Vores huse er gamle og utætte

Vores huse er gamle og utætte

Over halvdelen af vores bygninger er bygget før 1980, inden der blev indført energikrav til bygninger. Særligt vores parcelhuse og etagebygninger er fra før 1980, og en del af dem er derfor storforbrugere af energi. Det er tid til at sætte ind mod gamle og utætte boliger, mener Dansk Byggeri.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Dansk Byggeri
Chefkonsulent
Camilla Damsø Pedersen
T: +45 2328 4913

Et hus bygget i 2017 er 78 procent bedre til at holde på varmen og spare på energien end et hus bygget i eksempelvis 1978. Dengang var der nemlig ikke de samme høje krav som i dag, til hvor godt huset skal være isoleret, eller hvor gode vinduer og døre skal være til at holde på varmen.

NB! Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen. Konferencen afholdes d. 20. juni 2017.

Hele 65 procent af bygningsarealet i Danmark er bygget før 1980, hvor energikravene for alvor begyndte at gøre sit indtog i byggeriet. Nogle af bygningerne er produktions- og lagerlokaler, men over halvdelen er huse og lejligheder i etagebyggeri, viser nye tal i Byggeriets Energianalyse 2017.

- Det betyder, at det er hjemme hos familien Danmark, at der er store muligheder for at spare på energien enten ved at energirenovere eller bygge nyt. Vi har i mange år snakket om, at vi skal spare på varmen og strømmen, men energibesparelserne kommer ikke af sig selv. Der er behov for, at politikerne laver en ny energispareindsats, der gør det attraktivt for boligejerne af særligt ældre huse og lejligheder at investere i energirenovering, når de alligevel står over for at skulle renovere, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri Camilla Damsø Pedersen.

- Der er ingen tvivl om, at Boligjobordningen har fået mange til at investere i nye vinduer og isolering af huset, og alle undersøgelser peger på, at økonomi er en barriere, der skal overkommes, hvis boligejerne for alvor skal gå i gang med at nedbringe energiforbruget i deres hus, uddyber hun.

NB! Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS. Konferencen afholdes d. 10. oktober 2017.

Nybyggeriet har siden finanskrisen været på et historisk lavt niveau, og det er også med til at gøre, at en større del af den samlede bygningsmasse bliver ældre og ældre.

- Der bliver simpelthen ikke skiftet nok gammelt byggeri ud med nyt. Nu er der heldigvis kommet mere gang i nybyggeriet af boliger, og det er godt for vores klimaregnskab, men med de mange ældre bygninger vi har, er der stadig alt for mange utætte boliger, der er storforbrugere af energi, siger Camilla Damsø Pedersen.

Tommy Blindkilde, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


27. april 2017
Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS - Program09.35

Forebyggelse af risiko, egen risiko og forsikring

Kan alle risici forebygges, og kan man forsikre sig mod alt? Hvordan vælger man den rigtige forsikring? Hvordan indgår forsikringsspørgsmål i den samlede risikostyring? Forebyggelse af skader som led i risikostyringen. Egen risiko - principper, hvornår gælder den, hvordan får man den skrevet ind i kontrakten?

Jan Linde, Forsikringsmægler, partner, Willis

Uffe Philip, Forsikringsmægler, Partner, Willis

Anders Busk Sørensen, Cicilingeniør, partner, Willis


09.55

Byggeriets juridiske forhold vedr. risiko og forsikring

Byggeriets juridiske forhold vedrørende risiko og forsikring. Hvilke regulativer gælder på området? Forsikringsbehov.


10.15

Risikostyring – før, under og efter byggeriet

Hvilke risikofaktorer gør sig gældende i de forskellige faser af et byggeprojekt: før, under og efter? Hvordan får man den helt dækkende forsikring i alle faser? Hvad koster, priser.


10.35

Risikoprofil – hvad kan gå galt

Risikoprofil: Hvad kan gå galt?


10.55

Kaffepause


11.25

Hvorledes finansieres risiko?

Hvorledes finansieres risiko: uforsikringsbar risiko og muligheder for afdækning.


11.45

Forsikringsplanen

Forsikringsplanen – lovpligtige forsikringer og ”sædvanlige” forsikringer og specielle muligheder. Hvilke forsikringer skal man tage som bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør? Hvad betyder opgavens beskaffenhed for hvilken forsikring man bør tage? Ansvarsforsikring. Entrepriseforsikring. Entreprisedriftstabsforsikring.


12.05

Skadeforebyggelse

Effektiv skadeforebyggelse.


12.25

Konfliktløsning

Hvordan løser man konflikter og tvistigheder i forbindelse med skader og forsikringer.


12.40

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik