Fredede og bevaringsværdige bygninger - regler, løsninger og tilskud + BR18

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Fredningen af et hus medfører, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse kan således
påføre ejeren ekstra udgifter,

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder. En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger
De særlige regler, der gælder for fredede bygninger, fremgår af bygningsfredningsloven, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter i loven med praktiske eksempler. Bærende fredningsværdier, funktionsændringer i fredede bygninger, detaljernes vigtighed, og hvad et godt projekt skal indeholde. Nyeste udvikling.

Birte Skov , Arkitekt, Specielkonsulent, Slots og Kulturstyreslen

10.00 BR18 og fredede bygninger - løsninger, nødvendige dispensationer, udførelse
Hvad siger BR18 om fredede bygninger - løsninger, nødvendige dispensationer, udførelse.

Maria Wedel Søe , COO, Arkitekt maa, Bertelsen og Scheving

Jens Bertelsen , CEO, Stiftende partner, Arkitekt maa, Bertelsen og Scheving

10.25 Forsikring af fredede huse
Forsikring af fredede og bevaringsværdige huse. Hvad skal man være særligt opmærksom på? Hvorfor er det farligt at "underforsikre" et hus?

Poul Ørum , Senioradviser, Pind & Partnere

10.50 Kaffepause
11.20 Støtteordninger
Ejerne af fredede og bevaringsværdige ejendomme kan få økonomisk støtte til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen eller fra private og fonde. En fredet ejendom kan derudover blive fritaget for at betale grundskyld, og så kan ejere af fredede bygninger fradrage drifts- og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler. Hvilke betingelser gælder for at få økonomisk støtte? Hvad kan der ydes støtte til? Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

Birthe Iuel , Formand, Historiske Huse

11.45 Modulsystemer i Bygningskulturarven
Hvordan kan der igennem anvendelse af modulsystemer og ny robot- teknologi laves kvalitetsfulde og økonomisk forsvarlige omdannelser af vores arkitektoniske kulturarv? Arkitektfirmaet Arcgency arbejder som totalrådgiver i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus på projektet for Faaborg-Midtfyn Kommune, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i: ”Modulsystemer i Bygningskulturarven”.

Mads Møller , Partner, Arkitekt , Arcgency

12.10 Laserscanning af fredede bygninger
Laserscanning af fredede og bevaringsværdige bygninger - hvad kan man bruge den til? Perspektiver og muligheder.

Stiven Schmidt , Partner, Modelhuset

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Adsbøll Renovering A/S

Niels-Henrik Hjerpsted

Advokatfirmaet Marker

Thomas Marker

Arcgency

Mads Møller

Bertelsen og Scheving

Maria Wedel Søe
Jens Bertelsen

Borgmesterhaven ApS

Birgit Rosenvinge Andreasen
Torben Andreasen

Byggeselskab Mogens de Linde a/s

Lars Kirkeby

Fredericia Kommune

Jørgen Serup

Hansen & Thomsen Advokataktieselskab

Frank Hansen

Historiske Huse

Birthe Iuel

Københavns Universitet, Campus Service

Peter Runge
Kasper Søgaard Fløyel
Jens Larsen

LIFA A/S Landinspektører

Anders Tolbøll Jørgensen

Mehl & Co.

Nicolai Mehl

Modelhuset

Stiven Schmidt

MOE A/S

Thomas Brøndum

NIRAS

Jesper Boddum
Anders Primdahl Kjær

Pind & Partnere

Poul Ørum

S: Guldfeldt Nielsen A/S

Erik Petersen

scenograf /billedkunst, freelance

Helene Hermann Christensen

Skatteankestyrelsen

Ulla Wille

Slots og Kulturstyreslen

Birte Skov

Totalkredit

Bettina Wishoff

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Mads Christiansen
Christian Foldager

Andre konferencer

Tilmeld dig her