Femern-byggeriet og udviklingsmuligheder på Lolland

Baggrund

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt.

Opførelsen af tunnellen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen samt bidrage til udviklingen af Lolland-Falster og Nordtyskland. Derudover vil Femernforbindelsen knytte Greater Copenhagen området tættere til Tyskland og det øvrige Europa.

Projektet afventer nu tysk myndighedsgodkendelse, der forventes at være på plads i efteråret 2018.

Forberedelsesarbejder på den danske side af tunnelen er allerede gået i gang. Udgifterne til forberedelsesarbejderne beløber sig allerede nu til 4,5 milliarder kr.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Infrastrukturinvestering på 52 milliarder
Femern-forbindelsen bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen af tunnelen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen. Hvorfor skal Danmark have en Femerntunnel? Økonomiske, politiske og infrastrukturelle perspektiver.

Stig Rømer Winther , Adm.direktør, Femern Belt Development

10.00 Byudvikling og ejendomsinvestering for enden af Femerntunnelen
Kan tunnelen under Femern Bælt give nye muligheder for byudvikling og ejendomsinvesteringer i de ellers lidt glemte områder på Lolland-Falster? Hvilken type udvikling kan der blive tale om, og hvilken betydning får tunnelen for områdernes attraktivitet som bolig, erhverv og turismeområder? Hvordan får man mest ud af byggeriet?

Thomas Knudsen , Kommunaldirektør , Lolland Kommune

10.25 Femernforbindelsens betydning for Greater Copenhagen, Øresundsregionen og Nordtyskland
Femernforbindelsens betydning for økonomi, investeringer og beskæftigelse for Greater Copenhagen og Øresundsregionen i de kommende år og på længere sigt. Hvordan sikrer man, at den store investering giver afkast i form af økonomisk vækst og investeringer både mod nord til Sverige og mod syd til Noirdtyskland?

Thomas Becker , Managing Director, String

10.50 Kaffepause
11.20 Femernforbindelsen og logistikudvikling
Hvilken indflydelse får Femern forbindelsen samt de afledte investeringer i vej- og jernbaneforbindelser på logistik? Vil Femernforbindelsen ændre varestrømme i Danmark? Bliver der behov for nye logistikejendomme?
11.45 Feriehuse, leisure og turisme på Lolland-Falster
Hvordan kommer Femernforbindelsen til at få indflydelse på Lolland-Falsters udvikling som ferieområde? Kan tunnelen medføre øget turisme, og bliver der behov for flere ferieboliger og leisureaktiviteter og -ejendomme i regionen? Hvilken betydning får Femerntunnelen for turismen og efterspørgslen på ferieboliger i Nordtyskland? Et bud på Lolland-Falsters og Nordtysklands status som ferieområder før og efter Femerntunnelen.
12.10 Muligheder for byudvikling og investeringer i Nordtyskland
Kan tunnelen under Femern Bælt give nye muligheder for byudvikling og ejendomsinvesteringer i Nordtyskland?
12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Dansk Kyst og Naturturisme

Claus Hyttel Skrubbeltrang

Femern Belt Development

Stig Rømer Winther

Friis Andersen Arkitekter A/S

Søren Ibsen

Gaihede a/s

Thomas Eriksen

H+ARKITEKTER A/S

Sammy Kiraz

Integrated Property Solutions

Hans Chr Holm
John Kirketerp Jensen
Marco Behrenthz

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lolland Kommune

Birgit Nielsen
Birgitte Rønnow
Henrik Madsen
Thomas Knudsen

String

Thomas Becker

Wismann Property Consult A/S

Lars Wismann

ZESO Architects

Torben Juul

ØENS Advokatfirma

Søren Saaby Hansen
Kenneth Gudmundsson

Andre konferencer

Tilmeld dig her