Nordhavn og Nordhavnstunnel udviklingsplaner

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Tunnel, veje og en ny lystbådehavn

En anlægslov om byggeriet af Nordhavns-tunnelen er blevet vedtaget i Folketinget i december 2019. Tunnelen bliver 1,4 km lang, og starter ved Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og ender ved Kattegatvej på Nordhavn. Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 milliarder kroner, og kan efter tidsplanen forventet taget i brug i slutningen af 2027. Som en del af projektet anlægger Vejdirektoratet også en midlertidig erstatningshavn ved Færgehavn Nord, hvor cirka halvdelen af de omkring 1500 både i Svanemøllen Havn skal flyttes til.

Silas Nørager , Projektleder, Vejdirektoratet

10.00 Svanemølleholmen udvikles til serviceerhverv med op til 112.500 kvm nybyggeri

Et 76.000 kvm stort areal Svanemølleholmen ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles til serviceerhverv med op til 112.500 kvm nybyggeri. Det er AP Pension og By & Havn, der har fået udarbejdet en startredegørelse for den omfattende plan i samarbejde med Cobe, Sleth og Sangberg samt PLH Arkitekter.

 

 

Lars Jensen , Sleth

10.25 Tunnelfabrikken med 70.000 kvm bliver til Danmarks største kulturhus

Den gigantiske 261 m lange og 70.000 kvm store industribygning, Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn skal omdannes til til en smeltedigel af kunst- og kulturscener, arbejdspladser, spisesteder, studieboliger, værksteder, faciliteter til idræt, nyttehaver, underholdning mm. By & Havn, NREP og Unionkul er udviklere, Arcgency er arkitekt og Moe rådgiver bag projektet.

Per Schulze , Udviklingschef, By & Havn

10.50 Kaffepause
11.20 Nyt teknisk museum på vej til det 22.000 kvm store Svanemølleværket

En del af det 22.000 kvm store Svanemølleværk skal efter planen omdannes, så der fremover indrettes museum.  Museet indrettes i 2 af bygningerne, mens der arbejdes på en fælles strategi for den øvrige del af bygningskomplekset i samarbejde med By & Havn.

Jens Refslund Christensen , Direktør, Danmarks Tekniske Museum

11.45 Boligmarkedet i Nordhavn

Danmarks dyreste lejligheder findes i Nordhavn. Siden salgsstarten på de nybyggede boliger i området i 2013 er priserne bare gået op og op. Hvordan ser fremtiden ud for prisudvikling i bydelen, og bliver de lidt fjernere beliggenheder lige så populære? Hvem flytter til Nordhavn og hvorfor? Hvilke typer boliger opføres, og hvilke typer boliger er der plads til? Byplanlægningens indflydelse på kvarterets tiltrækningskraft.

Henrik Bengtson , Indehaver ejendomsmægler MDE, Home

12.10 Udvikling af detailhandel og byliet i Århusgadekvarteret

BRIQ spiller en nøglerolle i udviklingen af detailhandel, kultur og bylivet i Århusgadekvarteret. Hvilke erfaringer har man høstet af den hidtidige udvikling og hvordan kan de bruges fremover i udviklingen af Århusgadekvarteret og hele Nordhavn?

Peter Bur Andersen , Partner, BRIQ

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En ny kunstig ø på cirka 2 ,8 millioner kvm skal anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.

Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser.

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der desuden etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området.

Foreløbige beregninger viser, at projektet, der ventes at koste 20 milliarder kr. vil kunne finansiere sig selv, idet salg af byggegrunde på blandt andet Refshaleøen, som i første omgang skal byudvikles, skal finansere en havnetunnel.

Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn.

Anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang i løbet af 2021 og løbe indtil 2024. I den periode bliver øens afgrænsning konstrueret og der bliver gjort klar til at modtage jord. Efter 10 år forventer man at kunne gå i gang med byudvikling af dele af Lynetteholm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 30. september 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Aberdeen Standard Investments

Katja Aarestrup Smith

Acting Bygherrerådgivning

Christian Hellström

BARK Rådgivning

Louise Work Havelund

BMI Group DK, Icopal & Monier

Mogens Gyldenløve

BO-VEST

Georg Schmidt
Jan Hyttel

Briq

Peter Bur Andersen

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselkab

Christian Schow Madsen
Camilla Hee Wille

Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S

Jakob Dupont

By & Havn

Per Schulze

C W Obel Ejendomme A/S

Kim Freilev
Toke Battrup Knudsen

Caplloyd

Flemming Meyendorff

Cobe A/S

Rasmus Jessing

Confident ApS

Per Nilausen

Danbolig

Anne Crone

Danmarks Tekniske Museum

Jens Refslund Christensen

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Thomas Rivad

DI

Bo Sandberg

Docken Drift & Development A/S

Gina Pedersen

fsb

Hans Halvorsen

Geo

Kim Sillemann
Johanne Aaberg Andersen
Reto Schreier

GSV Materieludlejning A/S

Dan O. Vorsholt
Anne Cecilie Lysbo
Heidi Wulff

Home

Henrik Bengtson

in_situ arkitekter maa

Peter Gatys Wahlberg

Jyske Bank

Anders Christensen
Lis Rytoft

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter

KHS Arkitekter

Mads Lund

Kuben Management A/S

Anders Thanning

LM Byg A/S

Frank Aarslew-Jensen

NCC Danmark A/S

Steen Ulrich Rasmussen

NCC Property Development A/S

Lasse Nøddekær

NIRAS

Dennis Olsen

Norconsult - KHS Arkitekter A/S

Dorte Jensen

NREP A/S

Mads Birkedahl Dehlbæk

PensionDanmark

Kim Larsen

Per Aarsleff A/S

Rene K. Søndergaard
Ulrik Andreasen
Mads Kofod
Jesper Baunsgaard Jørgensen

PFA Ejendomme

Rikke Kampmann

Pihl & søn A/S

Anders Bang Henriksen

point north

kristine krogsgaard-Nielsen

RGS Nordic A/S

Flemming Bendt
Jesper Hansen

Sleth

Lars Jensen

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Squaremeter

Iben Marburger Juul
Malene Buhl Madsen

SYSTRA

Pierre Tissot
Ewa Zaniewska

TrueMarketValue.dk

Allan Kehlet Rieck

Tvilum Landinspektørfirma A/S

Børge Tvilum

Vejdirektoratet

Silas Nørager

Vurderingsstyrelsen

Tina Brødsgaard Lassen

Andre konferencer

Tilmeld dig her