Bofællesskaber for senior - luksus, service og nye eksperimenter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Status og fremtidsudvikling: Hvad kan erfaringer med seniorbofællesskaber bruges til fremover?

Med de mange bofællesskaber og seniorbofællesskaber, der i de sidste år har set dagens lys, er der oparberjdet en betydelig erfaringsflade med alle trin i et bofællesskabs tilblivesle, fra etableringsprocessen til den praktiske drift. Hvad har man lært om seniorboliger og seniorbefælleskabers oprettelse og drift? Hvilke fremgangsmåder og sammensætning af partnere bag bofællesskabsprojektet giver de bedste resultater ud fra en proffessional aktørs synsvinkel?

Camilla Heering , Sundhedschef , Erik Arkitekter

Elin Hirsch , Arkitekt, Erik Arkitekter

10.00 Investering i seniorboliger i Danmark og i udlandet

Seniorboligernes attraktivitet for investorer fra både Danmark og udland. Hvilke segmenter for seniorbeboelse ser investorerne på? Hvordan adskiller seniorboliger sig fra de fleste andre ejendomstyper og hvilke fordele og risici er der i at investere i segmentet? Hvad investerer man i: er det blot ejendomsdelen eller køber man hele konceptet med evt. tilbud af tjenesteydelser for seniorer mm? Den britiske investor Europa Capital har i samarbejde Keystone Investment Management investeret over 300 millioner kr. i et ældreboligprojekt på den gamle hospitalsgrund i Helsingør.

Morten Schultz , Partner, Keystone Investment Managment

10.25 Udlejning, salg og markedsføring af seniorboliger og boliger i et seniorbofællesskab

Udlejning og salg af boliger i et seniorbofællesskab. Hvordan bærer man sig ad som udlejer på vegne af en professionel udvikler og hvordan finder man frem til det rigtige mix af beboere? Siger man ja til alle, der ønsker at flytte ind? Hvordan markedsfører man seniorboliger og bofællesskaber bedst og rammer flest mulige målgrupper?

Karina Lauridsen , Projektleder , Boligselskabet Danmark

10.50 Kaffepause
11.20 Privat udvikler bag seniorboliger og seniorbofællesskaber

Pensionsselskaber og almene boligselskaber er i den sidste tid gået ind i udvikling og byggeri af seniorbofællesskaber. Og nu følger private udviklere også trop mange steder i landet.

Peter K. Jørgensen , Partner, Investeringsdirektør, Koncenton

11.40 Seniorbofællesskaber, alle kan betale

Købs- eller lejeprisen kan være en hurdle for folk med begrænsede midler, der gerne vil flytte til et seniorbofællesskab. Realdania er i samarbejde med pensionsselskaberne PKA, PFA og Pension Danmark samt almene boligselskaber ved at bygge flere nye seniorbofællesskaber målrettet en mangfoldig kundegruppe, der også rummer de mindrebemidlede. Foreløbigt sker det i Valby og Køge, og på sigt også i bl.a. Horsens og Aalborg. Projekt består udelukkende af lejeboliger, hvoraf 10 procent skal kunne betales af folk, der kun har en almindelig folkepension.

Stig Hessellund , Projektleder , Realdania

12.10 Samtænkning af hjemmepleje mm. med seniorbofællesskaber

Hvad sker der, når beboene i seniorbofællesskaber bliver ældre? Og kan seniorbofællesskaberne målrettes beboere, der er kommet i den plejekrævende alder? Samtænkning af hjemmepleje og andre ydelser med seniorbofællesskaber.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag.

Der er flere måder at indrette seniorboliger og seniorkollektiver på, og der eksperimenteres livligt på området. Dertil får seniorboliger og seniorbofællesskaber stigende bevågenhed fra både ejendomsudviklere og ejendomsinvestorer samt andre ejendomsaktører.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. april 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

BO-VEST

Anders Schou Pleidrup

Boligselskabet Danmark

Karina Lauridsen

C&W Arkitekter A/S

Christian Thuesen

Cepheus Ejendomme

Martin Jensen

Erik Arkitekter

Camilla Heering
Elin Hirsch

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck

Humlebo Gruppen

Claus Ørtoft Rasmussen
Carsten Rasmussen

Keystone Investment Managment

Morten Schultz

Lidl Danmark

Diana Quist Kristiansen

NordVestBO

Anders Vestergaard

NPV A/S

Mads Perret-Gentil
Niels Bramsen

Realdania

Stig Hessellund

Tommerup Ejendomstrading A/S

Jesper Brødholt

Andre konferencer

Tilmeld dig her