Aarhus under udvikling - fokus på de store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende byudviklingsprojekter

I Aarhus Kommune arbejdes der strategisk med byudviklingen, med fokus på at skabe en by, der imødekommer behovene for alle dens borgere. Kommunen tager udgangspunkt i de 7 definerede 'Vilde problemer' og vil udvikle byen med fokus på både social og klimamæssig bæredygtighed. Dette engagement afspejler sig blandt andet i udviklingen af områder som Aarhus Ø og Lisbjerg, hvor vi ser nye, mangfoldige bydele tage form. Det er dog ikke blot nybyggeri, der er i fokus, da kommunen også arbejder strategisk med bevarelse og omdannelse af eksisterende bolig- og erhvervsområder, herunder omdannelsen af det tidligere Amtssygehus og udviklingen af Sydhavnskvarteret. Bystrategisk chef i Aarhus Kommune Bente Lykke Sørensen giver en status på udviklingen i Aarhus og herunder de store kommunalt ejede udviklingsprojekter.

Bente Lykke Sørensen , Chef for Byudvikling og Mobilitet, Aarhus Kommune

10.00 Aarhus havn udvider med 840.000 kvm

Et bredt politisk flertal i Aarhus Byråd har i juni 2023 vedtaget en havneudvidelse i Aarhus. Havnen skal udvides med  840.000 kvm fordelt over flere etaper. Aarhus Havn forventer at kunne gå i gang med første del af etape 1, som er anlæggelsen af ydermolen, i 2025.

Kim Meilstrup , Head of Infrastructure, Aarhus Havn

10.25 Udvikling 337.000 kvm DSB arealer midt i Aarhus

DSB Ejendomsudvikling, 1927 Estate og Cebra Architecture har indgået samarbejde om rådgivning i forbindelse med udvikling 337.000 kvm arealer midt i Aarhus. Følgende områder er i spil: Sonnesgade, Augustenborggade, Åbrinken, Kulgården, Eskelunden. DSB Ejendomsudvikling har anmodet Aarhus Kommune om, at arealerne inddrages i Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.

René Qvist Jensen , Ejendomsudvikler, 1927 Estate

10.50 Kaffepause
11.20 Udlejningsboliger og anden erhvervsejendom

Aarhus Kommune havde 9.670 tomme boliger per 1. januar 2023. Af dem var 7.270 lejligheder i etagebyggeri. Således er boligtomgangen på 5,9 procent i Aarhus – og det er et af landets højeste niveauer om end tendensen er svagt faldende. Hvad skyldes den relativt høje tomgangsrate? Hvilke lejligheder er svære at udleje? Fremtidsprognosen - hvad øver indflydelse på udlejning i af boliger i Aarhus? Er tomgangen kun midlertidig, den storet befolkningsvækst taget i betragtning?

Tonny Broberg , Projektchef, EDC Erhverv Poul Erik Bech

11.45 Almene boliger: nybyggeri og renoveringer

Brabrand Boligforening arbejder med den omfattende modernisering og udvikling af Gellerup og Toveshøj. Udviklingsprojektet er godt i gang men der er fortsat et stort sykke arbejde at gøre frem til 2030, heriblandt opførelse af et helt nyt kvarter med rækkehuse og lejligheder og omfattende renoveringer og moderniseringer af de eksisterende boligblokke. Derudover har boligselskabet planer om at påbegynde udviklingen af nye boligkvarterer i Tranbjerg og Hasselager. Hvordan skal de nævnte projekter udfoldes? Hvilke andre planer er der på sigt?

Kristian Würtz , Administrerende direktør, Brabraand Boligforening

12.10 Udvikling af Sydhavnen

I juni 2021 vedtog byrådet i Aarhus en lokalplan for hele området. Den giver mulighed for i alt 126.150 kvm byggeri fordelt på 2 delområder med henholdsvis 91.150 kvm og 35.000 kvm byggeri. Foruden PFA er A. Enggaard investor i området, hvor der kan bygges i op til 26 etager.

Peter Thorsgaard , Salgs- og udviklingschef, A. Enggaard A/S

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Aarhus fortsætter sin rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året.

Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.

Der er ca. 190.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune, og ambitionen er, at der skal skabes 2.000 nye arbejdspladser årligt, så der i 2050 vil være 250.000 arbejdspladser.

