Amager: De store projekter

Baggrund

Fra at have været et underkendt område, boomer Amager i disse år som attraktivt bosætningsområde og udviklingsområde med store byggeprojekter. På de 96,29 kvm bor der 199.789 mennesker, hvilket gør den til Danmarks tættest befolkede ø.

Byudviklingen finder især sted langs de to metrolinjer, ved Amager Strand og i Ørestaden. Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt byggeri. I dag bor der 11.500 mennesker i Ørestad, et tal der forventes at stige til ca. 20.000 i 2025. Ørestad har plads til 20.000-25.000 indbyggere og 60.000-80.000 arbejdspladser. I Ørestaden står blandt andet Fields overfor en udvidelse med blandt andet hotel og kontorer.

Langs vestkysten af Amager fra Refshaleøen til Lufthavnen planlægges et 25.500 kvadratmeter stort nybygget Scandic-hotel i 12 etager nær Den Blå Planet, og Københavns Lufthavn udvikler et 150.000 kvm nyt stort område til en Airport Business Park. NREP udvikler 335 nye boliger på en 29.000 kvm stor grund på Strandlodsvej nær Amager Strand. Projektet er til 430 millioner kr. Derudover opfører NREP også 186 boliger i projektet "Strandhaverne" til 310 millioner kr. mellem Kløvermarken og Amager Strandpark. Gefion Group ombygger det tidligere SAS-datacenter til et nyt hotel og ungdomsboliger på i alt 23.000 kvm, og Bach Gruppen står for udviklingen af Bryggens Bastion for 5 milliarder kr. Bryggens Bastion bliver en ny bydel med 8 karréer og 2 tårne, der rejser sig på grunden overfor Københavns Universitet på Njalsgade.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling af Refshaleøen og Østlig Ringvej
Første etape i den omfattende Nordhavnstunnel/ Østlige Ringvej blev indviet dec. 2017 med Nordhavnsvejen, der går fra Helsingørmotorvejen til Svanemølle Havn. Planen er, at tunnelen føres videre under Nordhavn og ud i en Østlig Ringvej, der kan binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i centrum, samt forbedre adgangen til Københavns Havn og lufthavnen. Projektet omfatter etablering af en 12 km lang tunnel fra Strandvænget i forlængelse af Nordhavnsvejtunnelen over Nordhavn til Refshaleøen og videre under Kløverparken og Artillerivej til Amagermotorvejen. Et projekt til 20 milliarder kr. En østlig ringvej kan igangsætte hele udviklingen af Refshaleøen, som pt er perspektivområde. Hvad er status for den Østlige Ringvej? Hvilken betydning vil det få for byudvikling, miljø og trafik i København? Og hvilke muligheder er der for en fremtidig byudvikling af Refshaleøen?

Peter Christensen , Sekretariatschef, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

10.00 Nyt kontorhus for 1 milliard kr. på Kay Fiskers Plads
KLP Ejendomme opfører et nyt 65.000 kvm stort kontorhus på 7 etager med Hoffmann som entreprenør til en totalentreprisesum på 1 milliard kr. på Kay Fiskers Plads i Ørestad. Ejendommen opføres som en fleksibel flerbrugerkontorejendom, hvor kontoretagerne kan opdeles til flere lejere eller samles til større domiciler. Byggeriet vil blive DGNB-Guld-certificeret. Hvordan kommer fremtidens kontor til at se ud, og hvilken betydning vil placeringen i Ørestad få for kontordomicilerne? Hvem er målgruppen og hvad er status og tidsplan for byggeriet?

Søren Risager-Hansen , Adm. Direktør , KLP Ejendomme

10.25 Udvidelser og ny business park ved Københavns Lufthavn
Lokalplanen for udviklingen af en Airport Business Park på et 150.000 stort område ved lufthavnen er blevet vedtaget i Tårnby Kommune. Området vil ligge ved siden af lufthavnens nuværende fragtområde og vil henvende sig til globale virksomheder, der på den måde vil gøre København til et nordeuropæisk centrum for luftfragt. Målet er årligt at fordoble fragtkapaciteten fra 500.000 til 1.000.000 tons luftfragt. Den nye Airport Business Park vil betyde flere jobs, mere luftfragt og bedre muligheder for eksport af højværdivarer som fragtes med fly. Samtidig udbygges Københavns Lufthavn for at kunne modtage 40 millioner passagerer årligt. Hvordan ser udviklingsplanerne for lufthavnen og den nye Airport Business Park ud?

