Baggrund

Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæftiget i Esbjerg. Og byen er blevet optaget i selskabet af de 20 vigtigste energibyer på verdensplan. De 250 energi-firmaer og de 13.500 arbejdspladser skal fordobles på kort tid. Aftalen om Nordsø-olien omfatter en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene i Nordsøen, hvilket vil muliggøre udvinding af 129 millioner tønder olie. Maersk Oil, der efteråret 2017 blev solgt til franske Total, flyttede sit oliehovedkvarter til byen, hvilket også fremover vil betyde mange vellønnede job i byen. Dette vil have en positiv effekt på tilflytningen til byen samt bidrage til at understøtte detailbranchen lokalt. Kommunen forventer, at det vil sætte endnu mere gang i salget af erhvervsjord og at salget i 2017 vil komme på højde med 2014 før krisen, hvor der blev solgt 106.000 kvm. I 2015 og 2016 blev der solgt henholdsvis 51.000 kvm og 58.000 kvm.

Esbjergs erhvervsliv spænder bredt, så selvom der er krisestemning i olieindustrien, lider jobmarkedet i Esbjerg ingen nød. Trods de faldende oliepriser er der i løbet af de sidste 4 år skabt 2.500 nye stillinger i Esbjerg Kommune, hvilket blandt andet skyldes, at havvindmølle-industrien boomer. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder, blandt dem er der 50 nye energirelaterede virksomheder. De 190 statslige arbejdspladser, der i løbet af de næste 2 år rykker til Esbjerg som en del af regeringens plan om statslig udflytning, vil også bidrage til jobvæksten i byen. Esbjerg er røget 15 pladser frem på Dansk Byggeris liste over erhvervsvenlige kommuner, og ligger i 2017 på plads 34 mod nr. 49 i 2016.

Esbjerg-området vil vokse med 10.000 indbyggere til 125.000 indbyggere frem til 2025, og alene det vil betyde 400.000 kvm boligbyggeri og 200.000 kvm erhvervsbyggeri. Esbjerg vil blandt andet få en ny 60.000 kvm stor Havneø med mulighed for 89.000 kvadratmeter bebyggelse samt et 15.000 stort nyt boligområde vest for Sønderrisvej  i Sønderris. Der investeres i havnen og Dokken blandt andet med store domicil- og kontorbyggerier i havneområdet, Teglværkskvarteret, det nye erhvervsområde Esbjerg Strand, Campusområdet i Jerne, ny detailhandelspark ved Kjersing Ringvej samt opgradering af midtbyen, hvor der åbnes op for fortætning blandt andet ved højhusbyggeri.  

Salget af boliger og huspriserne er steget og ligger nu på det højeste niveau siden finanskrisen, og det er særligt i de større byer, inklusive Esbjerg, at udviklingen er sket. På et år fra 2016 til 2017 har Esbjerg oplevet en stigning på villa og rækkehuse på 1 procent fra 12.206 kr pr. kvm til 12.326. Esbjerg oplever også en vækst i efterspørgslen på parcelhusgrunde det er særligt Myrthueparken i Hjerting, der er populær, men Andrup og Egebæk-Hviding følger godt med. Esbjerg Kommune kigger derfor allerede nu på, hvor man kan udstykke nye områder, som passer til det, som køberne efterspørger, og forventer i fremtiden at kunne udstykke grunde i blandt andet i Bramming, Ribe, Gredstedbro, Hjerting, Sønderris og Tjæreborg.

Byens Ejendom vurderer, at der på sigt skal investeres 24 milliarder kr. på byudvikling i Esbjerg.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter for Esbjerg
Esbjerg Kommune har udarbejdet en Vision og Vækststrategi for 2020, og satser blandt andet på mere storbykvalitet. Esbjerg vil vokse med 10.000 indbyggere til 125.000 indbyggere frem til 2025, og alene det vil betyde 400.000 kvm boligbyggeri og 200.000 kvm erhvervsbyggeri. Esbjerg vil blandt andet få en ny 60.000 kvm stor Havneø med mulighed for 89.000 kvadratmeter bebyggelse samt et 15.000 stort nyt boligområde vest for Sønderrisvej i Sønderris. De nye områder skal huse nogle af de over 4.000 nye esbjergensere, som vil flytte til kommunen inden 2020, hvis Kommunens mål om et befolkningstal på 120.000 skal nås. Der er også udarbejdet en ny masterplan for bolig- og uddannelsesområdet Jerne, der skal skabe plads til ekstra 5.000 beboere og 5.000 studerende, og endelig har Esbjerg Kommune sammen med Realdania og Ribe Jernindustri igangsat udviklingen af en helhedsplan for Jernstøberiet i Ribe, efter at de gamle produktionsbygninger er blevet forladt. Området skal blive et 78.560 kvm stort, nyt bykvarter primært til bolig- og centerformål. Hvordan skal de nye områder udvikles, og hvilke andre planer for byudvikling har Esbjerg Kommune?

Peter Bagge , Planchef, Esbjerg Kommune

10.00 Udvikling af Museumspladsen

Mikkel Wienberg , Partner, Friis & Moltke

10.25 Markedet for erhvervsejendomme i Esbjerg
De lave oliepriser har skabt en vis afmatning på markedet for kontor-, logistik-, retail- og produktionsejendomme i Esbjerg, men energiområdet er som helhed voksende, og den nye Nordsø-aftale fra foråret 2017 vil sætte endnu mere gang i erhvervslivet i Esbjerg. Kommunen forventer, at salget af erhvervsjord i 2017 vil komme op på højde med 2014, hvor der blev solgt 106.000 kvm. Der udvikles erhvervsområder blandt andet i Esbjerg Strand, og nye kontordomiciler på Esbjerg Havn. Samtidig vil Esbjerg tage imod 190 nye statslige arbejdspladser. Hvor vil udviklingen af erhvervsejendomme fokuseres fremover, og hvordan vil Esbjergs professionelle ejendomsmarked udvikle sig frem mod 2028 for kontor, lager, retail og industri? Udbud og efterspørgsel. Priser, afkast og tomgang.

René Neesgaard , Direktør, Partner, MRICS, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar, HD(FR) , Colliers International Danmark A/S

10.50 Kaffepause
11.45 Udvikling af Teglværkskvarteret for op til 500 millioner kr.
Teglværkskvarteret ved Gammelby Ringvej står overfor en omfattende udvikling. Der er planer om at opføre 4 punkthuse i op til 16 etager med 160 lejligheder til en byggesum på op til 500 millioner kr. Området vil udover ungdoms- senior- og familieboliger også komme til at huse erhverv, bl.a. en 1.200 kvm stor Netto-butik. Området udvikles af Det Faglige Hus, som også har planer om at bygge et nyt domicil til 300 millioner kr på Esbjerg Brygge. Hvordan kommer fremtidens Teglværkskvarter og domicilet til at se ud? Hvad er status og tidsplan på projekterne?

Det Faglige Hus ,

12.10 Butiksmarkedet i Esbjerg
Sydjylland var i foråret 2017 den landsdel med den største tomgang i butikslokaler, men regeringens aftale om Nordsø-olien kan give mange nye vellønnede jobs, der kan sætte gang i detailhandlen. Også det nye 30.000 kvm store butikscenter Broen, kan vise sig at være en katalysator for udviklingen og trække flere butikker og større handel med sig. Esbjerg oplever allerede en større interesse for butiksejendomme på strøget. Lejeniveauerne er de laveste i 5 år og det er godt nyt for iværksættere. Hvordan ser udviklingen ud for detailhandlen og butiksmarkedet i Esbjerg? Hvilken betydning har det nye shoppingcenter fået for byen?

Per Nyborg , Adm. direktør, indehaver, ICP

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Det Faglige Hus

Colliers International Danmark A/S

René Neesgaard

Esbjerg Kommune

Peter Bagge

Friis & Moltke

Mikkel Wienberg

ICP

Per Nyborg

Jyske Bank

Lone Vestergreen Sandgaard
Stine Langmach

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Max Bögl International SE

Mikael Schroll-Knudsen

MT Højgaard A/S

Ole Hybel
Bo Bruhn Hansen Christensen

NCC Danmark A/S

Ole Møller Petersen
Janus W. Hermansen

Nem Byg A/S

Jørgen Mathiasen
Jesper Nielsen

Villemoes Holding ApS

Frederik Villemoes
Christian Villemoes
Peter Villemoes

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom