Almene boliger for milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udviklingsmuligheder for den almene boligsektor

Boligministeriet vil udvide boligudbuddet og få bygget flere almene boliger. Derfor skal det ifl. regeringens lovforslag gøres det nemmere at blande alment og privat byggeri, samtidigt får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.

10.00 Københavns Kommune: 13.800 nye almene boliger

I den nye kommende kommuneplan er der tale om byggeri af 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031. Desuden er det politisk besluttet at erstatte hver en almen bolig, som frasælges som følge af den tidligere regerings ghettoplan. Kommunerne har i dag mulighed for at bygge op til 25 procent almene boliger i nye byggeprojekter, men med den nye regeringsudspil kan tallet hæves op til 33 procent. Omfattet af kravet er byggerier på 8.000 kvm, svarende til ca. 100 boliger - eller derover. Men ifl. et nyt udspil fra regeringen kan der snart stilles krav om, at mindre nybyggerier på helt ned til 3.200 kvm i fremtiden nu også skal have 25 (eller 33) procent almene boliger. Hvordan forholder kommunen sig til regeringens ændringsforslag på almenbolig området? Hvilke tiltag vil man ellers bruge for at øge antallet af almene boliger? Og hvad med Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder, der i dag kan være et hæmsko for udvikling af almene boliger? Hvor skal de nye almene boliger bygges?

10.25 KAB bygger 4-000 boliger

I en vækststrategi for KAB-fællesskabet er der lagt planer om nybyggeri af ca. 4.000 boliger fordelt på forskellige boligtyper. Det største, enkeltstående nybyggeri i 25 år er Det nye Sølund på Nørrebro i København til 1,1 milliard, der forventes afsluttet i 2022. Dertil er KAB involveret i flere banebrydende projekter og alternative boformer med deltagelse af almene og private aktører. Vil nye tiltag fra regereningen og Kommunen sætte skub i nybyggeri og renoveringer af boliger? Hvilke nybyggeri- og renoveringsprojektr er i pipeline og hvilke kommer på længere sigt?

10.50 Opsplitning og ombygning: Potentiale for 5.000 nye almene boliger

Regeringen vil forøge antallet af boliger ved bl.a. ombygninger, opsplitning, til- og overbygninger i den almene sektor. Cowi og Arkitema fastslår i en rapport  at de almene boligforeninger rummer potentiale for at kunne øge deres boligudbud at omdanne store almene lejligheder og uudnyttede tagetager i København, Aarhus og Odense til flere, mindre lejligheder. Således kan der skabes 5.000 nye almene lejligheder til især studerende og enlige – sidstnævnte anslås at blive den mest fremtrædende familieform i 2030.

Karin Thuesen Pedersen , Byudviklingschef , COWI

11.15 Kaffepause
11.45 Ny lov: Samarbejde mellem private og almene boligselskaber

En ændring af almenboligloven lov om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger at samarbejde med private aktører om nybyggeri.

Gitte Holtsø , Advokat, partner, Plesner Advokatfirma

12.10 Urbanplanen: udvikling for 2,1 milliard

Boligforeningen 3B og Københavns Kommune har udarbejdet en stor udviklingsstrategi for Urbanplanen. Bl.a.  skal der bygges en række nye boliger, der tilbyder anderledes bolig- og ejerformer, Ved nedrivningen af Solvang Centret forsvinder ca. 10.500 kvm bebyggelse, og et større areal frigøres dermed til nyt byggeri i hjertet af Urbanplanen. Ved en fortætning med op mod 20.000 kvm nybyggeri af boliger, erhverv og handel af arealet syd for Urmagerstien er der mulighed for at opføre et helt nyt kvarter i Urbanplanen. Peder Lykke Højhuset er nedslidt og skal nedrives.
Med nedrivningen skabes der mulighed for opførelse af nye boliger med et nogenlunde tilsvarende etageareal.

Mikkel Warming , Chef for boligsociale indsatser, Boligforeningen 3B

12.35 Salg af almene boliger i ghettoområder

I kølvandet på den politiske aftale om initiativer på boligområdet, der skal afskaffe de hårde ghettoområder har Copenhagen Economics udarbejdet en analyse af muligheder for salg af  almene boliger i de 15 hårde ghettoområder. Analysen tager udgangspunkt i fire forskellige teoretiske salgsscenarier, som foruden salg også indeholder andre instrumenter såsom nedrivning og omdannelse af boliger.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed. hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.

Blandt andet skal det ifl. regeringens lovforslag gøres det nemmere at blande alment og privat byggeri, samtidigt får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.

Et andet nyt lovtiltag skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger at samarbejde med private aktører om nybyggeri. Det er en ændring af almenboligloven om det såkaldte nøglefærdige byggeri.

I 2018 på landsplan opført 2.300 almene boliger. I 2019 forventes der at blive påbegyndt byggeri af 4.600 flere almene boliger sammenlignet med 2018.

I Københzvn i den nye kommende kommuneplan er der tale om byggeri af 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031.

Et andet aktivitetsområde inden for den almene sektor er renoveringer og opgraderinger af de 15 såkaldte hårde ghettoområde i landet.

Udviklingsplanerne skitserer, hvordan man lokalt vil omdanne boligområderne for eksempel ved at etablere nyt privat byggeri, frasælge nogle af de eksisterende boliger til private eller omdanne den til ældre- og ungdomsboliger.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her