Cradle-to-Cradle i byggeri og ejendom

Cradle-to-Cradle i byggeri og ejendom

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 1. juni 2017 kl. 09.00 - 12.50

Baggrund

Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi, eller endda øger den i takt med, at de bliver brugt igen og igen.

Når man taler cirkulær økonomi i byggeriet, er det centralt at det tænkes ind både ved renovering af bygninger, ved nedrivning af bygninger og ved opførelse af nye bygninger.

I Danmark genanvender vi op i mod 90 procent af alt byggeaffald. Størstedelen anvendes dog som nedknust materiale. Den høje procentdel er således ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet eller økonomisk værdi, derfor giver det mening at stile mod, at en større del af affaldet kan genbruges i stedet for genanvendes. I Ellen McArthurs rapport ”Delivering the circular economy – A toolkit for policy makers” peges der blandt andet på, at genbrug af byggeaffald i dag udgør mindre end 1 procent i Danmark.

Samtidig skal man også kigge på, hvordan man kan tage højde for problematikken ved nybyggeri, således at bygningerne designes så de inddrager perspektiver omkring cirkulær økonomi.

Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Cirkulær økonomi - hvad er det?

Cirkulær økonomi bliver også kaldt fra vugge til vugge. Hvad indebærer det? Hvorfor er det fremtiden for byggeri og ejendom? Byggematerialer. Værdiskabende systemer. Cirkulær økononomi inden for renovering og nybyggeri. Fra projekt til drift.

Julie Katrine Jensen Julie Katrine Jensen, Cand silv, Phd. Miljøkemi, Orbicon


09.45

Identifikation og udsortering af farlige stoffer – og kortlægning af ressourcer i en bygning

Når bygninger rives ned, skal der laves en screening af PCB og en kortlægning af farlige stoffer. Undersøgelserne skal udføres, så der under nedrivningen kan være fokus på at udsortere disse stoffer (selektiv nedrivning). Der bør i samme åndedrag sættes fokus på at udpege ting fra bygningerne, der skal genbruges og genanvendes. Processen og udfordringer.

Julie Katrine Jensen Julie Katrine Jensen, Cand silv, Phd. Miljøkemi, Orbicon


10.10

Flere aktører samarbejder om nedrivning - konkret projekt

Når bygninger rives ned, kan man øge fokus på upcycling og cirkulær økonomi i processen ved at samarbejde på tværs af aktørerne i værdikæden, og ved på et tidligt tidspunkt i processen at have fokus på at kortlægge hvilke bygningsdele, der kan genanvendes og genbruges. Dette blev vist i et konkret projekt, hvor en bygning i Roskilde stod over for en nedrivning. Her gik Søndergaard Nedrivning, RGS90, Lendager Architects og DJ Miljø & Geoteknik sammen om at vurdere potentialer for genbrug og genanvendelse, inden bygningen blev revet ned. På den måde opnåede man, at kompetencer fra de relevante dele af branchen kom i spil og supplerede hinanden. Hvad var resultaterne fra projektet? Og hvilke erfaringer gjorde man sig omkring de optimale måder at samarbejde på?

Ebbe Tubæk Naamansen Ebbe Tubæk Naamansen, Bæredygtighedschef, RGS90


10.35

Videreformidling af brugte materialer

Genbyg har specialiseret sig i at håndterre og videreformidle brugte byggematerialer.

Jesper Holmberg Hansen Jesper Holmberg Hansen, Medejer, daglig leder, Genbyg


11.00

Kaffepause


11.30

Bæredygtig transformation af eksisterende bygninger

Et forskningsprojekt på Arkitektskolen og i Center for Bygningsbevaring har konstateret, at mange nyligt udførte renoveringer på ældre bygninger forringer arkitekturen, har dårlig holdbarhed, har dårlig økonomi og indeholder mange nye og uprøvede materialer med kort levetid og skadelige miljømæssige egenskaber. Projektet anviser i stedet en metode til analyse og værdisætning af bygningen, materialer og metoder til vedligeholdelse og istandsættelse samt energiforbedring af ældre bygninger.

