Erhvervslejeloven


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lejens regulering og lejeforhøjelser

De væsentligste forhold omkring lejeregulering og lejeforhøjelser gennemgås, herunder formuleringer og forbehold i lejeaftalen, varslingsregler, lejers indsigelsesadgang og udlejers pligter i forlængelse af indsigelse.

Adam Ashtiani , Assistant Attorney, Kereby

Ramin Salek , Senior Specialist, Kereby

10.10 Afståelse af lejemål

Reglerne for afståelse af lejemål.

10.30 Ophør af lejeforhold

Gennemgang af reglerne for lejers og udlejers opsigelse af lejemål, herunder opsigelsesbestemmelsernes præceptive karakter for så vidt angår udlejers opsigelsesmuligheder.

10.50 Kaffepause
11.20 Mangler ved lejemål – ophævelse, erstatning og forholdsmæssigt afslag i hovedtræk

Hvis lejemålet ikke lever op til de beskrevne krav i lejekontrakten kan lejer enten kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, kræve erstatning for f.eks. tabt omsætning eller for nødvendige udgifter ifbm. det mangelfulde lejemål eller i visse tilfælde ophæve lejekontrakten. Reglerne og best practice for hvordan udlejer håndterer mangler i eget lejemål bedst muligt.

11.45 Markedslejefastsættelse – udvalgte emner

Markedslejefastsættelse – udvalgte emner.

12.05 Gennemgang af nyeste retspraksis

Gennemgang af nyeste retspraksis

12.20 Spørgsmål og afslutning
12.30 Frokost

Baggrund

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Om underviserne: 

Adam Ashtiani er 3. års advokatfuldmægtig hos Kereby ApS og har arbejdet med fast ejendom og asset management, lejeret, forsikringsret samt tvistløsning siden 2018. Adam har en baggrund som selvstændig og iværksætter i 14 år inden gennemførslen af jurastudiet (cand.jur. 2018). Adam har fået publiceret flere juridiske artikler i anerkendte tidsskrifter, herunder Karnov. Til daglig rådgiver Adam asset management og administrationen samt øvrige afdelinger i Kereby ApS og varetager i øvrigt forhandlinger og dialogbaseret kontakt direkte med lejere. Adam har stor indsigt i udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og forligsforhandlinger samt koblingen mellem de kommercielle forhold og juraen. Endvidere har Adam i 2020 ført en principiel sag i Østre Landsret vedrørende afståelse af et erhvervslejemål.

Ramin Salek har arbejdet specialiseret med lejeret i 11 år, herunder flere år hos EjendomDanmark hvor han har rådgivet og undervist medlemmer og kursister (jurister, ejendomsadministratorer m.m.) i lejeret. I dag arbejder Ramin som Senior Specialist med speciale i lejeret hos Kereby og underviser freelance på lejeretlige kurser hos EjendomDanmark. Endvidere er Ramin boligdommer i boligretten i København, Hillerød, Holbæk og Roskilde. Ramin er derudover medforfatter til forskellige artikler, herunder T.BB 2020.679 om retsvirkningen af lejers underskrift på fraflytningsrapporten.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 1. september 2021
Klokken 09.00 - 12.30
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Advodan Lyngby

Erik Vittrup Nielsen

Advodan Lyngby A/S

Thomas Damsholt

Bygningsstyrelsen

Lene Baagøe Clausen

C-estate

Ole Christensen
Pia Sinikka

Carlsen Advokater

Thomas Carlsen

Colliers International A/S

Lisa Lassen

Damson A/S

Kristian Albertsen

Elvang & Partnere advokatfirma

Bjarke Madsen

Escot A/S

Lars Bechmann

Gottlieb+Partners

Rasmus Engel
Thomas Gottlieb

Gottlieb+Partners A/S

Ulla Nielsen

Horesta

Kaare Friis Petersen

Jesper Rasmussen ApS

Jesper Rasmussen

JL Rungsted corporate services ApS

Camilla Wiinberg

Kereby

Gustav Frederik Ravn
Adam Ashtiani
Ramin Salek
Joakim Hansen

Københavns Ejendomme & Indkøb

Christina Ballieu
Julie Lindevang Dyreborg

Lidl

Benedikte Duwel

Lidl Danmark K/S

Stine Nommesen

Lintrup & Norgart A/S

Stig Lintrup

Lyngby Taarbæk Kommune

Henrik Eilsøe
Tina Koch Ritter

MM Properties

Marc Møller

Niord Investering & Rådgivning ApS

Frank Hansen

PRO Developments A/S

Mark Nielsen

Rødovre Centrum

Jacob Birkbøll

Symbion

Susie Belinda Kimby
Diana Kiiskinen

wunderwear A/S

Christian Høyer

Andre konferencer

Tilmeld dig her