ESBJERG: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Esbjerg 2019-2029

Esbjerg ønsker at øge befolkningstilvæksten frem mod 2025, som en del af Vision 2025. Der vil blive vækst på arbejdspladser ikke mindst på grund af, at der er i løbet af de seneste få år, er skabt flere hundrede nye stillinger i Esbjerg. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder og i statslige arbejdspladser, der er i gang med at rykke til byen. Hvilke visioner og perspektiver er der for Esbjergs udvikling som fortsat vækstcenter og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Esbjerg i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?

Jesper Frost Rasmussen , Borgmester, Esbjerg Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter for Esbjerg

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Esbjerg Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Esbjerg? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2029 ud?

Peter Bagge , Planchef, Esbjerg Kommune

10.25 Boligmarkedet i Esbjerg

Esbjerg Kommune har en ambition om at øge antallet af indbyggere frem mod 2025. I Esbjerg er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Esbjerg By har potentiale til at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i. For borgere er byen på flere måder attraktiv på grund af jobmuligheder, kultur, fritidstilbud og byliv, havet og den øvrige storslåede natur. Derudover er byen en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer. Hvordan ser boligmarkedet i Esbjerg ud nu og hvordan forventer man at det vil se ud de kommende år? Hvem flytter til Esbjerg, og hvordan vil det påvirke boligmarkedet i byen? Hvordan er priser og liggetider nu og fremover?

Kenneth Madsen , Indehaver,, EDC Gilbjerg & Madsen

10.50 Kaffepause
11.20 Renovering af boliger for 600 millioner kr.
Arbejdernes Boligforening udfører et storstilet renoveringsprojekt af bebyggelsen i Ådalsvænget, Ådalsparken og Ådalshaven i Sædding. Samlet set omfatter bebyggelsen i den almene boligforening i dag 606 boliger, der bliver til 509 moderne lejligheder, når projektet er afsluttet. Efter renoveringen vil der dermed blive 97 færre lejligheder, men afdelingen vil efterfølgende bestå af større og helt moderne boliger med bedre lysindfald og tilgængelighed i stueetagerne. I den periode hvor renoveringen står på, vil en del af beboerne blive genhuset, mens deres lejlighed renoveres. Det samlede projekt omfatter 44000 kvm og investeringerne løber op i 600 millioner kroner. Projektet forventes at have byggestart februar 2019 og forventes afsluttet 2022.
Hvad indebærer renoveringerne og hvordan kommer det til at fremstå når det står færdigt?
 

Peter K. Larsen , Direktør , Arbejdernes Boligforening

11.45 Generationernes By - ny bydel til 700 millioner kr.

I Østerbyen på Darumvej er der planer om at opføre et nyt boligområde med navnet Generationernes By til anslået 6-700 millioner kr. Intentionen er at, Generationernes By skal indeholde 300 familie- og seniorboliger i karré-stil og tæt/lav bebyggelse samt en børnehave og et stort sundhedshus med topmoderne faciliteter for praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger og andre sundhedsydelser. Der er også overvejelser om på sigt at opføre ældreboliger på en del af arealet. Det Faglige Hus har i området købt Esbjerg Kommunes gamle jobcenter og en tidligere Aldi-forretning på i alt 19.000 kvm. Derudover er der yderligere forhandlinger i gang med henblik på at nå op på et samlet areal på 32.000 kvm. Hvad er status for projektet og hvad kommer det til at betyde for Esbjerg med den nye bydel?

Martin Büchert , Indehaver, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S

12.10 Spørgsmål og afslutning
12.20 Frokost

Baggrund

Esbjerg Kommune har en ambition om at sikre en årlig befolkningstilvækst, som en del af Vision 2025. Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. 

Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæftiget i Esbjerg. Byen er desuden blevet optaget i selskabet af de 20 vigtigste energibyer på verdensplan. Kommunen har som del af deres Vækststrategi et mål om at fordoble antallet af energivirksomheder og energiarbejdspladser frem mod 2025. Men selvom den erhvervsmæssige vækst i høj grad relateres til energi og offshoreaktiviteter, skabes der også vækst i de øvrige brancher og indenfor uddannelse og kulturlivet. 

Erhvervslivet spænder bredt og der er i løbet af de seneste få år skabt flere hundrede nye stillinger i Esbjerg. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder og i statslige arbejdspladser, der er i gang med at rykke til byen, som en del af regeringens plan om statslig udflytning, hvilket bidrager til jobvæksten i byen. 

Esbjerg By har potentiale til at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i. For borgere er byen på flere måder attraktiv på grund af jobmuligheder, kultur, fritidstilbud og byliv, havet og den øvrige storslåede natur. Derudover er byen en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer.

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Esbjergs udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 20. november 2019
Klokken kl. 09.00 - 12.20
: ECH ParkECH Park, Stormgade 200, 6700 EsbjergDe kommer også

Arbejdernes Boligforening

Peter K. Larsen
Poul-Erik Hansen

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S

Martin Büchert

Boligforening Ungdomsbo

Flemming Agerskov Christensen

Claus Sørensen Ejendomme A/S

Lars Kjærgaard

Det Faglige Hus

Brian Elsted Hansen
Johnny Nim
Jens Kristensen

EDC Poul Erik Bech, Esbjerg

Kenneth Madsen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Brian Guldborg Hansen

EL:CON A/S

Morten Nørgaard

Esbjerg Kommune

Peter Bagge
Jesper Frost Rasmussen

Friis & Moltke Architects

Mikkel Wienberg

Geopartner Landinspektører

Jesper Falk Rasmussen
Kim Voss

HTH Erhverv Syd

Kent Thomsen

Ingeniør'ne

John Andresen

JFP Murer & Tømrer a/s

Mikkel N. Steffensen

Jyske Bank

Stine Langmach
Anne Schou Lassen
Kurt Dupont

Kuben Management A/S

Anders Thanning

LandSyd I/S

Søren Persson

MT Højgaard

Per Olesen

NemByg A/S

Jørgen Mathiasen
Jesper Holm Nielsen
Karsten Larsen

Nordicals erhvervsmæglere Esbjerg

Kim Damsgaard
Renè L. Madsen

Skjøde A/S

Allan Nielsen

Spar Nord Bank

Klaus Jensen

Sweco Danmark A/S

Kristian Sørensen
Kim Peters

Telesikring A/S

Lasse Høgh
Peter Bjerrum Bogaard

V2C ApS

Hans Toksvig Larsen

Villemoes Holding

Christian Villemoes
Frederik Villemoes
Peter Villemoes

Andre konferencer

Tilmeld dig her