Femern-byggeriet og udviklingsmuligheder på LOLLAND

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Infrastrukturinvestering på 52 milliarder

Femern-forbindelsen bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen af tunnelen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen. Hvorfor skal Danmark have en Femerntunnel? Økonomiske, politiske og infrastrukturelle perspektiver.

Stig Rømer Winther , Adm.direktør, Femern Belt Development

10.00 Byudvikling og ejendomsinvestering for enden af Femerntunnelen

Kan tunnelen under Femern Bælt give nye muligheder for byudvikling og ejendomsinvesteringer i de ellers lidt glemte områder på Lolland-Falster? Hvilken type udvikling kan der blive tale om, og hvilken betydning får tunnelen for områdernes attraktivitet som bolig, erhverv og turismeområder? Hvordan får man mest ud af byggeriet?

Thomas Knudsen , Kommunaldirektør , Lolland Kommune

10.25 Femernforbindelsens betydning for Greater Copenhagen, Øresundsregionen og Nordtyskland

Femernforbindelsens betydning for økonomi, investeringer og beskæftigelse for Greater Copenhagen og Øresundsregionen i de kommende år og på længere sigt. Hvordan sikrer man, at den store investering giver afkast i form af økonomisk vækst og investeringer både mod nord til Sverige og mod syd til Noirdtyskland?

Thomas Becker , Managing Director, String

10.50 Kaffepause
11.20 Femernforbindelsen og logistikudvikling

Hvilken indflydelse får Femern forbindelsen samt de afledte investeringer i vej- og jernbaneforbindelser på logistik? Vil Femernforbindelsen ændre varestrømme i Danmark? Bliver der behov for nye logistikejendomme?

Anders Jessen , Chefkonsulent, ITD

11.45 Feriehuse, leisure og turisme på Lolland-Falster

Hvordan kommer Femernforbindelsen til at påvirke turisme, og bliver der behov for flere ferieboliger og leisureaktiviteter og -ejendomme i regionen? Hvilken betydning får Femerntunnelen for turismen og efterspørgslen på ferieboliger i Nordtyskland? Et bud på Lolland-Falsters og Nordtysklands status som ferieområder før og efter Femerntunnelen.

Brian Lindorf Hansen , Destinationschef, Visit Lolland-Falster

12.10 Hvordan sikrer vi vækst efter store anlægsprojekter?

Hvordan kan store anlægsprojekter skabe vækst og udvikling i både nærområdet og i hele landet?

 Steffen Damsgaard , Formand, Landdistrikternes Fællesråd

12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost

Baggrund

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt.

Opførelsen af tunnellen vil medføre en udvidelse af det sjællandske motorvejsnet og den tilhørende opgradering af Ringsted-Femern banen samt bidrage til udviklingen af Lolland-Falster og Nordtyskland. Derudover vil Femernforbindelsen knytte Greater Copenhagen området tættere til Tyskland og det øvrige Europa.

Projektet afventer nu tysk myndighedsgodkendelse, der forventes at være på plads i efteråret 2018.

Forberedelsesarbejder på den danske side af tunnelen er allerede gået i gang. Udgifterne til forberedelsesarbejderne beløber sig allerede nu til 4,5 milliarder kr.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 21. november 2019
Klokken kl. 09.00 - 12.35
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Dansk Kyst og Naturturisme

Claus Hyttel Skrubbeltrang

Danske Bank

Torben Stevold

Danske Bank, Denmark

Peter Gudsøe
Dorthe Tjørneskov

Femern Belt Development

Stig Rømer Winther

Friis Andersen Arkitekter A/S

Søren Ibsen

Gaihede a/s

Thomas Eriksen

H+ARKITEKTER

Charlotte Felumb

H+ARKITEKTER A/S

Sammy Kiraz

Integrated Property Solutions

Hans Chr Holm
John Kirketerp Jensen
Marco Behrenthz

ITD

Anders Jessen

Karberghus A/S

Andreas Karberg

Kiss Development ApS

Dennis Sommer
Michael Eskildsen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Landdistrikternes Fællesråd

Steffen Damsgaard

Lolland Kommune

Birgit Nielsen
Birgitte Rønnow
Henrik Madsen
Thomas Knudsen

MOE A/S

Allan Munk

Nordea Kredit A/S

Thomas Garder Rasmussen

Scandi Byg a/s

Jess Juul Nicolaisen

String

Thomas Becker

Sweco

Lotte Meldgaard Pedersen

test

test

Visit Lolland-Falster

Brian Lindorf Hansen

Wismann Property Consult A/S

Lars Wismann

ZESO Architects

Torben Juul

ØENS Advokatfirma

Søren Saaby Hansen
Kenneth Gudmundsson

Andre konferencer

Tilmeld dig her