Baggrund

I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i praksis.

ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om teknisk rådgivning og bistand. Vi gennemgår en traditionel rådgivningsaftale med udgangspunkt i ABR 89, og du får eksempler på anvendelsen af ABR 89 og en gennemgang af relevant rets- og voldgiftspraksis. På kurset er der særligt fokus på f.eks. ansvarsbegrænsningsklausuler, mulighederne for at standse/opsige/ophæve kontrakten og på honorarformerne.

4 gode grunde til at deltage på dette abr89-kursus:
– Du får en grundig og praktisk juridisk gennemgang af grundlaget for aftaler efter ABR 89
– Du får indsigt i retstillingen mellem klient og rådgiver, og hvad der skal stå i aftalen
– Du får inspiration til hvordan du kan fortolke og tilpasse aftalegrundlaget og ydelsesbeskrivelserne i praksis
– Du får skærpet din opmærksomhed på særlige faldgruber

Målgruppe:
Målgruppen for kurset er praktikere, der ønsker at få deres viden om ABR 89 og ydelsesbeskrivelser opdateret.

Underviser: Anne Bergholt Sommer, Partner, Bech-Bruun Advokatvirksomhed

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Denne konference arrangeres af Nohr-Con. Ved tilmelding via Byens Ejendom klippekort koster denne konference 1 klip. Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer.

DELTAGERPRIS
Kr. 4.995,- ekskl. moms per person.

Læs mere om baggrunden

Program

08.45
09.00
09.10 Gennemgang af rådgiveraftalenBygherres og rådgivers forpligtelserBygherres ret til at udskyde og/ eller standse opgavenAnsvarsreglerne – ansvar for fejl og forsømmelser samt forsinkelseLøsning af tvister
12.45
13.45 •Hvilken placering har rådgiveren i forhold til byggeriets organisation? Risikoforhold i byggeriet•Hvordan er bygherrens, entreprenørens og rådgiverens indbyrdes ansvarsforhold?Rådgiverens opgaver i henhold til ABR 89, rådgiveraftalen og ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012Ansvar for fejl og forsømmelser i henhold til ABR 89 punkt 6.2.•De forskellige ansvarssituationer•Reklamationsforpligtelser•Økonomiske konsekvenserAnsvar for tidsfristoverskridelser i henhold til ABR 89 punkt 6.1.•De forskellige ansvarssituationer•Reklamationsforpligtelser•Økonomiske konsekvenserAnsvarsbegrænsning•I ABR 89 og rådgiveraftalenDe forskellige forsikringsformer og deres dækning
16.00
09.00
09.30
09.35
10.00
10.25
10.50
11.20
11.20
11.45
11.45
12.10
12.10
12.35
12.35
12.40
12.40
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom