Almene boliger: store projekter AARHUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Almene boliger i Aarhus - hvad og hvor skal der bygges?

Hvordan ser fremtiden ud for den almene boligsektor i Aarhus? Hvilke byggegrunde kommer i udbud - i havnen, i forstæderne, i nye bydele og i midtbyen? Hvor og hvor meget skal der nybygges, renoveres og ombygges? Hvilke behov er der blandt familier, unge og ældre? Og hvilke krav stiller Aarhus Kommune for at sikre kvaliteten af det almene boligbyggeri?

Bente Lykke Sørensen , Bystrategisk Chef, Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

10.00 Gellerup og Toveshøj: kommende udvikling

600 boliger nedrives og en ny bydel etableres, så der bliver plads til yderligere 4.000 beboere i området. Der etableres flere nye kvarterer blandt andet Karen Blixen-kvarteret. Kvarterene vil få hver deres identitet og karakteristika. Frem mod 2030 opføres der i alt 84.000 kvm erhverv og 2.000 nye private boliger herunder rækkehuse, som forventes at tiltrække nye ressourcestærke børnefamilier til området. Der opføres en ny skole og et Sports- og Kulturcampus i grønne omgivelser. De tilbageværende almene familieboliger renoveres, så de fremstår attraktive på det aarhusianske boligmarked.

Sara Allermann Kruse , Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

10.25 Boligkontoret Århus: kommende nygning og renoveringsprojekter

Hvilke renoverings- og nybyggeriopgaver planlægges? Hvilke udbud og rammeudbud er i støbeskeen? Boligkontoret Aarhus er et af de største almene boligselskaber med i alt 5.700 boliger, står bag nogle af de største renoveringsprojekteer. I organisationens afdeling 29 ved krydset mellem Hasle Ringvej og Randersvej er der renoveringsplaner for 358 millioner kr., og i Boligkontorets afdeling 31 på Rydevænget beliggende mellem Aarhus Universitetshospital og Hasle Ringvej skal der renoveres boliger for 247 millioner kr

Morten Homann , Direktør, Boligkontoret Aarhus

10.50 Kaffepause
11.20 Boligselskabet AL2 Bolig: kommende nybyggeri og renoveringsprojekter

Hvilke renoverings- og nybyggeriopgaver planlægges? Hvilke udbud og rammeudbud er i støbeskeen?

Kristina Rytter Ølund , Byggechef, AL2bolig

11.45 Østjysk bolig: omdannelse af Bispehaven

Østjysk Bolig planlægger i samarbejde med Aarhus Kommune og private investorer udvikling af det udsatte boligområde Bispehaven i det vestlige Aarhus. Der er allerede sket meget med en nylig tryghedsrenovering, som gør op med trafikseparering, uoverskuelige udearealer og umenneskelig skala. Med loven om parallelsamfund skal der frem mod 2030 nedrives 6 blokke med 318 boliger, og private investorer skal bygge erhverv og boliger svarende til over 550 nye boliger. Omkring Bispehaven udvikles den vestlige del af Hasle med større sammenhæng mellem de enkelte kvarterer, så Bispehaven bliver en integreret del af Hasle. Hør mere om tankerne bag planerne og de udfordringer, der skal håndteres undervejs.

Kim Kjærgaard , Udviklingschef , Østjysk Bolig

12.10 Opsplitning og ombygning: Potentiale for 5.000 nye almene boliger

Regeringen vil forøge antallet af boliger ved bl.a. ombygninger, opsplitning, til- og overbygninger i den almene sektor. Cowi og Arkitema fastslår i en rapport  at de almene boligforeninger rummer potentiale for at kunne øge deres boligudbud at omdanne store almene lejligheder og uudnyttede tagetager i København, Aarhus og Odense til flere, mindre lejligheder. Således kan der skabes 5.000 nye almene lejligheder til især studerende og enlige – sidstnævnte anslås at blive den mest fremtrædende familieform i 2030.

Karin Thuesen Pedersen , Byudviklingschef , COWI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Omkring 100.000 mennesker bor i almene boliger i Aarhus. Byen hører traditionelt til Danmarks travleste byggepladser, når det gælder nybyggeri og renovering af almene boliger.

Almene boliger opføres i i havnen, i forstæderne og i midtbyen.

Derudover bliver almene boliger bliver ingrediensen i de store nye byudviklingsprojekter. Det er nemlig Aarhus Kommunes boligpolitiske strategi, at en del af de nye boliger, der bliver bygget i Aarhus, skal være almene boliger. Dette gælder bl.a. de planlagte bydele i Lisbjerg, Risskov, Brendstrup, Bispehaven, Nye, sydhavnen og Elev,

De største almene boligselskaber i Aarhus er:


    AAB, Arbejdernes Andelsboligforening
    ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus
    Boligkontoret Aarhus
    Brabrand Boligforening
    AL2 Bolig
    Boligforeningen Ringgården
    Almen Bo
    Sundby Hvorup Boligselskab
    Nørresundby Boligselskab

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. oktober 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDeltagere

AFRY ÅF Buildings Denmark P/S

Andres Bergstrøm

AL2bolig

Kristina Rytter Ølund

AlmenBo Aarhus

Jesper Holze
Steffen Espersen

Arkitema

Rolf Kjær
Maiken Sortberg

Boligkontoret Aarhus

Morten Homann

Clemens advokatfirma

Søren Hammer Westmark

COWI

Karin Thuesen Pedersen

Cubo Arkitekter

Søren Marxen
Søren Rasmussen

D.A.I.

Louise Esmark Prahm

DAHL Advokatpartnerselskab

Torsten Viborg Pedersen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

Friis & Moltke Architects

Mikkel Wienberg
Lars Sønderskov

Kuben Management A/S

Søren Fonseca

Norconsult

Niels Andersen

Per Aarsleff A/S

Kristian Krabbe

Q Construction A/S

Thomas Bay
Jesper Finderup

Ramboll Denmark

Jens Møller

Rambøll

Stefan Væggemose

Sweco

Christian Corydon

TRANSFORM aps

Lene Hammer
Rolf Howalt

Willis Towers Watson

Jan Linde

Østjysk Bolig

Henning Winther
Kim Kjærgaard

Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Bente Lykke Sørensen

Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

Sara Allermann Kruse

Årstiderne Arkitekter

Inge Skytte Nielsen

AART

Mikkel Seier Christoffersen

Andre konferencer

Tilmeld dig her