Ejendomsmarkedet i inflationstiden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende udvikling: Inflation, renter og afkast

Inflation og renter er på vej opad og det ser ud, som om tendensen fortsætter længere end man oprindeligt har regnet med. Hvor længe vil den høje inflation vare og hvor højt kan både den og renterne komme? Hvordan navigerer man som ejendomaktør i inflations- og højrentefarvand? Hvad betyder høj inflation og renter for afkastkrav for investeeringsejendomme? 

10.00 Er fast ejendom en god sikring mod inflationen?

Er fast ejendom altid en god sikring mod inflationen? 

10.50 Kaffepause
11.20 Boligmarkedet og inflation

Høj inflation kan betyde, at folk søger sikkerhed mod faldende værdi af deres indkomster og formuer i investeringer i huse og boliger. Samtidigt dog vil der være en tendens til stigende renter, som sætter en dæmper på boligmarkedet. Hvordan kommer boligpriserne til at udvikle sig under inflationen? Efterspørgsel og udbud af boliger.

11.25 Erhvervsejendomme i infaltionstid: udvikling og investering

Forventet prisudvikling, udbud og efterspørgsel på kontorer, butikker, hoteller, logistikejendomme og udlejningsboliger. Leje på kontorer og butikker er som regel bundet til prisudvikling, men kan der alliegevel være grænser for, hvor meget lejen stiger, før det går ud over efterspørselen efter ejendomme? Hvordan sikrer man projektejendomme med udlejningsboliger mod store prisstigninger på markedet? Er det nok at prisindeksere husleje?  Hvordan opfører forskellige typer investorer sig i inflationstid; private investorer, institutionelle investorer, fonde?

11.45 Risikoberegning. Ejendomsvurdering

Hvad betyder høj inflation for risikoberegning ved ejendomsudvikling og købog salg af fast ejendom? Ejendomsvurdering under høj inflation. Inflationens indflydelse på eksisterende gæld i ejendomme.

12.10 Sådan agerer bankerne i inflationstiden

Hvordan agerer bankerne i inflationstiden? Hvor stor er udlånsvilje og hvordan sikrer man sig mod inflationens negative konsekvenser? Renteudvikling. Sikkerhed i ejendomme. Er al slags ejendomme lige interessante for bankerne?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Efter mange år med lav inflation og stabile lave renter er både inflation og renter på vej opad.

I april 2022 nåede inflationern et rekordhøj niveau med 6.7 procent i forhold til april 2021 - den højeste inflationsniveau siden 1980erne. 

Den høje inflation og de høje renter, der normalt følger opad med inflationen, har en betydelige følger for ejendomsmarkedet, både på udviklings- og investeringssiden.

Der kan være tale om både positive følger, hvoraf den største er, at fast ejendom udgør en "sikker havn" i tiden med høj inflation, fordi den bevarer og endda kan øge sin værdi, mens pengene bliver mindre og mindre værd.

Til negative følger af inflationen hører bl.a.:

* Stigende renter fordyrer investeringer


* Det er svært at planlægge investeringer, da renteniveau, indtjening ved leje og byggeomkostninger bliver svære at forudsige.

* Stigende renter påvirker kan påvirke ejendomsværdi negativt 

* Ændrede forbrugeradfærd, folk har færre penge til boliger, butikshandel, rejser, hvad der kan gå ud over det økonomiske grundla for investeringer i bolig, butik og hotelejendomme.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her