Due Diligence - køb og salg af ejendom. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Due diligence processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg , Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier , Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust , Advokat, Accura Advokatpartnerselskab

09.55 Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.

10.15 Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.

10.35 Kaffepause
11.05 Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.

11.35 Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.

11.55 Teknisk due diligence

 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 3. marts 2020
Klokken kl. 09.00 - 12.40
: Hellerup KlubHellerup Klub, Strandvejen 203, 2900 HellerupDe kommer også

Accura Advokatpartnerselskab

Cecilie Rust

Advokatfirmaet Marker

thomas marker

Albertslund Kommune

Søren Kehr
Pernille Bech

BDO Danmark

Lasse Fredborg

Bygningsstyrelsen

Sabrina Maria Larsen

Caplloyd

Flemming Meyendorff

COWI

Stig Lohmann-Devantier

CVB Boligrådgivning ApS

Martin Hürdum

Danske Bank

Paw Scheel Rosenkilde

Jyske Bank

Gitte Frandsen
Lis Rytoft

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Sarah Willatzen

KLJ Byggerådgivning

KIM LEO JENSEN
Per Ermler

MT Højgaard A/S

Mads Bøgelund Lauritzen

Nord Ejendomsadministration ApS

Advokat Roberto Panada

Nykredit

Hardy Thorø

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

Pension Danmark

Patrick Kristensen
Kasper Lindgreen
Kim B. Larsen

Skala Arkitekter A/S

Emil Simonsen

Skel.dk Landinspektører

Michael Thomsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her