Fra idé til køb af projekter - branding

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fortælling som branding

Hvordan finder man den unikke fortælling om sit byggeri og får det til at skille sig ud? Hvordan opbygger man et brand, der slår igennem og som kan følge projektet fra start til slut? Konkrete eksempler på succesfulde strategier, og den praktiske gennemførelse og vedligeholdelse af brandet såvel eksternt som internt i organisationen. Hvordan kommer brandingen i bygge- og ejendomsbranchen til at udvikle sig i de kommende år, og hvad skal prioriteres? Hvordan kan branding ses på bundlinien?

10.00 Branding via sociale medier

Hvordan kan man bruge de sociale medier til bedre branding og markedsføring af sit byggeprojekt? Hvad er kravene til arbejdet med de sociale medier - hvad skal man kunne og hvordan skriver man så det virker? Hvordan får man flere likes, venner, fans og kontakter? Hvad gør man, hvis byggeprojektet får dårlig omtale i de sociale medier? Troubleshooting og krisehåndtering: Hvad har andre virksomheder gjort, når de er kommet i klemme i sociale medier? Hvordan forbereder du dig på at undgå kriser? Hvordan tackler du det, hvis der alligevel opstår problemer?

10.25 Brandingsstrategi

Branding over for stakeholders og kunder i de forskellige faser af projektet. Fra midlertig anvendelse til strategier iunder udvikling af et stort bydelsprojekt.

10.50 Kaffepause
11.20 Mediehåndtering

Medierne er en vigtig kanal for branding af byggeprojektet. Storytelling og branding bidrager til en positiv markedsføring af byggeprojektet. Men håndteringen af informationerne skal være omhyggelig for at virke, ellers kan informationsstrømmen være spildt arbejde eller give direkte bagslag. Hvordan kommunikerer og brander man til medier, og hvordan håndterer man kontakten til journalister?

11.20 Byudvikling, infrastruktur og den offentlige mening

Den offentlige interesse i byudvikling og infrastruktur er stigende, men hvordan arbejder man med at kommunikere projekterne ud til brugerne? Hvordan formidler man ofte komplekse bygge- og infrastrukturprojekter ud til forskellige grupper af brugere, og hvordan kan man vinde almen opbakning til sit byggeprojekt? Hvornår starter brandingen af et projekt, og hvordan tænker man branding strategisk ind i planlægningen og udførelsen af byggeriet?

12.10 Kunst som branding

Både kommuner og private er begyndt at tænke kunst ind i deres byggeprojekter, og udgiften til et kunstværk kan fratrækkes moms og afskrives med 4 procent årligt. Ved statsligt byggeri og renovering skal 1,5 procent af budgettet afsættes til kunstnerisk udsmykning. Men handler det bare om, at borgerne skal have noget smukt at se på, eller kan kunsten også være med til at brande byen og byggeriet? Hvilken merværdi skaber kunsten, og kan den skabe et positivt brand af byggeriet over for offentligheden?

12.35 Afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet.

Virksomhedens ansigt eksternt såvel som internt bliver stadig vigtigere for den fremtidsorienterede virksomhed. I et marked med bevidste boligkøbere, kunder og forbrugere må byggeprojekterne stå skarpt og attraktivt, og det gælder om at skabe troværdighed og klarhed omkring byggeriets værdier og budskab. En bygning – uanset om der er tale om boliger eller erhvervsbyggeri - er i dag en livsstilsmarkør, der fortæller og understøtter historien om, hvem der bebor den.

Branding og markedsføring er således tæt forbundet med succeskriterierne for byggeriet og virksomheden, og det er vigtigt, at virksomhedens intension med byggeriet er tydelig og gennemskuelig.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her