Frederiksberg - projekter for 6 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling af Frederiksberg hospitalsgrund

Frederiksberg Kommune har i juni 2021 overtaget Frederiksberg hospitalsgrunden. Kommunen har udarbjdet en overordnet vision for udvikling af området. Team Effekt er i juni 2022 kåret som vinder af konkurrencen om udviklingsplanen. I anden halvdel af 2022 skal vinderteamet bearbejde og færdiggøre udviklingsplanen i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udviklingsplanen for Hospitalsgrunden forventes at blive vedtaget politisk i 2023. I 2024 skal rammelokalplan udarbejdes. Ved udgangen af 2025 vil en endelig overtagelse og udbud af første etape af arbejdet finde sted. 

Thomas Reinwald Sørensen , Projektchef, Frederiksberg Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter

Hvordan skal Frederiksberg udvikles i det kommende årti? Prioriteter, retningslinier og konkrete projekter. Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer. Bispengbuen. Nordens Plads. Campusområderne, Finsensvej Vest og Frederiksberg Bakke, Ny Søndervang, Start-up city. En ny Kommuneplan for Frederiksberg er blevet vedtaget i juni 2021. Hvad siger planen om byudvikling, boliger, erhverv, parkeringshuse, områdeudvikling og byfornyelser. Boligpolitik og prioriteter inden for boligpolitikken. Prioritetsområder. Nye lokalplaner. Arkitekturpolitik.

Thomas Reinwald Sørensen , Projektchef, Frederiksberg Kommune

10.15 Bispeengbuen

Bispeengen/Bispeengbuen er blandt de 6 proritets byudviklingsområder, der er udpeget i Kommuneplan 2021. Staten har i juli 2021 bevilget 10 millioner kr. til en forundersøgelse med henblik på en delvis nedrivning af Bispeengbuen mnes Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har i juni 2021 udvalgt tegnestuen Vandkunsten med Skaarup Landskab, Via Trafik, Bactocon Sønderborg, LNH Water og Realise som underrådgivere til at udarbejde et idéoplæg til omdannelsen af Bispeengbuen, der gennemskærer de 2 kommuner. I maj 2022 besluttede Borgerrepræsentation i København og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg at gå videre med projektet.

Jan Albrechtsen , Arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten

10.40 Kaffepause
11.10 Nyt andelsboligforeningsform skal danne grundlag for boliger på Hospitalsgrunden

Frederiksberg kommune arbejde på et boligprojekt med Fonden for Billige Boliger, hvor en andelsboligforening bliver lavet som et byggefællesskab mellem borgere, som på den måde kan være med til at udvikle deres egne boliger. Fonden stiller med mellemfinansieringen og kommunen er garantistiller. Pilotprojektet skal danne grundlag for erfaringer, som kommunen ønsker at gøre sig forud for at arbejdet med grundsalg og byggeprojekter begynder på Frederiksberg Hospital.

Mikkel Schlægelberger , Projektchef , Fonden for Billige Boliger

11.35 Præmieret transformation: Fra politistation til Innovation House

Den gamle politistation på Howitzvej 30 har gennemgået en indre radikal transformation der bryder med husets oprindelige funktion. Projektet er i 2021 blevet præmieret som et interessant eksempel på brug og transformation af Frederiksbergs eksisterende bygningsarv. Bygningen huser i dag en "innovation house" drevet af studerende ved CBS.

Jens Bertelsen , CEO, Stiftende partner, Arkitekt maa, Bertelsen og Scheving

12.00 Spørgsmål og afslutning
12.10 Frokost

Baggrund

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet.

I 2021 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen udpeger 6 byudviklingsområder:

* Nordens Plads
* Hospitalsgrunden
* Bispeengen/Bispeengbuen
* Campusområderne
* Finsensvej Vest
* Frederiksberg Bakke

Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den tættest befolkede i Nordeuropa. Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune  forventer at befolkningen på Frederiksberg i alt vil vokse fra 104.302 borgere i 2020 til 109.184 borgere i 2030, svarende til en vækst på 4,7 procent.

Flere spændende udviklingsprojekter, inden for både bolig-, erhverv- og kulturbyggeri er nu i støbeskeen, og der er der lagt op til investeringer og ejendomsudvikling i milliard skala.

Nogle af de mest markante aktuelle projekter på Frederiksberg er bl.a.:

* Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer
* Udvidelse af CBS campus og byudvikling ved Fasanvej Station
* Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Falkoner Allé udvikles som handelsstrøg
* Diakonissestiftelsen
* Kulturskolen og parkeringshus bag Radiohuset
* Udvidelse af Lindevangsskolen
* Områdefornyelse i Søndermarkskvarteret og Nordens plads
* Byggeriet af ungdomsboliger
* Klimatilpasning til 1,5 milliarder kr.
* Byggeri og modernisering af plejecentre til 842 millioner kr.
* Udvikling af Prins Henriks skolens gamle bygninger
* Udvikling af Ny Forum
* Domus Vista udvides for 500 mio. kr.
* Udvikling af Rolighedsvej Bycampus
* Renovering af Frederiksberg slot til 125 millioner.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 6. oktober 2022
Klokken 09.00 - 12.10
: DiakonissestiftelsenDiakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 FrederiksbergDeltagere

3XN

Gry Kjær

ADEPT

SIMON POULSEN

Adserballe & Knudsen A/S

Michael Vestergaard Jacobsen

Alex Poulsen Arkitekter

Rasmus Bernhard Nielsen

ALFA Development

Mette Thiberg

Anette Uttenthal

Anette Uttenthal

Bertelsen og Scheving

Jens Bertelsen

CRH Concrete A/S

Claus Brink

Danske Bank

Asghar Razvi
Mads Jensen

FB Administration ApS

Stig Nørnberg

Fonden for Billige Boliger

Mikkel Schlægelberger

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg

Ditte Thye

Frederiksberg Kommune

Thomas Reinwald Sørensen

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck

LIFA A/S Landinspektører

Steen Boe

Malmos A/S

Connie Wiuff

MOE A/S

Ida Greisen
Steen Jelstrup Larsen

Mølbak Landinspektører A/S

Søren Fauerholm Christensen

Ncc Danmark A/S

Carsten Haake

NCC Danmark AS

Nana Ejlers

ncm project

Søren M. Christophersen

Realkredit Danmark

Kristian Balleby

rubow arkitekter

susanne hansen
britt nemmøe

Sweco Danmark A/S

Bjørn Mogensen
Jes Johannsen

Tegnestuen Vandkunsten

Jan Albrechtsen

Vandkunsten

Gilles Charrier

Andre konferencer

Tilmeld dig her