Vestegnen: De store projekter

Baggrund

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.

Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri.

Hele 6 Vestegnsommuner Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Albertslund og Solrød ligger blandt de 10 kommuner, danskerne helst vil bo i, tæt efterfulgt af Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup, ifl en rapport udarbejdet af boligportalen Boligdeal.dk.

Vestegnen byder derfor på store udviklingsmuligehder for både bolig og erhvervsbyggeri som følge af sin beliggenhed i forhold til byen, mulighed for fortætning af de mange stationsnære områder og god tilgængelighed, der bliver endnu bedre med opførelsen af letbanen langs Ring 3 og højhastighedsbanen København - Ringsted. Derudover danner de lidt over 329.000 indbyggere i området, og en stigende strøm af tilflyttere, et stærk befolkningsgrundlag for byudvikling.

Fordelt på kommuner er befolkningssammensætningen følgende:

 • Hvidovre: 52,027
 • Rødovre: 36.500
 • Ishøj: 21.675
 • Brøndby: 35.322
 • Vallensvæk: 15,484
 • Solrød: 21,582
 • Greve: 47,773
 • Glostrup: 22,357
 • Albertslund: 27.896
 • Høje Taastrup: 48.853
 • I alt: 329.469Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligmarkedet boomer på Vestegnen
Indbyggertallet, efterspørgselen efter boliger og boligpriserne stiger voldsomt i området mellem København og Køge. Efterspørgsel og prisudvikling. De forskællige områders særpræg - stærke og svage sider. Gode og dårlige områder for boligbyggeri.

Jesper Larsen , Indehaver, Ejendomsmægler MDE , Nybolig Glostrup, Albertslund & Brøndby

10.00 Boligbyggeri på et 42.000 kvm grund i Solrød
Et godt 42.000 kvm stort ubebygget område mellem Tåstrupvej, Cordozavej, Køge Bugt Banen og vandløbet Skæringsstreget i Solrød skal udbygges med boligbyggeri og fungere som byport fra syd.

Jens Bach , Teknisk chef , Solrød Kommune

10.25 Brøndby Strand 2.0 - nyeste udvikling
Brøndby Strand Parkerne står foran en af Danmarkshistoriens største omdannelser med omfattende bygningsrenovering og gentænkning af udeområderne. Den ikoniske bebyggelse strækker sig over 2 km, indeholder 2.900 boliger højhuse, lavhuse og rækkehuse. Samlet benævnes projektet HP4, Helhedsplan 4. Projektet omfatter bl.a. en mulig nedrivning af 5 af de i alt 12 karakteristiske 16 etagers højhuse, der er forurenet med PCB. Arkitektfirmaet Urban Power er sammen med Domus arkitekter, MOE og Kragh & Berglund rådgiver på helhedsplanen for omdannelsen.
10.50 Kaffepause
11.20 Omdannelse af erhvervsområde: 2.000 boliger i Brøndby
Brøndby kommune sætter med rådgivning fra Tegnestuen Vandkunsten, Urban Creators og Sadolin & Albæk fart på arbejdet med en ny udviklingsplan for omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til et nyt og moderne boligområde. I alt skal være plads til 2.000 boliger i området, og en plan for de første 330 boliger er undervejs. Ombygningen af det store område forventes at forløbe over de næste 10-15 år.

Casper Toftholm , Direktør for Teknisk Forvaltning, Brøndby Kommune

11.45 Holmene: Fremtidens erhvervsområde på Avedøre Holme
Nærhed til hovedstaden, vidensinstitutioner, et stort arbejdskraftopland, international infrastruktur og naturområder af høj kvalitet er ingredienserne, som skal gøre Avedøre Holme til et af Nordeuropas største, mest moderne og grønne erhvervsområder. Arkitektfirmaet Urban Power er arkitekt bag det storslåede projekt. Hvordan skal projektet, der har fået navnet Holmene, føres ud i livet?

Arne Cermak Nielsen , Arkitekt, Partner, Urban Power

12.10 Mulighed for erhverv på 700.000 kvm mellem Greve og Køge
Højhastighedsbanen mellem København og Ringsted til 10,4 milliarder kr. giver mulighed for at udlægge arealer mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye bane til byggeri af erhvervsejendomme.

Jens Mølbak , Landinspektør , Mølbak Landinspektører

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Albertslund Kommune

Hanne Klit Johansen
Pernille Bech

Arkitema Architects

Søren Haugsted

Attention Group A/S

Thorben Stidsen
Christian Dehn

BO-VEST

Peter Føhrby Nybom
Kristian Overby
Georg Schmidt

Brøndby Kommune

Casper Toftholm

Caplloyd A/S

Katja Johnsen Ochtaras

hk byg entreprise

Henrik Eisenhardt

Innovater A/S

Peter Søgaard

KAB

Claus Bjørton

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Mølbak Landinspektører

Jens Mølbak

Mølbak Landinspektører AS

Annette Seibæk
Jesper Dichmann Sørensen

Nordea Kredit A/S

Thomas Garder Rasmussen

Nybolig Glostrup, Albertslund & Brøndby

Jesper Larsen

Per Aarleff A/S

René Jensen Schlippé

REMA Etablering A/S

Lars Thisted

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Solrød Kommune

Jens Bach

Urban Power

Arne Cermak Nielsen

Årstiderne Arkitekter

Andreas Olrik

Andre konferencer

Tilmeld dig her