Fra idé til køb af projekter - branding

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fortælling som branding

Hvordan finder man den unikke fortælling om sit byggeri og får det til at skille sig ud? Hvordan opbygger man et brand, der slår igennem og som kan følge projektet fra start til slut? Konkrete eksempler på succesfulde strategier, og den praktiske gennemførelse og vedligeholdelse af brandet såvel eksternt som internt i organisationen. Hvordan kommer brandingen i bygge- og ejendomsbranchen til at udvikle sig i de kommende år, og hvad skal prioriteres? Hvordan kan branding ses på bundlinien?

10.00 Branding via sociale medier

Hvordan kan man bruge de sociale medier til bedre branding og markedsføring af sit byggeprojekt? Hvad er kravene til arbejdet med de sociale medier - hvad skal man kunne og hvordan skriver man så det virker? Hvordan får man flere likes, venner, fans og kontakter? Hvad gør man, hvis byggeprojektet får dårlig omtale i de sociale medier? Troubleshooting og krisehåndtering: Hvad har andre virksomheder gjort, når de er kommet i klemme i sociale medier? Hvordan forbereder du dig på at undgå kriser? Hvordan tackler du det, hvis der alligevel opstår problemer?

10.25 Brandingsstrategi

Branding over for stakeholders og kunder i de forskellige faser af projektet. Fra midlertig anvendelse til strategier under udvikling af et stort bydelsprojekt.

10.50 Kaffepause
11.20 Mediehåndtering

Medierne er en vigtig kanal for branding af byggeprojektet. Storytelling og branding bidrager til en positiv markedsføring af byggeprojektet. Men håndteringen af informationerne skal være omhyggelig for at virke, ellers kan informationsstrømmen være spildt arbejde eller give direkte bagslag. Hvordan kommunikerer og brander man til medier, og hvordan håndterer man kontakten til journalister?

11.20 Borgerinddragelse

Hvordan arbejder man med at kommunikere udviklingsprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning ud til brugerne? Hvordan formidler man ofte komplekse bygge- og infrastrukturprojekter ud til forskellige grupper af interessenter, og hvordan kan man vinde almen opbakning til sit byggeprojekt? 

Dorthe Walther Brogård , Indehaver og Byplanarkitekt MAA, Planværkstedet

12.10 Kommunikationsstrategi for byggeprojekter i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har vedtaget en fælles kommunikationsstrategi for større byggeprojekter. Formålet er at give byggeprojekterne en tydelig afsenderidentitet samt at binde projekterne visuelt sammen på tværs af regionen. Kan kommunikationsstrategier ses som et led i brandingen af byggeprojekter, og hvad opnår man ved det? Hvorfor er det nødvendigt at kæde byggerier på tværs af regionen sammen i et fælles brand og hvilken effekt ønsker man hos brugerne?

12.35 Afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Et godt brand baner vejen for en successfuld byggeprocess. Det er vigtigt at have beboeres og offentlighedens accept af et planlagt byggeri - det sparer tid, kræfter og ressourcer og et positivt brand hjælper på byggeriets image. Branding og markedsføring er ikke bare et salgsparameter længere, men også langsigtet investering i byggeprojektets overlevelse og success, samtidig med at det undebygger virksomhedens image og overlevelse på markedet.

Virksomhedens ansigt eksternt såvel som internt bliver stadig vigtigere for den fremtidsorienterede virksomhed. I et marked med bevidste boligkøbere, kunder og forbrugere må byggeprojekterne stå skarpt og attraktivt, og det gælder om at skabe troværdighed og klarhed omkring byggeriets værdier og budskab. En bygning – uanset om der er tale om boliger eller erhvervsbyggeri - er i dag en livsstilsmarkør, der fortæller og understøtter historien om, hvem der bebor den.

Branding og markedsføring er således tæt forbundet med succeskriterierne for byggeriet og virksomheden, og det er vigtigt, at virksomhedens intension med byggeriet er tydelig og gennemskuelig.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her