Airbnb - muligheder, regler og professionel udlejning

Baggrund

Boligudlejning gennem Airbnb har oplevet en eksplosiv stigning i København, fra 22.556 gæster i 2012 til 457.597 i 2016. I 2017 blev gæsteantallet øget igen med cirka 60.000 i forhold til året før.

Mens de fleste udlejere kun udlejer deres boliger lejlighedsvis, tjener 1.761 værter mere end 24.000 kr. om året på at udleje via Airbnb.

Der kan spores en tiltagende professionalisering af tjenesten, hvor en lille gruppe på lige under 1 procent udlejer 3 eller flere boliger, mens 96 procent kun udlejer deres primære hjem.

Dertil har Airbnb affødt en række servicetjenester, som gør det nemmere for både lejere og udlejere at finde hinanden, samt faciliterer rengøring, overlevering af nøgler, forsikringer, og skift af sengelinned.

I København bliver det nu også muligt gennem Airbnb at booke de såkaldte Experiences, dvs. vært-arrangerede aktiviteter og events. Experience kan arrangeres af private lejlighedsudbydere, professionelle tour guides og non-profitorganisationer.

Udbredelsen af korttidsudlejning har skabt et vis pres på boligpriserne.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fremtiden for deleøkonomi i Danmark
Hvordan kommer deleøkonomien til at udvikle sig i København og andre danske lokaliteter? Perspektiver, udfordringer og muligheder.
10.00 Udviklingen i Airbnb-markedet
Airbnbs værter deler sig i stigende grad op i to grupper: Den ene tæller de udlejere, der lejer boligen ud, når den alligevel står ledig i forbindelse med ferierejser. Den anden gruppe tæller en voksende skare af mere professionelle udlejere, der forsøger at etablere en egentlig forretning på basis af Airbnb-konceptet.

Lise Lyck , Ekstern lektor, censorformand og konsulent , Copenhagen Business School

10.25 Beskatning og andre udfordringer
Hvilke udfordringer støder en Airbnb vært på i dag? Lejeindtægtsloft, beskatning. Forsikringer.

Niels Sonne , Direktør, Deloitte

Kim Falborg Bysand , Senior Manager | Tax - Private, Deloitte

10.50 Kaffepause
11.20 Airbnb og boligmarkedet
Hvordan spiller Airbnb og boligmarkedet sammen i København? Hvordan vil Airbnb påvirke boligpriserne og bosætningsmønstrer?

Ismir Mulalic , Senior Fellow, DTU / Kraks Fond Byforskning

11.45 Juridiske aspekter af midlertidig udlejning
Kontraktudformning i forbindelse med korttidsudlejning. Faldgruber.

Martin von Haller Grønbæk , Advokat, Bird&Bird

Marie Grønlund , Associate, Bird&Bird

12.10 AirBNB indenfor parkering og deleøkonomi
Ofte er udnyttelsen af p-arealerne i ejendomme med P-huse eller P-Pladser dårlig. Plan’n Park har udarbejdet en App, som giver ejendomsselskaberne mulighed for at udbyde sine parkeringspladser til deres nuværende og kommende kunder både før og efter ”lukketid”. Det er muligt at styre og regulere de tidsrum, hvor pladserne stilles til rådighed på daglig basis. Plan’n Park har indgået et samarbejde med bl.a. detailbranchen og Selmer Group/Connected Cars.

Martin Von Kiær , CEO, Plan'n Park

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Bird&Bird

Martin von Haller Grønbæk
Maria Grønlund

Bolius

Jørgen M Rasmussen

Caplloyd A/S - Forsikringsagentur

Flemming Meyendorff

Citycon Danmark

Jacob Bannor

Copenhagen Business School

Lise Lyck

Deloitte

Niels Sonne
Kim Falborg Bysand

DFD (De Forenede Dampvaskerier A/S)

Jette Bille

HORESTA

Helle Eckeroth

KMK Berlin A/S

Kenneth Jensen

MM Properties

Marc Møller

Newsec A/S

Nanna Petersen

Nord Ejendomsadministration ApS

Roberto Panada

Peter Jahn & Partnere A/S

Martin Nielsen

Plan`n Park

Martin Von Kiær

Queenshill

Henrik Bo Jenvall

Spacealab

Dorte Friis

vind-vind.dk

Leika Diana Jørgensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her