Søren Rahbek , Director Real Estate Sales, Københavns Lufthavn

10.50 Kaffepause
11.20 Ombygning af Amager Centret til 500 millioner kr.
Amager Centret i Reberbanegade gennemgår i øjeblikket en gennemgribende udvidelse, ombygning og modernisering. Centret skal åbnes op i gadeplan og på førstesalen etablerer man 20-30 nye butikker samt en forbedret logistik. Det nuværende parkeringshus skal rives ned og erstattes af nybyggeri, der dermed skaber ca. 3.500 nye kvadratmeter og giver plads til de nye butikker samt et nyt p-anlæg med en ekstra etage og flere p-pladser. Udvendigt er der planer om at føre arkitekturen tilbage mod det oprindelige urbane industrilook. Centret omslutter et udendørs gårdmiljø, der hidtil har været brugt primært til renovation. Denne gård vil man nu omdanne til et grønt byrum, hvor blandt andet caféer og restauranter skal være med til at skabe et hyggeligt torvemiljø og være et nyt udflugtsmål for amarkanerne. Hele denne komplekse ombygning foregår mens centret er i drift, hvilket stiller store krav til planlægning og logistik. Der skal indtænkes løsninger, der tager mest muligt hensyn til både beboerne såvel som de butiksdrivende i det tætbeboede område omkring centret.  Danske Shoppingcentre er bygherre, PLH Arkitekter står for arkitekturen og COWI varetager ingeniørrådgivningen. Byggearbejdet udføres af Hoffmann som totalentreprise.      

Kim Jensen , Center Manager, DEAS Center Management

11.45 Hotel og ungdomsboliger til 830 millioner kr.
På Engvej tæt ved Kastrupfort og Femøren planlægger Gefion Group at ombygge det tidligere SAS-datacenter til et nyt hotel og ungdomsboliger på i alt 23.000 kvm. 4 blokke skal ombygges for omkring 320 millioner kr. så der i alt kommer 700 enheder, hvoraf 25 procent skal være almene ungdomsboliger. De eksisterende blokke får en ekstra 3. etage, og forbindes med en tværbygning. Hotellet kommer til at ligge tæt på lufthavnen. Gefion Group er også i gang med at udvikle boliger for 240 millioner kr. på Amager Strandvej. Hvilket potentiale er der i de nye byggerier på Amager? Hvordan kommer de til at se ud, hvordan imødekommer de efterspørgslen, og hvordan hænger de sammen med den øvrige byudvikling i området?

Carsten Lygum , COO, Gefion Group

12.10 Bryggens Bastion ny bydel til 5 milliarder kr
Bryggens Bastion bliver en ny bydel på Amager, når 8 karréer og 2 tårne i henholdsvis 23 og 30 etager skyder op overfor Københavns Universitet på Njalsgade. Karréerne bliver på 3-8 etager og omkranses af grønne strøg. Området kommer til at huse 97 ungdomsboliger, let erhverv og blandt andet en dagligvarebutik og caféer. Der er mulighed for at bygge i alt 125.000 kvm, hvoraf 75 procent bliver boliger. Anlægssummen er anslået til 5 milliarder kr. Hvordan kommer den nye bydel til at se ud, og hvordan spiller den sammen med den øvrige by?

Anders Halgren , Arkitekt MAA, Arkitema

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Aberdeen Standard Investments

Jesper Kaas Nielsen
Bjarne Rasmussen
Line Schultz

Arkitema

Anders Halgren

danbolig Østerbro

Alice Lotinga
Tina Guldbæk

DEAS Center Management

Kim Jensen

Gefion Group

Carsten Lygum

KLP Ejendomme

Søren Risager-Hansen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi

Malene Schultz-Jørgensen
Thomas Baggesen
Astrid Just Lundqvist

Københavns Lufthavn

Søren Rahbek

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Peter Christensen

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Trafikselskabet Movia

Søren Halkier
Simon Baadsgaard
Kari Ann Vestergaard

Tårnby Kommune

Klavs Gross
Betina Grimm

Vector Foiltec GmbH

Dorte Strømsborg

Vurderingsstyrelsen

Simon Lind
Jean Budtz

Willis Towers Watson

Jan Linde

ZESO Architects

Torben Juul

Andre konferencer

Tilmeld dig her