Den nye byø Lynetteholm, Nordhavnstunnel, Refshaleøen og Nordhavn - udviklingsplaner

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling af Ydre Nordhavn og Lynetteholmen

Nordhavnsudbygningen er i fuld gang og nu rettes blikket mod udviklingen af Ydre Nordhavn og den nye kunstige ø Lynetteholmen øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen. Anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang i løbet af 2021 og løbe indtil 2024. I den periode bliver øens afgrænsning konstrueret og der bliver gjort klar til at modtage jord. Efter 10 år forventer man at kunne gå i gang med byudvikling af dele af Lynetteholm. Oprindeligt skulle Lynetteholmen være 1,9 millioner kvm stor, men nu lægges der op til, at øen skal være 2,82 millioner kvm stor.

10.00 Udvikling af Refshaleøen

Ifølge Regeringens og Københavns Kommunes principplan skal Refshaleøen blive den første etape af udviklingen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser. Bydelen skal ifl. planen knyttes til Nordhavn, det nye kunstige ø og det øvrige København med en tunnel. I første omgang bliver der på Refshaleøen anlagt en modtageplads for jord med kontorbygning til administration, garager og værksteder til maskiner samt en vejestation til registrering af den tilkørte jord. Den nuværende adgangsvej via Refshalevej vurderes at være utilstrækkelig og vanskelig at udvide. Der kan derfor være behov for at etablere en ny adgangsvej til modtagepladsen på Refshaleøen via Forlandet og øst om boligbebyggelsen ved Margreteholm via Kraftværkshalvøen og på tværs af Margretheholm Havn til Refshaleøen.

10.25 Svanemølleholmen udvikles til serviceerhverv med op til 112.500 kvm nybyggeri

Et 76.000 kvm stort areal Svanemølleholmen ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles til serviceerhverv med op til 112.500 kvm nybyggeri. Det er AP Pension og By & Havn, der har fået udarbejdet en startredegørelse for den omfattende plan i samarbejde med Cobe, Sleth og Sangberg samt PLH Arkitekter.

 

 

 
10.50 Nyt teknisk museum på vej til det 22.000 kvm store Svanemølleværket

En del af det 22.000 kvm store Svanemølleværk skal efter planen omdannes, så der fremover indrettes museum.  Museet indrettes i 2 af bygningerne, mens der arbejdes på en fælles strategi for den øvrige del af bygningskomplekset i samarbejde med By & Havn.

Lone Johnsen , Projektdirektør, Danmarks Tekniske Museum

11.20 Kaffepause
11.45 Udvikling af Kronløbsøen for 1,2 milliard frem til 2023

Kronløbsøen er en 25.000 kvm kunstig ø, der planlægges at blive anlagt mellem Sundmolen og Århusgadekvarteret i Nordhavn. Under øen skal der etableres en parkeringskælder til 1.000 biler til en pris af ca. 600 millioner kr. Bag projektet står Kronløbsøen Projekt, der ejes af By & Havn (50 procent), PensionDanmark (40 procent) og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab (10 procent). Byggesum er ca. 1.2 milliarder kr.

12.10 Tunnelfabrikken med 50.000 kvm bliver til Danmarks største kulturhus

Den gigantiske 261 m lange og 50.000 kvm store industribygning, Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn skal omdannes til til en smeltedigel af kunst- og kulturscener, arbejdspladser, spisesteder, studieboliger, værksteder, faciliteter til idræt, nyttehaver, underholdning mm. NREP er udvikler og Arcgency er arkitekt bag projektet.

12.35 Tunnel, veje og en ny lystbådehavn

Den endelige lov om bygningen af Nordhavns-tunnelen er blevet 1. behandlet i Folketinget. Lovforslaget omfatter bl.a. etablering af Nordhavnstunnelen som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej. Etablering af Østlig Ringvej som på sigt skal forbinde Lynetteholmen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd. I lovforslaget er det nu også lagt fast at de 820 lystbåde i Svanemøllehavnen bliver liggende, mens 600 flytter ud til Docken i Nordhavnen i den løsning der hedder Færgehavn Nord. Status på projekter. Hvilke tilkørselsveje skal også oprettes i forbindelse med udviklingen af Refshaleøen?

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

En ny kunstig ø på ca. 2 ,8 millioner kvm skal anlægges mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.

Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser.

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der desuden etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området.

Foreløbige beregninger viser, at projektet, der ventes at koste 20 milliarder kr. vil kunne finansiere sig selv, idet salg af byggegrunde på blandt andet Refshaleøen, som i første omgang skal byudvikles, skal finansere en havnetunnel.

Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn.

Anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang i løbet af 2021 og løbe indtil 2024. I den periode bliver øens afgrænsning konstrueret og der bliver gjort klar til at modtage jord. Efter 10 år forventer man at kunne gå i gang med byudvikling af dele af Lynetteholm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 16. juni 2020
Klokken 09.00 - 13.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

BO-VEST

Georg Schmidt
Jan Hyttel

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselkab

Christian Schow Madsen
Camilla Hee Wille

Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S

Jakob Dupont

Caplloyd

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff

Danbolig

Anne Crone

Danmarks Tekniske Museum

Lone Johnsen

Geo

Kim Sillemann
Johanne Aaberg Andersen
Reto Schreier

Jyske Bank

Anders Christensen
Lis Rytoft

Kuben Management A/S

Anders Thanning

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

SYSTRA

Pierre Tissot
Benny Simonsen

Yacht Service

Jørgen Knudsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her