Airbnb - professionel udlejning

Baggrund

Boligudlejning gennem Airbnb har oplevet en eksplosiv stigning i København, fra 22.556 gæster i 2012 til 457.597 i 2016. I 2017 blev gæsteantallet øget igen med cirka 60.000 i forhold til året før.

Mens de fleste udlejere kun udlejer deres boliger lejlighedsvis, tjener 1.761 værter mere end 24.000 kr. om året på at udleje via Airbnb.

Der kan spores en tiltagende professionalisering af tjenesten, hvor en lille gruppe på lige under 1 procent udlejer 3 eller flere boliger, mens 96 procent kun udlejer deres primære hjem.

Dertil har Airbnb affødt en række servicetjenester, som gør det nemmere for både lejere og udlejere at finde hinanden, samt faciliterer rengøring, overlevering af nøgler, forsikringer, og skift af sengelinned.

I København bliver det nu også muligt gennem Airbnb at booke de såkaldte Experiences, dvs. vært-arrangerede aktiviteter og events. Experience kan arrangeres af private lejlighedsudbydere, professionelle tour guides og non-profit organisationer.

Udbredelsen af korttidsudlejning har skabt et vis pres på boligpriserne.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fremtiden for deleøkonomi i Danmark
Hvordan kommer deleøkonomien til at udvikle sig i København og andre danske lokaliteter? Perspektiver, udfordringer og muligheder.
10.00 Udviklingen i Airbnb-markedet
Airbnbs værter deler sig i stigende grad op i to grupper: Den ene tæller de udlejere, der lejer boligen ud, når den alligevel står ledig i forbindelse med ferierejser. Den anden gruppe tæller en voksende skare af mere professionelle udlejere, der forsøger at etablere en egentlig forretning på basis af Airbnb-konceptet.

Lise Lyck , Ekstern lektor, censorformand og konsulent , Copenhagen Business School

10.25 Udfordringer
Hvilke udfordringer støder en Airbnb vært på i dag? Lejeindtægtsloft, beskatning. Forsikringer.

Niels Sonne , Direktør, Deloitte

Kim Falborg Bysand , Senior Manager | Tax - Private, Deloitte

10.50 Kaffepause
11.20 Airbnb og boligmarkedet
Hvordan spiller Airbnb og boligmarkedet sammen i København? Hvordan vil Airbnb påvirke boligpriserne og bosætningsmønstrer?

Ismir Mulalic , Senior Fellow, DTU / Kraks Fond Byforskning

11.45 Servicetjenester og airbnb
Der er ved at vokse en servicesektor op omkring Airbnb-platformen. Dens formål er at facilitere og administrere udlejningen af lejligheder, samt tilbyde rengøring og andre tjenester.
12.10 Juridiske aspekter af midlertidig udlejning
Kontraktudformning i forbindelse med korttidsudlejning. Faldgruber.

Martin von Haller Grønbæk , Advokat, Bird&Bird

Marie Grønlund , Associate, Bird&Bird

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her