Søren Vadstrup Søren Vadstrup, Arkitekt maa, forskningslektor, Kunstakademiets Arkitektskole


11.55

Renovering af bevaringsværdige bygninger - konkrete projekter

Center for bygningsbevaring, CFB arbejder med bevaring, sikring og udvikling af fredede og bevaringsværdige ejendomme, hvilket er relevant i relation til en cirkulær tankegang, fordi centret hjælper med at forlænge bygningers levetid. Ved at blive bedre til at bruge og vedligeholde de bygninger, vi allerede har, bidrager vi til et bæredygtigt samfund. Ud fra projekter, CFB har lavet for Obel Ejendomme, Mogens de Linde, Freja m.fl. vises det, hvordan restaurering og renovering giver mening ud fra et bæredygtig, cirkulært perspektiv - socialt, kulturelt og økonomisk.

Vera Noldus Vera Noldus, Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation, Center for Bygningsbevaring


12.20

Circle House - Den cirkulære tanke i nybyggeri

Lejerbo er i gang med planlægningen omkring opførelse verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper. Projektet omfatter opførelse af 60 almene boliger efter cirkulære principper, hvor op til 90 procent af byggematerialerne kan genanvendes. Projektet udvikles i samarbejde med GXN, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FBSA, Responsible Assets, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut med støtte Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Opførelsen af Circle House vil ske på normale markedsvilkår hvor alle i branchen kan byde på det.

Gerti Axelsen Gerti Axelsen, Bygge- og Udviklingschef, Lejerbo


12.45

Spørgsmål og afslutning


12.50

FrokostTilmelding til Cradle-to-Cradle i byggeri og ejendom

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 1. juni 2017 kl. 09.00 - 12.50

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

 • Professionelt arrangement til tiden
 • Morgenkaffe
 • Frokost
 • Konferencemappe
 • Oplægsmateriale sendt pr. email efterfølgende
 • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

1. juni 2017
Kl. 09.00 - 12.50

Sted

Hellerup Klub
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Telefon: 39 62 21 40
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

De kommer også

 • BO-VEST
  - Lars Vind Scheerer
  - Peter Føhrby Nybom
  - Thomas Helsted
 • BRFkredit A/S
  - Runa Andersen
  - Tanya Skødstrup
  - Marlene Sønderby
 • BYR Gruppen A/S
  - Odni Gudmundsson
 • Center for Bygningsbevaring
  - Vera Noldus
 • COWI
  - Martin Uhre Mandrup
  - Kasper Kristensen
  - Gonca Kurt Seyhan
  - Lise Dannesboe
 • Dall & Lindhardtsen
  - Peter Jørgensen
 • Erik Møller Arkitekter
  - Morten Ørsager
 • Genbyg
  - Jesper Holmberg Hansen
 • Kunstakademiets Arkitektskole
  - Søren Vadstrup
 • Lejerbo
  - Gerti Axelsen
 • Nordea Liv Norge AS
  - Harald Heid
 • NREP
  - Anders Østergaard Hansen
 • ORBICON
  - Pia Wallbohm
  - Jakob Holck
  - Henriette Cajar
  - Julie Katrine Jensen
  - Søren Ekdahl
 • Per Aarsleff
  - Jonas Jeppesen
  - Thomas G. Jensen
  - Linette Maesen
 • Ressource City / Næstved Kommune
  - Michael Elgaard
 • RGS90
  - Ebbe Tubæk Naamansen
 • Tårnby Kommune
  - Karsten Kølliker
 • VELFAC
  - Marianne Gade
 • Aarhus Kommune
  - Bente Lykke Sørensen

Andre konferencer

Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
23. maj 2017, Aarhus C
Læs programmet

Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling
8. juni 2017, Lyngby
Læs programmet

Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling
14. juni 2017, Silkeborg
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER