Aalborg: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende projekter

Kommende byudviklingsprojekter i Aalborg. Ny byudviklingsplan for Nørresundby. Udvikling af Stigsborg. Byudviklingen i det østlige Aalborg. Bolig- og erhvervsbyggeri. Nye lokalplaner. Udbud. Nyt administrationsgrundlag for udbygningsaftaler fra 2022 - hvad kommer det til at betyde for byggeprojekter i Aalborg.

10.00 Omdannelse af Sygehus Nord til 1 milliard kr.

Sygehus Nord med et samlet grundareal på 25.736 kvm byudvikles som led i den kommende byomdannelse af Aalborg Midtby. Hospitalet omfatter et bygningsareal på 42.072 kvm, kælderareal på 10.923 kvm, boligareal på 4.314 kvm og et erhvervsareal på 40.136 kvm. Sygehuset blev i januar 2021 overtaget af ejendomsselskabet Søren Enggaard og skal omdannes til en ny bydel frem til 2030. Designet erudført af bl.a. SLA, Transform og Sweco Aalborg. Visioner og planer for området.

10.25 Ny bydel med 900 boliger midt i Aalborg

Gamle værksteder med plads til kreative iværksætteridéer, der ligger side om side med omkring 900 nyopførte boliger samt erhvervsbygninger ved den kommende PlusBus er visionen for en helt ny bydel, Hjulmagerkvarteret, på et 235.000 kvm kvm stort areal midt i Aalborg. En helhedsplan er udarbejdet af arkitektfirmaet Transform.

10.50 Kaffepause
11.20 Byudvikling i det Østlige Aalborg

Der er fuld gang i byudvikling af Aalborgs østlige områder, bestående af  Aalborg Øst, Gug, Universitetskvarteret, Sønder Tranders, Nørre Tranders, Øster Uttrup og Øster Sundby med i alt 30.000 beboere. Der er udarbejdet en byudviklingsplan for området.

11.45 60.000 kvm stort erhvervsprojekt i smørhullet mellem AAU, NOVI og Universitetshospitalet

Projekt Gruppen står bag et stort erhvervsprojekt med 60.000 etagemeter, som blandet andet omfatter et højhus på 75 meter og 22 etager. De øvrige bygninger er i forskellige størrelser og placeres i byggefelter imellem et grid af parallelt forbundne gader. Parkeringer fordeles med overfladeparkeringer ved bygningerne, i kælderetagerne herunder, samt i et stort parkeringsområde under den centrale grønne bypark. Området er under udvikling som et attraktivt erhvervsområde på toppen af Sønder Tranders bakken og skal benyttes af fremtidens firmadomiciler m.v. med tilknytninger til Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnspark NOVI og Universitetshospitalet.

12.10 3. Limfjordsforbindelse til 7 milliarder kr.

Ifølge Infrastrukturplan 2035 skal anlæggelsen af den 3. Limffjordsforbindelse gå i gang i 2025.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliarder kr. og udvidelsen af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder kr., er de største.

For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted.


Sygehus Nord og Gåsepigens Parkeringsplads vil blive klar til byudvikling, når sygehuset flytter. Samtidig er der fuld gang i udviklingen af Aalborg Øst, og der er mange boliger på vej, blandt andet i Stigsborgområdet i Nørresundby, samt i omegnsbyerne.


Den omfattende byudvikling og befolkningstilvæksten stiller også krav til udbygget infrastruktur. Den 3. Limfjordsforbindelse er endeligt faldet på plads og Ifølge Infrastrukturplan 2035 skal anlæggelsen af forbindelsen gå i gang i 2025.

Aalborg fik ikke sin letbane, og man arbejder derfor i stedet på en højklasset buslinje, BRT, med anlæggelse af egne perroner og vejbaner. Buslinjen skal løbe fra midtbyen til Aalborg Øst, og projektet vil koste 510 millioner kr.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her