Sådan udvikles fredede boliger og erhverv

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Arbejdet med en fredet ejendom trin for trin

Hvordan tilretelægger man som udvikler eller investor arbejdet med en fredet ejendom trin efter trin hvad det tekniske og samarbejdet med myndigheder angår? Vurdering af potentialer og udfordringer.

10.00 Installationer

Retningslinier og praktiske eksempler på arbejde med installationer i fredede huse. Vandinstallationer. Varmeinstallationer. Ventilation. Belysning.

10.25 Sikring mod brand, vand og storm

De historiske huse er i en særlig situation, når det gælder sikring mod brand, vand og storm. Alle tiltag, der er med til at sikre husene, skal afvejes i forhold til bevarings- og fredningsværdierne.

10.50 Opdeling i ejerlejligheder

Hvilke regler gælder for opdeling af en fredet ejendom i lejlighedr? De praktiske løsninbger: eksempler.

11.15 Kaffepause
11.45 Tage, kviste og altankviste

Retningslinier og praktiske eksempler på arbejde med tage, kviste og altankviste i fredede huse.

12.10 Farver

Farver i fredede ejendomme.

12.35 Rumløsninger: konkret case

En fredet tidligere logeejendom, det så kaldte  Salomons Palæ, i det indre København bliver omskabt til 47 luksuslejligheder. Fredningsbestemmelser har betydet, at nogle af dem får ualmindeligt højt til loftet. Det har arkitekterne udnyttet til særlige rumløsninger.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Fredede og bevaringsværdige bygninger besidder unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere.

Imidlertid er der en række krav i regler, der regulerer arbejdet med- og udvikling af fredede ejendomme.

Generelt har særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede bygninger. De faglige retningslinjer går i dybde med de forskellige tekniske og administrative aspekter af arbejdet med fredede huse, herunder installationer, tage og altankviste, farver, facader, opdeling i lejligheder, beton mm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her