutningen om udviklingen af den Franske skoles område på Værnedamsvej. Bag projektet står udviklingsselskabet Squaremeter, der sammen med Holcher arkitekter har udarbejdet en plan for omdannelsen af området. Udviklingsplanerne er blevet revideret flere gange efter pres fra de lokale beboere og skulle nu foreligge i sin endegyldige version. Status, tidsplan og kommende udvikling.

11.45 Boliger skal danne mønster på Frederiksberg

Selskabet Alma Copenhagen vil opføre 33 nye boliger på en 3.070 kvm stor grund på Fuglebakkevej 88, i den bevaringsværdige karré på hjørnet af Borups Alle og Fuglebakkevej. Boliger skal erstatte en 1.150 kvm stor erhvervsbygning som skal rives ned. Boligprojekt skal danne mønster for fremtidige projekter på Frederiksberg.

12.10 Seniorboliger på Frederiksberg

Efterspørgslen efter seniorboliger er stor på Frederiksberg, hvor halvdelen af de 46 nye lavenergi lejeboliger på Bernhardshave er udlejet. EDC Projekt Poul Erik Bech står for udlejningen af lejeboligerne, der er klar til indflytning med udgangen af 2020. De 2 investorer Bent Friis Pedersen fra IBI Group og Erik Metellus Christensen købte i 2006 en ejendom på Bernhard Bangs Alle på Frederiksberg for 35 millioner kr. med en plan om at lave et træningscenter. Men planerne blev ændret, og så investorerne kunne gå i gang med at bygge seniorvenlige boliger kaldet Bernhardshave.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet.

I 2021 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen udpeger 6 byudviklingsområder:

* Nordens Plads
* Hospitalsgrunden
* Bispeengen/Bispeengbuen
* Campusområderne
* Finsensvej Vest
* Frederiksberg Bakke

Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den tættest befolkede i Nordeuropa. Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune  forventer at befolkningen på Frederiksberg i alt vil vokse fra 104.302 borgere i 2020 til 109.184 borgere i 2030, svarende til en vækst på 4,7 procent.

Flere spændende udviklingsprojekter, inden for både bolig-, erhverv- og kulturbyggeri er nu i støbeskeen, og der er der lagt op til investeringer og ejendomsudvikling i milliard skala.

Nogle af de mest markante aktuelle projekter på Frederiksberg er bl.a.:

* Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer
* Udvidelse af CBS campus og byudvikling ved Fasanvej Station
* Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Falkoner Allé udvikles som handelsstrøg
* Diakonissestiftelsen
* Kulturskolen og parkeringshus bag Radiohuset
* Udvidelse af Lindevangsskolen
* Områdefornyelse i Søndermarkskvarteret og Nordens plads
* Byggeriet af ungdomsboliger
* Klimatilpasning til 1,5 milliarder kr.
* Byggeri og modernisering af plejecentre til 842 millioner kr.
* Udvikling af Prins Henriks skolens gamle bygninger
* Udvikling af Ny Forum
* Domus Vista udvides for 500 mio. kr.
* Udvikling af Rolighedsvej Bycampus
* Renovering af Frederiksberg slot til 125 millioner.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her