Nye Talere

Henrik Skourup Hansen

Henrik Skourup Hansen

Adm. direktør i Sønderborg Havneselskab A/S

taler på:

SØNDERBORGs store projekter
Rikke Ulk

Rikke Ulk

Direktør, antropolog i Antropologerne

taler på:

JYLLAND: SENIOR-bofællesskaber - 80.000 potentielle - ideer udvikling og byggeri
Rasmus Juul-Nyholm

Rasmus Juul-Nyholm

Adm. direktør i Cobblestone

taler på:

Virus og bygninger
Morten Dam Feddersen

Morten Dam Feddersen

Arkitekt MAA, DGNB konsulent, partner i Vandkunsten

taler på:

AARHUS: de største projekter
Jens Refslund Christensen

Jens Refslund Christensen

Direktør i Danmarks Tekniske Museum

taler på:

Den nye byø Lynetteholm
Emil Lindvang Bentsen

Emil Lindvang Bentsen

Partner i Nordic Hotel Consulting

taler på:

Alternative HOTELprojekter og nye hotelkoncepter
Bo Skaarup

Bo Skaarup

Museumsdirektør i Naturhistorisk Museum, Aarhus

taler på:

AARHUS: de største projekter
Bente Lykke Sørensen

Bente Lykke Sørensen

Arealudviklingschef i Aarhus Kommune, Arealudvikling og Almene boliger

taler på:

AARHUS: de største projekter