9 nye øer ud for Avedøre Holme

Baggrund

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder.

Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt 9 holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvm ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje.

Holmene vil stå helt færdige i 2040. De anlægges i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2022. 6 år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Holmene: 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde på Avedøre Holme
Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder. Hvordan skal Holmene udvikles? Hvordan skal de finansieres?

Connie Kirkegaard Nielsen , Driftsleder, Hvidovre Kommune

Gert S. Nelth , Direktør , Hvidovre Kommune

10.00 Hvad skal der skabes i udviklingsprocessen?
Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt 9 holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvm ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. Byplanmæssige greb, udbyggelsesstrategien, det landskabelige potentiale, energikonceptet.

Arne Cermak Nielsen , Arkitekt, Partner, Urban Power

10.25 12.000 nye arbejdspladser på Holmene
Holmene skal blive en vækstdriver, der vil gøre Storkøbenhavn til et vækstcenter for hele Danmark. Ifølge analyser fra COWI, Deloitte samt af Urban Power og DHI vil Holmene skabe op til 12.000 nye arbejdspladser og op mod 30.000 nye jobs i afledte effekter.

Ulf Kjellerup , Chief Market Manager, COWI

10.50 Kaffepause
11.20 Behov for ny infrastruktur
Der vil i forbindelse med anlæg af Holmene være behov for at skabe en passende transportinfrastruktur for at sikre at varer og mennesker nemt kan komme til området og for at forbinde det nye erhvervsområde med lufthavnen og de internationale transportkorridorer.
11.45 Pensionskasse udvikler og investerer i Holmene
PensionDanmark har planer om at spille en betydelig rolle i udviklingen af Holmene. Dels vil PensionDanmark træde ind i det selskab, der skal udvikle Holmene, dels er PensionDanmark klar til at købe grunde og opføre erhvervsdomiciler, der skal udlejes til virksomheder.
12.10 Holmenes betydning for Vestegnen og København
Hvilken betydning får udviklingen af Holmene for Vestegnen og for Hovedstaden?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

COWI

Ulf Kjellerup

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth
Peter Bisgaard

Hvidovre Kommune

Connie Kirkegaard Nielsen
Gert S. Nelth

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Per Aarsleff A/S

Mads Kofod
Niels Holm Mikkelsen
Carsten Lund
Jesper Baunsgaard

Rambøll Danmark A/S

Asger Knudsen

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Claus Hovmøller Jensen

Urban Power

Arne Cermak Nielsen

Vurderingsstyrelsen

Jean Budtz
Simon Woo Lind

Andre konferencer

Tilmeld dig her