ABT93 for ikke-jurister


Baggrund

Har du overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår totalentrepriseaftaler? På dette ABT93-kursus får du en grundig introduktion til ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

På dette kursus om ABT 93 vil du få et godt indblik i, hvad de mest almindelige faldgruber er ved indgåelse af totalentrepriseaftaler. Samtidig vil forskellen til AB92 være i fokus.

Kurset om ABT 93 vil blandt andet også behandle spørgsmål om totalentreprenørens forpligtelser, og hvem der hæfter for mangler – både i forhold til projektering og udførelsesmangler.

Underviser:
Eivind Einersen, Specialistadvokat, Bech-Bruun Advokatvirksomhed

Målgruppe
Kurset henvender sig til bygherrer, arkitekter, ingeniører, leverandører, underleverandører og andre praktikere med interesse for totalentreprise og ABT 93.

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Denne konference arrangeres af Nohr-Con. Ved tilmelding via Byens Ejendom klippekort koster denne konference 2 klip. Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer.

DELTAGERPRIS
Kr. 4.995,- ekskl. moms per person.

 

Læs mere om baggrunden

Program

08.45 Morgenkaffe og registrering
09.30 Velkomst og introduktion
Indledning – Entreprisetyper– ABT93 i forhold til AB92 Aftaleindgåelse og aftalegrundlaget– Almindelige bestemmelser– Hvordan indgås aftalen?– Dokumentfortolkning– Pligter for begge parter– Transport af rettigheder og pligter Sikkerhedsstillelse– Sikkerhedsstillelse – §§ 6 og 7– Arbejdsgarantier– Udbetaling af sikkerhed– Entreprenøren Sagkyndig beslutning Særligt om garantifordringens ophør ved forældelse– To måder hvorpå en garanti kan ophøre ved forældelse– Hvornår kan garantimodtageren få garantifordringen opfyldt?  
10.25 Afslutning og evaluering. Deltagerbeviser udleveres.
12.00 Frokost
13.00 Risiko og forsikring
Betaling– Bygherrens betalingsforpligtelse– Standsning af arbejdet Tidsfristforlængelse og forsinkelse– Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse– Myndighedskrav– Dagbøder– Bygherrens ret til tidsfristforlængelse– Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Ekstraarbejder– Offergrænse– Ændringer i arbejdet– Overholdelse af normer, herunder specialnormer Arbejdets aflevering– Hvad indebærer aflevering?– Afleveringsforretning– Afleveringsprotokol Mangler ved arbejdet– Mangelbegrebet– Mangler påvist ved og efter aflevering– Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt– Mangelansvarets ophør 1- og 5-års eftersyn Ophævelse– Bygherrens og entreprenørens hæveret Tvister– Mulige procedurer ved VBA– Syn og skøn– Voldgift
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her