De 3 nye love om moderniseringsforhøjelser (§ 5, stk 2)

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik over de nye regler

Hvordan vil de nye regler som Folketinget har vedtaget i juni 2020  i 3 nye love forandre krav og modeller for paragraf 5.2-renoveringer.

Andreas Antoniades , Advokat og partner, Winsløw Advokatfirma

Katrine Skov Kubel , Advokat, Winsløw Advokatfirma

10.00 Karensperiode
Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå 5 år, før lejefastsættelse må ske efter § 5, stk. 2.
Karensperioden på fem år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kroner per kvadratmeter.
Hvilke forhold kan udløse en karensperiode?
10.15 Kontrolskifte

For at undgå at undgå at ejendomme sælges som selskaber, eller på anden vis overgår gennem kryptiske modeller for at undgå 5 -års karantæne før moderniseringer må gennemføres og huslejer hæves.

  • Hvornår er der tale om et kontrolskifte?
  • Hvor mange procent af ejendomsretten kan overdrages til en erhverver, før der er tale om et kontrolskifte?
  • Kontrolskifte der indtræder ved arv?
10.35 Grønt energikrav og huslejebremse

Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer.

Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til 10 procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

10.50 Kaffepause
11.20 Tidsbegrænsninger
  • Man kan ikke aftale tidsbegrænsninger i lejeaftaler med henblik på at frigøre lejemålet , så det kan genudlejes til det lejedes værdi, når karensperioden er udløbet. 
  • Det er ikke tilladt for udlejer, at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål.
11.40 Huslejenævn

Der sættes gang i en række initiativer, som har intentionen, at styrke huslejenævnene og øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.

Hvad indeholder disse ændringer og hvad kommer de til at betyde i praksis?

12.00 Besigtigelse

For at modvirke moderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer alene for at opfylde beløbskrav, indføres krav om, at lejemålets stand før en 5.2-modernisering skal dokumenteres ved en besigtigelse fra huslejenævnet.

12.30 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

4. juni 2020 blev lovene mod modernsieringsforhøjelser vedtaget:

  • Hvilken betydning og handlingsmuligheder kan man forvente at de nye regler vil få i praksis?
  • Hvordan vil de nye regler forandre krav og modeller for paragraf 5.2-renoveringer?

Aftalen indebærer, at der indføres karensperiode, hvor en køber af en ejendom ikke kan hæve huslejen i de første 5 år efter overtagelsen, hvis der foretages en renovering efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Kontrolskifte bliver også en afgørende faktor. Formålet er at undgå at ejendomme sælges som selskaber, eller på anden vis overgår gennem kryptiske modeller for at undgå 5 -års karantæne før moderniseringer må gennemføres og huslejer hæves.

Der indføres samtidig grønt incitament, så karensperioden bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. per kvm. Karensperioden på 5 år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden.

Aftalen stiller også krav til, at de renoveringer, der udføres, skal være grønne. Fremover skal en renovering løfte en ejendom op i energiklasse C eller løfte ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer. Herudover er der desuden indgået aftale om en lang række initiativer til styrkelse af lejerne.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 3. september 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Advodan

Camilla Kisling

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

Bagsværd City A/S

Michael C. Pedersen

Bente Naver Ejendomsrådgivning

Bente Naver

Boligraadgiver.dk

Michael Christensen

CVB Boligrådgivning ApS

Martin Hürdum

danbolig

Joanna Niesiolowska

Emcon A/S

Carsten Helvind
John Klinke

ENP Advokater I/S

Adv. Peter Skrøder Jakobsen

Herbo Administration A/S

Anders Herbo
Susan Nørgaard Andersen

Hune & Elkjær

Jonas Ahrenkiel
Emilie Vestergaard Larsen
Lone Møller

Jyske Bank

Jens Iver Junker
Chr. Andersen
Lasse Mygh Dam

KDL Ejendomme Sj. ApS

Trine Lindgaard

Lundsgaard Erhverv

jette lundsgaard

Lyngby-Taarbæk Kommune

Flemming Andersen
Stine Scholte Ziani
Ulrik Skovgaard Jensen
Henrik Eilsøe
Jacob Lundgaard

M og P Balle-Petersen

Margaretha Balle-Petersen

Markholt & Rand ApS

Tommy Rand

Nykredit

Dean Hansen
Helle Nielsen

REIT

Søren Krarup

Sønderby Legal Advokatfirma

Anders Stoltenberg

Vurderingsstyrelsen

Tina B. Hansen
Anja Thorn
Helle Grønning
Merete Jensen

WA ApS

Nadia Rosenfeldt

Winsløw Advokatfirma

Andreas Antoniades
Katrine Skov Kubel

Wismann Property Consult A/S

Lars Wismann

Andre konferencer

Tilmeld dig her