Butikker: Udlejning, overdragelse, fraflytning og tvister. KURSUS

Baggrund

Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er en korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås.

Lige så vigtig er kendskabet til
erhvervslejelovens bestemmelser og praksis for lejeren, så han også får et gnidningsfrit samarbejde med udlejeren og i sidste ende undgår dyre erstatningssager.

På kurset sættes fokus på aktuelle og praktiske problemstillinger omkring udlejning af butikker i lyset af nyeste praksis og litteratur på området samt deres mulige løsninger.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Regulering af lejens størrelse
Fastsættelse og regulering af lejens størrelse.

Torsten Viborg Pedersen , Advokat, Partner, Dahl Advokatfirma

09.55 Ejendomsbesidderens mulighed for lejeregulering
De vigtigste elementer af erhvervslejeloven med relation til butikker. Udlejers brug af varslingsreglerne, domstolenes vægtning af sammenligningslejemål, bevisbyrden samt håndtering og klassificering af lejers forbedringer og afskrivninger heraf.
10.15 Nye regler om bevis for lejens størrelse
De nye regler i Erhvervslejeloven om bevis for lejens størrelse. Der er indført nye regler om bevis af lejens størrelse på grund af de sager der har været på strøget i KBH om skjulte lejerabatter.
10.35 Ændring af lejevilkår
Muligheder for at ændre lejevilkår efter aftalens indgåelse. Opsigelse.
10.50 Kaffepause
11.10 Lejers konkurs, rekonstruktion m.v.
Den nye konkurslov 718 trådte i kraft april 2011. På kurset gennemgås betydningen af lejers konkurs med fokus på udlejerens retsstilling.
11.25 Afståelse af butikker
Skal lejeren have afståelsesret? Afståelsesretten har stor betydning for både udlejer og for lejer. Fordele og ulemper ved afståelse. Indskrænkning eller udvidelse af lejerens afståelsesret. Afståelsesret og lejeaftalen
11.45 Andre former for lejerskifte
Lejeren har i visse situationer ret til at overdrage retten til lejemålet til andre - også selvom udlejer ikke har givet dit samtykke hertil. Hvornår kan erhvervslejeren overdrage sin ret til lejemålet til andre ved separation, skilsmisse eller et generationsskifte uden udlejerens samtykke – og hvornår er dette ikke muligt? Lejerens konkurs eller rekonstruktion kan også indebære et personskifte, som udlejeren ikke kan modsætte sig.
12.05 Hvordan håndteres et lejerskifte?
Procedurer i forbindelse med overgangen til den nye lejer med fokus på udlejerens handlemuligheder og interesser undervejs både i forbindelse med et aftalt lejerskifte og et lejerskifte som følge af konkurs eller rekonstruktion.
12.20 Lejerens ombygninger
Lejerens ombygninger i lejeperioden. Installationer. Retablering. Istandsættelse ved fraflytning.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.50 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her