ESBJERG: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner for Esbjerg

Hvilke visioner og perspektiver er der for Esbjergs udvikling som fortsat vækstcenter og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Esbjerg i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv? Hvordan vil byen øge befolkningstallet?

Jesper Frost Rasmussen , Borgmester, Esbjerg Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter for Esbjerg

Konkrete planer og projekter for Esbjerg. Byudvikling, nye lokalplaner, kommende udbud, bolig- og erhvervsbyggeri. Lokalplan for hele midtbyen, fremtiden for det 2 millioner kvm store areal i Andrup, hvor Facebook tidligere havde planer om at bygge et datacenter, banegårdsområdet og Museumspladsen, Helhedsplan for Bramming, 12 etagers højhus i Esbjerg Midtby, City Nord Retail Park. I perioden 2020-2030 forventes der ca. 3.000 nye boliger: hvor skal de bygges, hvad slags boliger ønskes opført og hvilen kundekres skal de rette sig imod?

10.25 Ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen

Team Vandkunsten bestående af Tegnestuen Vandkunsten med STED, ViaTrafik, Spanggaard & Virenfeldt og RED Cushmann & Wakefield I RED har vundet en parallelkonkurrencen om en ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg, det sidste store ubebyggede areal i den østlige del af bymidten. Det samlede areal af hele konkurrenceområdet er ca. 79.370 kvm. Vinderforslagets helhedsplan omfatter banegårdsbygningerne, Esbjerg Banegård, Banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og arealet syd for Shoppingcenter Broen. Planen rummer bl.a. design af 3 byrum, udpegning af identitetsskabende akser, bymæssig fortætning, tilføjelse af nye funktioner, grønnere gadeprofiler, parkeringsløsning og godt flow for bløde og hårde trafikanter.

10.50 Kaffepause
11.20 Esbjerg Havn udvikles for over 1 milliard kr.

Esbjerg havn er med sine 4,5 millioner kvm Danmarks største havn målt på arealet. Havnen er i konstant udvikling, der skal fortsætte i den kommende til. Den nordiske infrastrukturfond Infranode gør sammen med den kommunalt ejede Esbjerg Havn klar til at investere op mod 1 milliard kr. i udvikling af faciliteter til vindmølleindustrien på havnen.

11.45 Udvikling af detailhandelen i Esbjerg

Esbjerg Kommune har i 2020 bedt konsulentfirmaet ICP, Institut for Center-Planlægning, om at gennemføre en analyse af detailhandelen i hele kommunen. Analysen indeholder anbefalinger til, hvordan eksempelvis city- og handelsstandsforeningerne og de enkelte butikker bedst kan fastholde de nuværende kunder og hvordan de kan tiltrække nye. Analysens konklusioner kobles på et større udviklingsperspektiv, som handler om at skabe attraktive bykerner i kommunen.

12.10 Boligrenovering til 1 milliard kr.

Esbjergs Boligforeningen Ungdomsbo skal gennemføre en række store renoveringer og byggeprojekter, som løber op i 1 milliard-beløb. Boligforeningen Ungdomsbo har 3.624 boliglejemål fordelt på 53 afdelinger i Esbjerg. Esbjerg har i alt 12.000 almene boliger.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. 

Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæftiget i Esbjerg. Byen er desuden blevet optaget i selskabet af de 20 vigtigste energibyer på verdensplan. Kommunen har som del af deres Vækststrategi et mål om at fordoble antallet af energivirksomheder og energiarbejdspladser frem mod 2025. Men selvom den erhvervsmæssige vækst i høj grad relateres til energi og offshoreaktiviteter, skabes der også vækst i de øvrige brancher og indenfor uddannelse og kulturlivet. 

Erhvervslivet spænder bredt og der er i løbet af de seneste få år skabt flere hundrede nye stillinger i Esbjerg. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder og i statslige arbejdspladser, der er i gang med at rykke til byen, som en del af regeringens plan om statslig udflytning, hvilket bidrager til jobvæksten i byen. 

Esbjerg By har potentiale til at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i. For borgere er byen på flere måder attraktiv på grund af jobmuligheder, kultur, fritidstilbud og byliv, havet og den øvrige storslåede natur. Derudover er byen en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her