Wihlborgs køber kontorejendomme i København for 1,8 milliarder

Wihlborgs køber kontorejendomme i København for 1,8 milliarder

Wihlborgs har købt en portefølje bestående af kontorejendomme i Herlev/Ballerup og Høje-Taastrup samt Ørestad og Holte for 1,8 milliarder kr. af Danica. Ejendommene omfatter 165.000 kvm.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Wihlborgs Fastigheter
VD
Anders Jarl
T:  040-690 57 10
E: anders.jarl@wihlborgs.se

Wihlborgs har købt 15 kontorejendomme i hovedstadsområdet af Danica. Ejendommene har blandt andet staten, Føtex, Danske Bank, CGI, Konica Minolta og Gribskov Kommune blandt lejerne, og de årlige lejeindtægter beløber sig til 130 millioner kr. årligt og et direkte afkast på 6 procent.

- Den positive økonomiske udvikling gør Danmark til et fortsat interessant marked. Nu fik vi en god mulighed for at erhverve en portefølje bestående af moderne kontorejendomme, som i udstrakt grad ligger i områder, hvor vi allerede er til stede, siger Anders Jarl vd for Wihlborgs Fastigheter.

NB! Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027. Konferencen afholdes d. 2. november 2017.

Wihlborgs har øget sin tilstedeværelse i Danmark gennem de seneste år. I slutningen af 2015 købte selskabet en 50.000 kvm ejendom i Glostrup og en 60.000 kvm ejendom i Høje-Taastrup for i alt 800 millioner kr., og i foråret 2016 købte selskabet 13 ejendomme med et samlet areal på 100.000 kvm af Unipension for 700 millioner kr.

Efter det seneste køb af 165.000 kvm kontorejendomme har Wihlborgs i alt 570.000 kvm ejendomme i Danmark til i alt 5 milliarder kr.

Tommy Blindkilde, 10. juli 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


2. november 2017
Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027 - Program09.35

Kontormarkedets udvikling 2017-2027

Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Tomgangen på kontorer falder støt og har gjort det siden kriseårene. Der er godt 5,8 millioner kvm kontor i København, hvoraf knap 440.000 kvm er ledige, hvilket giver en tomgang på 7,5 procent. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne. Dette sammen med den lave rente har gjort det attraktivt at investere i kontorejendomme, og der er fortsat fremgang i forventningerne til det totale afkast, som ejendomsinvestorerne spår til at lande på 6 procent i 2016. Ifølge en undersøgelse af markedet efterspørger hele 27,7 procent af investorerne kontorejendomme. Hvordan kommer efterspørgslen til at udvikle sig nu og på længere sigt? Hvilke kontorejendomme er attraktive for investorerne, og hvilke parametre er afgørende for, om det er en attraktiv investering? Hvordan ser fremtiden ud for kontormarkedet i København og omegn? Hvilken betydning vil ændringer i demografi og pendlervaner få? Hvad betyder globaliseringen, forbedret infrastruktur og stadig større bevægelighed af arbejdskraften for kontormarkedet?

Brian Tretow-Loof, Seniorpartner, Newsec Egeskov & Lindquist


10.00

Fremtidens kontorbyggeri

Kontormarkedet er under markante ændringer, både omkring indretningen af arbejdspladserne, men også virksomhedskulturerne forandres og dermed deres ønsker til beliggenhed. Forandringerne i samfundet med øget fokus på at imødekomme klimaændringer, bæredygtighed og øget produktivitet gør, at man ikke længere alene ser på opførelsesøkonomien i kontor og domicilbyggerier. Fremover vil man vurdere projekterne i et totaløkonomisk perspektiv, og således optimere byggeriet ud fra anlægs-, energi-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Bygningerne skal fremme produktiviteten, indlæringen og trivslen for brugerne. Hvad kommer disse krav og ønsker til at betyde for byggeindustrien, herunder bygningsejerne, lejerne og brugerne? Hvordan kommer fremtidens kontor til at se ud? Hvad er behovet, og hvilke tendenser og krav er der til kontorbyggeri, kontorets indretning og beliggenhed?

Jonas Vendel Jensen, Bæredygtighedsspecialist, MT Højgaard


10.25

Kontorhoteller - trends og tendenser frem mod 2027

Kontormarkedet er under markante ændringer, både omkring indretningen af arbejdspladserne, men også virksomhedskulturerne forandres og dermed deres ønsker til beliggenhed. Forandringerne i samfundet med øget fokus på at imødekomme klimaændringer, bæredygtighed og øget produktivitet gør, at man ikke længere alene ser på opførelsesøkonomien i kontor og domicilbyggerier. Fremover vil man vurdere projekterne i et totaløkonomisk perspektiv, og således optimere byggeriet ud fra anlægs-, energi-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Bygningerne skal fremme produktiviteten, indlæringen og trivslen for brugerne. Hvad kommer disse krav og ønsker til at betyde for byggeindustrien, herunder bygningsejerne, lejerne og brugerne? Hvordan kommer fremtidens kontor til at se ud? Hvad er behovet, og hvilke tendenser og krav er der til kontorbyggeri, kontorets indretning og beliggenhed?

Malthe Vad, Direktør, WeOffices


10.50

Kaffepause


11.20

Lys som faktor i kontormiljøet

Lys påvirker vores ydeevne og har stor indflydelse på vores trivsel på kontoret. Hvordan indretter man sin kontorbygning og sit kontor så man opnår bedst mulige forhold for lys. Det naturlige lys, som trænger ind i bygningen, skifter i løbet af dagen og med årstiderne, hvordan tænker man disse forhold ind i sin placering og regulering af de kunstige lyskilder i bygningen? Hvordan kan lyset bruges til at fremhæve arkitekturen og husets funktioner på en optimal måde?

Vladan Paunovic, Senior lysdesigner, Rambøll


11.45

Akustik i kontorer

Akustik er blevet særdeles vigtig faktor ikke mindst med fremkomsten af kontorlandskaber, hvor støj hører til en af de største gener. Men bygningens materialer og indretning har også betydning for lydforholdene, som medarbejderne arbejder under. Hvordan kan en bedre akustik på kontoret være med til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsevne? Hvad siger lovgivningen, og hvordan indretter man nye kontorrum med optimal akustik. Hvad kan man gøre med eksisterende kontorrum, der ikke fungerer optimalt?
Oplægget er på engelsk.

Frans Davidsson, Akustikekspert, Ecophon


12.10

Energioptimering af kontorer

Hvordan energioptimerer man et kontor, så det bliver en bedre arbejdsplads for de ansatte samtidig med at man sparer penge på driften? Hvor meget kan man spare ved at energioptimere, og hvilke tiltag kan man gøre? Hvornår er det rentabelt at energioptimere en ældre kontorbygning, og hvad skal man være opmærksom på?

Henrik Torp, Direktør, Enitek


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Mahad Farah

Udviklingschef i Innovater taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Lars Thomsen Nielsen

Seniorspecialist i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Peer H. Kristensen

Turistchef i Visit Aarhus taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Jens Chr. Sørensen

Seniorkonsulent i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Søren Boel Pedersen

Manager Erhvervs- og byudvikling i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Allan Nielsen

Adm. direktør i Skjøde Knudsen taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling