Efter 5.2-indgrebet - de nye krav og handlingsmuligheder. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik over de nye regler

Hvordan vil de nye regler som Folketinget kommer med, efter aftalen den 30. januar 2020 blev indgået, forandre krav og modeller for paragraf 5.2-renoveringer.

10.00 Karensperiode
Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå 5 år, før lejefastsættelse må ske efter § 5, stk. 2.
Karensperioden på fem år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kroner per kvadratmeter.
10.25 Huslejebremse

Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til 10 procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

10.35 Grønt energikrav

Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer.

10.50 Kaffepause
11.20 Forbud mod "flytte-penge"

Det skal fremover være forbudt for udlejer at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål.

11.40 Huslejenævn

Der sættes gang i en række initiativer, som vil styrke huslejenævnene og øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.

12.00 Besigtigelse

For at modvirke moderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer alene for at opfylde beløbskrav, indføres krav om, at lejemålets stand før en 5.2-modernisering skal dokumenteres ved en besigtigelse fra huslejenævnet.

12.30 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

30. januar 2020 blev der indgået en ny aftale om boligreguleringsloven.

  • Hvilken betydning og handlingsmuligheder kan man forvente at de nye regler vil få i praksis?
  • Hvordan vil de nye regler forandre krav og modeller for paragraf 5.2-renoveringer?

Aftalen indebærer, at der indføres karensperiode, hvor en køber af en ejendom ikke kan hæve huslejen i de første 5 år efter overtagelsen, hvis der foretages en renovering efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Der indføres samtidig grønt incitament, så karensperioden bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. per kvm. Karensperioden på 5 år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden.

Aftalen stiller også krav til, at de renoveringer, der udføres, skal være grønne. Fremover skal en renovering løfte en ejendom op i energiklasse C eller løfte ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer. Herudover er der desuden indgået aftale om en lang række initiativer til styrkelse af lejerne.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 27. maj 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnAndre konferencer

Tilmeld dig her