Frederiksberg - projekter for 6 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter

Hvordan skal Frederiksberg udvikles i det kommende årti? Prioriteter, retningslinier og konkrete projekter. Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer. Bispengbuen. Nordens Plads. Campusområderne, Finsensvej Vest og Frederiksberg Bakke, Ny Søndervang, Start-up city. En ny Kommuneplan for Frederiksberg er blevet vedtaget i juni 2021. Hvad siger planen om byudvikling, boliger, erhverv, parkeringshuse, områdeudvikling og byfornyelser. Boligpolitik og prioriteter inden for boligpolitikken. Prioritetsområder. Nye lokalplaner. Arkitekturpolitik.

10.00 Udvikling af Frederiksberg hospitalsgrund

Frederiksberg Kommune har i juni 2021 overtaget Frederiksberg hospitalsgrunden. Kommunen har udarbjdet en overordnet vision for udvikling af området. Team Effekt er i juni 2022 kåret som vinder af konkurrencen om udviklingsplanen. I anden halvdel af 2022 skal vinderteamet bearbejde og færdiggøre udviklingsplanen i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udviklingsplanen for Hospitalsgrunden forventes at blive vedtaget politisk i 2023. I 2024 skal rammelokalplan udarbejdes. Ved udgangen af 2025 vil en endelig overtagelse og udbud af første etape af arbejdet finde sted. 

10.25 CBS nye campus til 600 millioner og byudvikling ved Fasanvej station

Copenhagen Buisness School påbegynder endnu en udvidelse af dets campus på Frederiksberg. Projektet er skabt i samarbejde med Realdania, Metroselskabet og Frederiksberg kommune, som sammen med CBS, skal forbinde området omkring Fasanvejens Station med resten af CBS, der hovedsageligt ligger ved Frederiksberg Station.

10.50 Kaffepause
11.20 Bispeengbuen

Bispeengen/Bispeengbuen er blandt de 6 proritets byudviklingsområder, der er udpeget i Kommuneplan 2021. Staten har i juli 2021 bevilget 10 millioner kr. til en forundersøgelse med henblik på en delvis nedrivning af Bispeengbuen mnes Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har i juni 2021 udvalgt tegnestuen Vandkunsten med Skaarup Landskab, Via Trafik, Bactocon Sønderborg, LNH Water og Realise som underrådgivere til at udarbejde et idéoplæg til omdannelsen af Bispeengbuen, der gennemskærer de 2 kommuner. I maj 2022 besluttede Borgerrepræsentation i København og Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg at gå videre med projektet.

11.45 Nyt andelsboligforeningsform skal danne grundlag for boliger på Hospitalsgrunden

Frederiksberg kommune arbejde på et boligprojekt med Fonden for Billige Boliger, hvor en andelsboligforening bliver lavet som et byggefællesskab mellem borgere, som på den måde kan være med til at udvikle deres egne boliger. Fonden stiller med mellemfinansieringen og kommunen er garantistiller. Pilotprojektet skal danne grundlag for erfaringer, som kommunen ønsker at gøre sig forud for at arbejdet med grundsalg og byggeprojekter begynder på Frederiksberg Hospital.

12.10 Ny Søndervang: et nyt bykvarter på Frederiksberg

Frederiksberg nye bykvarter Ny Søndervang skal opføres på en del af Frederiksberg Forsyningsgrund. Det nye bykvarter skal bla.a rumme et plejecenter med 129 boliger, botilbud og klimaskole.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende byområde, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet.

I 2021 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen udpeger 6 byudviklingsområder:

* Nordens Plads
* Hospitalsgrunden
* Bispeengen/Bispeengbuen
* Campusområderne
* Finsensvej Vest
* Frederiksberg Bakke

Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den tættest befolkede i Nordeuropa. Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune  forventer at befolkningen på Frederiksberg i alt vil vokse fra 104.302 borgere i 2020 til 109.184 borgere i 2030, svarende til en vækst på 4,7 procent.

Flere spændende udviklingsprojekter, inden for både bolig-, erhverv- og kulturbyggeri er nu i støbeskeen, og der er der lagt op til investeringer og ejendomsudvikling i milliard skala.

Nogle af de mest markante aktuelle projekter på Frederiksberg er bl.a.:

* Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer
* Udvidelse af CBS campus og byudvikling ved Fasanvej Station
* Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Falkoner Allé udvikles som handelsstrøg
* Diakonissestiftelsen
* Kulturskolen og parkeringshus bag Radiohuset
* Udvidelse af Lindevangsskolen
* Områdefornyelse i Søndermarkskvarteret og Nordens plads
* Byggeriet af ungdomsboliger
* Klimatilpasning til 1,5 milliarder kr.
* Byggeri og modernisering af plejecentre til 842 millioner kr.
* Udvikling af Prins Henriks skolens gamle bygninger
* Udvikling af Ny Forum
* Domus Vista udvides for 500 mio. kr.
* Udvikling af Rolighedsvej Bycampus
* Renovering af Frederiksberg slot til 125 millioner.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her