Blandt de store byudviklings- og byggeprojekter, der i den kommende tid vil transformere Aarhus og styrke dens position som storby og erhvervscenter er:

 • Udvikling til 2 milliarder på DT-grunden
 • Udvikling af Trælasten
 • 1.600 boliger mm i Årslev
 • Udvikling 337.000 kvm DSB arealer midt i Aarhus
 • Gellerup og Toveshøj: 900 nye boliger og 17.000 kvm erhverv
 • Et nyt bykvarter i området omkring den gamle journalisthøjskole på Christiansbjerg
 • En 140.000kvm stor havneudvidelse
 • Sydhavnskvarteret med 75.000 kvm byggeretter
 • Den nye by i Nye
 • Omdannelse af Falckgården til boliger
 • Udvikling af boligejendomme på Trindsøvej/Karupvej
 • Omdannelse af IBM's tidligere domicil til 600 boliger
 • Letbanens 2. etape til 750 millioner
 • Sky Tower højhus til 600 millioner.
 • Udvikling af tidligere Amtssygehus
 • Udvikling af Banearealet
 • Byudvikling i Lisbjerg
 • Den fremtidige udvikling af Aarhus Ø
 • Bindesbøll Byen - en ny bydel i Risskov.
 • Vision Kongelunden med en ny AGF stadion
 • 10.000 kvm boligbyggeri på P. Hiort Lorenzens vej
 • Højhusprojekt på Mindet 6, på 40 etager og 146 m højde
 • Udvikling af Katrinebjerg II
 • Omdannelse af det 10.000 kvm store postterminal på Ankersgade.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 22. maj 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDeltagere

Piotr Szutowicz
Birthe Korgaard

1927 Estate

René Qvist Jensen

3XN

Claire Bay

3XN A/S

Stig Vesterager Gothelf

A. Enggaard A/S

Peter Thorsgaard

AL2bolig

Kristina Rytter

AlmenBo Aarhus

Jesper Holze

ATP Ejendomme

Lykke Poulsen
Aleksander Bonde Pedersen
Jakob Kristensen

Bent Brandt A/S

Jesper Bruun

Bjarke Ingels Group

Heidi Pedersen

Brabraand Boligforening

Kristian Würtz

Buus Anlægsgartner A/S

Anders Bjørnlund

ByensEjendom

Piotr Szutowicz

CEJ Aarhus A/S

Anni Frandsen

COWI

Bo Stærk

DAI - Danske Arkitekter og Ingeniører

Rasmus Bering

danbolig

Louise Gad
Kasper Bøtcher

Dansk Administrationscenter

Marianne Klokkerholm
Amanda Rabøll Pedersen
Jeanne Roskvist

Defakto Landinspektører

Martin Bak Rasmussen

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Marianne Fournais

DSB Ejendomsudvikling A/S

Søren Wagner

E+N Arkitektur

Finn Larsen

EC-Clean ApS

Bastian Backhausen
Christian Eisner

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Tonny Broberg

Erik Arkitekter A/S

Morten Bluhm
Rasmus Brande

Gorrissen Federspiel

Peter Ledager

HLM-Group

Martin Øvlisen

home Aarhus City - bolig, projektsalg og udlejning

Mai-Britt Aaen
Carsten Andersen

Horten Advokatpartnerselskab

Marianne Balle Rasmussen

IBF A/S

Lene Høgfeldt

INNOVA Advokatfirma

Christian Lomborg Jessen

JABO Ejendomme A/S

Julie Krogh Kristensen
Philip Foss

Jyske Bank

Henrik Seiger

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Hanne S. Kjeldsen
Karsten Foged Dahl

Lejerbo

Mette Vilsen

Lidl

Kristian Hellesøe

Markholt & Rand ApS

Tommy Rand

MLV Erhverv

Marie-Louise Vagnby

Mølbak Landinspektører

Mads Bitsch Petersen

Mølbak Landinspektører A/S

Rune Andersen

Nybolig Development

Charlotte Harboe Uldal
Tina Hedegaard
Henrik Sandahl
Johan Nairn

Per Aarsleff A/S

Kristian Krabbe
Klaus Andersen

Realkredit Danmark

Frank Dam Hansen
henning Steengaard

Realkredit Danmark, Ejendomsvurdering Vest, Erhverv

Janni Søndergaard Larsen
Rikke Viberg Damsgaard
Søren Thorbjørn Dahl Lawaetz

Schmidt Hammer Lassen A/S

Julie Mark

Sinding & Co. Projektudvikling A/S

Steen Kodahl Ledet

STARK Århus

Michael Henriksen
Jakob Frost
Kim Bomholt

TRANSFORM

Lene Hammer
Charlotte Schmidt

ZURFACE A/S

Hanne Juul Pedersen
Anne Katrine Okholm Skole
Frederik Kjeldsen

Aarhus Havn

Kim Meilstrup
Ole Egedal Rasmussen

Aarhus Kommune

Bente Lykke Sørensen

Aarhus Vand A/S

Louise Horn
Helle Kjeldsen
Helle Matthiesen
Thorsten Gram
Kurt Brinkmann Kristensen
Luca Sandholm Portale

Andre konferencer

Tilmeld dig her