Fredede og bevaringsværdige bygninger - regler, løsninger og tilskud

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Fredningen af et hus medfører, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse kan således
påføre ejeren ekstra udgifter,

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder. En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger
De særlige regler, der gælder for fredede bygninger, fremgår af bygningsfredningsloven, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter i loven med praktiske eksempler. Bærende fredningsværdier, funktionsændringer i fredede bygninger, detaljernes vigtighed, og hvad et godt projekt skal indeholde.

Birte Skov , Arkitekt, Specielkonsulent, Slots og Kulturstyreslen

10.00 Støtteordninger
Ejerne af fredede og bevaringsværdige ejendomme kan få økonomisk støtte til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen eller fra private og fonde. En fredet ejendom kan derudover blive fritaget for at betale grundskyld, og så kan ejere af fredede bygninger fradrage drifts- og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler. Hvilke betingelser gælder for at få økonomisk støtte? Hvad kan der ydes støtte til? Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

Leif Hansen , Historiske Huse

10.25 Renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger - konkret fremgangsmåde og økonomi
Center for Bygningsbevaring, CFB arbejder med bevaring, sikring og udvikling af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Ud fra projekter, CFB har lavet for Obel Ejendomme, Mogens de Linde, Freja m.fl. vises det, hvordan restaurering og renovering giver mening ud fra et økonomisk perspektiv.

Vera Noldus , Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation, Center for Bygningsbevaring

10.50 Nyboder restaureres og ombygges til campus
De fredede bygninger i Nyboder skal restaureres, moderniseres og ombygges til campus. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er bygherren bag projektet.

Erik B. Hansen , Projektchef, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

11.20 Kaffepause
11.45 Forsikring af frededede huse
Forsikring af fredede og bevaringsværdige huse. Hvad skal man være særligt opmærksom på? Hvorfor er det farligt at "underforsikre" et hus?

Poul Ørum , Senioradviser, Pind & Partnere

12.10 Proces og rentabilitet: lejligheder i et fredet palæ
Holsteins Palæ, bestående af 2 ejendomme i Stormgade 10-12 ved siden af Nationalmuseet i Københavns centrum, er blevet omdannet til 17 boliger. Freja købte de 2 ejendomme, da Klima- Energi- og Bygningsministeriet rykkede ud og ved årsskiftet 2014-2015 solgte ejendommene til Artha Kapitalforvaltning, som sammen med COPI Group har omdannet ejendommene til boliglejligheder. Hvordan omdanner man en fredet bygning til lejligheder, og hvordan udvikler man dens potentiale fuldt ud? Hvordan griber man projektet an i praksis?

Maria Brunander Vøgg , Adm. direktør, Copenhagen Property Investment

12.35 Energioptimering af fredede og bevaringsværdige bygninger
Hvor stor er potentialet for energioptimering og energibesparelser for fredede og bevaringsværdige bygninger? Hvilke udfordringer støder man på og hvordan løser man dem optimalt? Konkrete eksempler. Det fredede anlæg Fæstningens Materialegård i København skulle restaureres og blev udpeget til demonstrationsprojekt. Man ønskede at afprøve forskellige metoder til at energioptimere fredede bygninger for at skabe ny viden på området. De forskellige bygninger besad meget forskellige værdier og det afspejles valget af energibesparende løsninger.

Anders Brüel , Projektleder, Realdania Byg

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Jonas Karstens Brandt

AI a/s - AID Venture - Research & Development

Lene Loof Helth
Cathrine Mølgaard Thornfeldt

2L Holding A/S

Jane Hagbarth Olsen
Lars-Erik Houmann Christensen

AB Clausen Rådgivende Ingeniører

Christian Wittrup

Adam Trier Jacobsen Arkitekt & Designer ApS

Adam Trier Jacobsen

Advokatanpartsselskabet PBJ

Peter Vinther Bjerregaard

AI a/s

Bente Clemmensen
Signe Gregers Wiberg Johansen
Steen Rosendal

Alex Poulsen arkitekter A/s

Sonia Bom
Marisa Vaz
Dennis Graves
Lars Bækkel Petersen

Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær

Stine H. Bonnén Bisgaard

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Jacob Ravn Petersen

Autronica Fire and Security A/S

Søren Bækkegaard

Bente Naver Ejendomsrådgivning

Bente Naver

Byggeselskab Mogens de Linde

Lasse Lings
Kristoffer Roland
Rasmus Mogensen

Bygningsstyrelsen

Peer Kvist
Eva Kunckel

C&W Arkitekter A/S

Christian Thuesen

CASA Arkitekter

Inge-Lise Leander

Center for Bygningsbevaring

Vera Noldus

Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen

Clara Holm Lange

Chris Kristensen Frederikssund A/S

Chris Kjeld Kristensen

Copenhagen Property Investment

Maria Brunander Vøgg

COWI

Gorm Krogsdal

danbolig Østerbro

Nicolai Glad
Alice Lotinga

Dinesen

Keld Møller

DSB Ejendomsudvikling A/S

Tina B. Øelund

EKJ Rådgivende ingeniører AS

Finn Nielsen

ensure International Insurance Broker

Jacob Ellengaard

Erik Arkitketer

Trine Neble

Erik Pedersen Aps Rådgivende Civilingeniøer

Annette Hansen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Erik B. Hansen

Frederiksberg Kommune

Jens Bierring
Emilie Folkersen
Joanna Costan

Hallerup Ejendomme ApS

Jan Hallerup

Historiske Huse

Leif Hansen

Humlebogruppen

Vagn Rasmussen

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

John Petersen

JOV Consult ApS

Jørgen Overgaard

KIRKbi

Jens Moth

Kullegaard A/S

Dorte Andersen
Ulrik Mortensen

Københavns Ejendomme

Martin Grün Roien
Bjørn Thelle Kjær

Lilholm & Partnere ApS

Lasse Bergmann

Linolie Døre & Vinduer

Joan Madsen
Mia Arborg

NIRAS

Henrik de Gier

Nybolig Erhverv København A/S

Stig Plon Kjeldsen

Odense Kommune

Carsten Dührkoop
Carsten Breum
Jakob Nicolai Fauerby
Thomas Søndergaard Knuden
Stig Nørgaard Olsen

Orbicon

Bettina Neldeberg

PA Savværk A/S

Anders Cederfeld

park street nordicom

Lars Poulsen

Pind & Partnere

Poul Ørum

Rambøll

Venai Ponsong

Rambøll A/S

Lars Hedegaard Jepsen
Katrine Mai-Jørgensen
Jürgen Nickel
Carsten Rasmussen

Rambøll Danmark A/S

Mi Sundheim

Realdania Byg

Anders Brüel

RØNNOW ARKITEKTER A/S

Mette Prip Bonné

Rørbæk og Møller Arkitekter

Nicolai Overgaard

Rørbæk og Møller arkitekter A/S

Flemming Stoltz Nielsen
Anders Wesley Hansen

Slots og Kulturstyreslen

Birte Skov

Statens Byggeforskningsinstitut

Ole Michael Jensen
Inge Mette Kirkeby
Jesper Ole Jensen

Strunge Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Jesper Strunge Jensen

V2C ApS

Hans Toksvig Larsen

Wenbo A/S

Gert Jensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Ærø Kunsthal

Carsten Lehrskov
Beth Mohr

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Christian Foldager
Claus Lind

Ørum A/D

Ann Søholm

Aaberg Arkitekter

Jens Aaberg

Andre konferencer

Tilmeld dig her