Baggrund

På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i udbudsmaterialet, projekteringsansvar, herunder risikoen for erstatningspligt ved ”glemte ydelser”, omprojektering, tilsynsansvar, ansvar ved forsinkelse, ansvar for økonomi osv.

Kursusforudsætning
Det er en forudsætning for deltagelse, at du har et godt kendskab til brugen af ABR89.

3 gode grunde til at deltage på dette kursus om rådgiveransvar

  • Du får en grundig gennemgang af rådgiverens ansvar ud fra reglerne i ABR 89 med relevant rets- og voldgiftspraksis
  • Vi fokuserer på de klassiske udfordringer ved rådgiveransvar, som f.eks. ansvarsgrundlag og dokumentation for tab samt rådgivers ansvarsbegrænsninger i ABR 89 og kontrakten
  • Tips til, hvordan du kan håndtere projektmangler i kontraktgrundlaget samt reglerne for omprojektering i ABR 89 og Ydelsesbeskrivelsen.

Målgruppe
Bygherrer, arkitekter, ingeniører, landinspektører, bygherrerådgivere samt andre tekniske rådgivere.

Underviser: Anne Bergholt Sommer, Partner, Bech-Bruun Advokatvirksomhed

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Denne konference arrangeres af Nohr-Con. Ved tilmelding via Byens Ejendom klippekort koster denne konference 1 klip. Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer.

DELTAGERPRIS
Kr. 2.995,- ekskl. moms per person.

Afholdelsessted annonceres snarest.

Læs mere om baggrunden

Program

12.30
13.00
13.10 • Hvilken placering har rådgiveren i forhold til byggeriets organisation? Risikoforhold i byggeriet• Hvordan er bygherrens, entreprenørens og rådgiverens indbyrdes ansvarsforhold? Rådgiverens opgaver i henhold til ABR 89, rådgiveraftalen og ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012 Ansvar for fejl og forsømmelser i henhold til ABR 89 punkt 6.2.• De forskellige ansvarssituationer• Reklamationsforpligtelser• Økonomiske konsekvenser Ansvar for tidsfristoverskridelser i henhold til ABR 89 punkt 6.1.• De forskellige ansvarssituationer• Reklamationsforpligtelser• Økonomiske konsekvenser Ansvarsbegrænsning• I ABR 89 og rådgiveraftalen De forskellige forsikringsformer og deres dækning
16.00
10.25
10.50
11.20
11.45
12.10
12.35
12.40
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom