Femerntunnelen og Lolland-Falsters udvikling

Baggrund

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt.

Opførelsen af tunnellen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen samt bidrage til udviklingen af Lolland-Falster og Nordtyskland. Derudover vil Femernforbindelsen knytte Greater Copenhagen området tættere til Tyskland og det øvrige Europa.

Projektet afventer nu tysk myndighedsgodkendelse, der forventes at være på plads i efteråret 2018.

Forberedelsesarbejder på den danske side af tunnelen er allerede gået i gang. Udgifterne til forberedelsesarbejderne beløber sig allerede nu til 4,5 milliarder kr.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Infrastrukturinvestering på 52 milliarder
Femern-forbindelsen bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen af tunnelen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen. Hvorfor skal Danmark have en Femerntunnel? Økonomiske, politiske og infrastrukturelle perspektiver.
10.00 Byudvikling og ejendomsinvestering for enden af Femerntunnelen
Kan tunnelen under Femern Bælt give nye muligheder for byudvikling og ejendomsinvesteringer i de ellers lidt glemte områder på Lolland-Falster? Hvilken type udvikling kan der blive tale om, og hvilken betydning får tunnelen for områdernes attraktivitet som bolig, erhverv og turismeområder? Hvordan får man mest ud af byggeriet?
10.25 Femernforbindelsens betydning for Greater Copenhagen og Øresundsregionen
Femernforbindelsens betydning for økonomi, investeringer og beskæftigelse for Greater Copenhagen og Øresundsregionen i de kommende år og på længere sigt. Hvordan sikrer man, at den store investering giver afkast i form af økonomisk vækst og investeringer?

Thomas Becker , Managing Director, String

10.50 Kaffepause
11.20 Femernbrobindelsen og logistikudvikling
Hvilken indflydelse får Femern forbindelsen samt de afledte investeringer i vej- og jernbaneforbindelser på logistik? Vil Femernforbindelsen ændre varestrømme i Danmark? Bliver der behov for nye logistikejendomme?
11.45 Feriehuse, leisure og turisme på Lolland-Falster og i Nordtyskland
Hvordan kommer Femernforbindelsen til at få indflydelse på Lolland-Falsters udvikling som ferieområde? Kan tunnelen medføre øget turisme, og bliver der behov for flere ferieboliger og leisureaktiviteter og -ejendomme i regionen? Hvilken betydning får Femerntunnelen for turismen og efterspørgslen på ferieboliger i Nordtyskland? Et bud på Lolland-Falsters og Nordtysklands status som ferieområder før og efter Femerntunnelen.
12.10 Muligheder for byudvikling og investeringer i Nordtyskland
Kan tunnelen under Femern Bælt give nye muligheder for byudvikling og ejendomsinvesteringer i Nordtyskland?
12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her