Den nye planlov – For kommuner. KURSUS

Den nye planlov – For kommuner. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 10. april 2018 til 11. april 2018

Baggrund

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er ændret, således at loven nu også skal sikre vækst og udvikling i hele landet.

Loven giver administrative lettelser, bl.a. i form af visse muligheder for forkortede høringsfrister ved udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, og reglerne om dispensation udbygges med mulighed for midlertidige dispensationer, uanset modstrid med principperne i en lokalplan. Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker helt er ophævet, og idet det nu er tilladt at udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat, at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Endvidere er der nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende udlæg af de såkaldte konsekvensområder. Disse regler tjener til at forebygge miljøkonflikter, og vil bl.a. bidrage til en højere investeringssikkerhed for erhvervslivet. Konsekvensområderne udgør en bufferzone mellem produktionserhverv og mere miljøfølsom anvendelse, og loven tillader opførelse af kontorbyggeri trods forureningsbelastning, forudsat at de i loven fastsatte betingelser opfyldes. Indenfor konsekvensområderne kan der under visse betingelser udlægges transformationsområder, hvor der kan bygges boliger, uanset en vis overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Der er fastsat nye regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Derudover indeholder loven bl.a. nye regler om byvækst, muligheden for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, samt mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og omplacere eksisterende områder, og endelig mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Den nye planlov giver endvidere mulighed for nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme.

Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere, end efter den tidligere gældende lov. Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over disse udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over de udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.Program

1. dag

09.30

Registrering og morgenmad


10.00

Velkomst


10.05

Ændring af formålsbestemmelsen og administrative lettelser

Ændring af formålsbestemmelsen, samt administrative lettelser – herunder muligheden for forkortet høringsperiode for planforslag, samt ændring af reglerne om statslige indsigelser.

Vibeke Westergaard Vibeke Westergaard, Advokat, Advokatfirmaet Westergaard


10.25

Ændret dispensationshjemmel

Ændret dispensationshjemmel – mulighed for dispensation til midlertidig brug af områder og ejendomme i strid med en lokalplans principper.


10.40

Erhvervsarealer langs motorvejene

Regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.


11.00

Erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder

Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.


11.25

Kaffepause


11.55

Erhvervsområder fortsat

Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.


12.05

Byggeri indenfor konsekvens- og transformationsområder

Byggeri indenfor erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvens- og transformationsområder. Regler og praktiske cases.


12.35

Frokost


13.35

Ændring af detailhandelsreglerne i hovedtræk

Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker er ophævet, og det nu er tilladt at udvide eller udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.


14.05

Ændring af landzonereglerne

Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere end efter den hidtil gældende lov.


14.45

Spørgsmål og afslutning


2. dag

09.30

Registrering og morgenmad


10.00

Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen

Loven giver mulighed for at udlægge udviklingsområder i kystnærhedszonen.


10.20

Udlæg af nye sommerhusområder og omplacering af eksisterende områder

Regler for at udlægge nye sommerhusområder og tilbageføre eksisterende områder.


10.40

Nye regler om byvækst

Loven indeholder nye regler om byvækst.


11.00

Kaffepause


11.30

Overførsel af sommerhusområder til byzone

Overførsel af sommerhusområder til byzone.


11.50

Ny forsøgsordning for kyst- og naturturismeprojekter

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme åbner mulighed for projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.


12.05

Klagesystemet

Ændringer i klagesystemet, og fremgangsmåden ved klage til Planklagenævnet.


12.25

Spørgsmål og afslutning


12.30

Frokost


13.30

Kurset slutterTilmelding til Den nye planlov – For kommuner. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 10. april 2018 til 11. april 2018

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

  • Professionelt arrangement til tiden
  • Morgenkaffe
  • Frokost
  • Konferencemappe
  • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
  • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

10. april 2018
til 11. april 2018

Sted

DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
Telefon: +45 39299200
www.docken.dk

Se på kort

Pris

4.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
23. november 2017, Aarhus C
Læs programmet

Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
29. november 2017, Odense SØ
Læs programmet

Butiksmarkedet i Aalborg
18. januar 2018, Aalborg
Læs programmet

Andre seminarer

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
29. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
31. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER