Arkitektfirmaet Urban Power - indtil for ganske nylig kendt som BCVA - er klar med et nyt forslag, der samtænker stormflodssikring, infrastruktur og byudvikling. Planen er en ny, 550.000 kvm stor ø.

København gennemgår store forandringer i disse år. Byen vokser med over 10.000 indbyggere årligt, hvilket medfører et øget pres på trafikken. Debatten har igennem længere tid kredset om en mulig havnetunnel øst om hovedstaden, ligesom en ny metrolinje til Refshaleøen kan være i støbeskeen.

Men fronterne er trukket skarpt op, og man er enten for eller imod et tunnelprojekt. Samtidig er der store bestræbelser på at klimasikre byen og undgå stormflodsoversvømmelser. Kommunen har allerede en plan i ærmet der inkluderer nye dæmninger både nord og syd for byen.

NB! Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster. Konferencen afholdes i samarbejde med Nohr-Con d. 27. september 2017.

Kan vi tænke stormflodssikring, trafik og byudvikling sammen, og dermed skabe en endnu bedre og mere bæredygtig hovedstad? Det spørgsmål har tegnestuen Urban Power stillet sig selv, og resultatet er projektet ”Nordhaleøen”.

Ifølge Rune Veile, er det oplagt at tænke stormflodssikring og byudvikling sammen. At bygge mellem Nordhavnen og Refshaleøen giver ikke kun nye udviklingsmuligheder, det skaber også en mulighed for at få en mere sammenhængende by, hvor det bliver nemt at gå eller cykle fra det ene kvarter til det andet. Nordhaleøen giver mulighed at etablere omkring 900.000 nye kvm, altså mere end 3 gange så meget som der er planlagt i det omdiskuterede Amager Fælled Kvarter.

- Hvis vi ser på de planer, der ligger for havnetunnelen som de ser ud nu, vil den blive en underjordisk omfartsvej til biler med store ar i overfladen i form af afkørselsanlæg, og samtidig vil et større vejanlæg nemt føre til endnu flere biler i bymidten, udtaler Rune Veile, partner i Urban Power.

- Vi tror ikke på at bilerne kan forsvinde fuldstændigt ud af bymidten, men det er vigtigt at tænke i bæredygtig mobilitet, hvor det er nemmere at tage cyklen eller metroen end bilen, understreger han.

NB! Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027. Konferencen afholdes d. 14. september 2017.

Med forbindelsen over Nordhaleøen kan der først og fremmest nemt etableres en metrolinje, der forbinder Nordhavnen med Refshaleøen og resten af byen. En ny cykelforbindelse langs en indre lagune med udsigt ind over byen vil skabe en attraktiv cykelrute rundt om byen og understrege Københavns position som bæredygtig cykelby. Der vil stadig være plads til biler, men forbindelsen bliver en neddroslet bygade og reguleres, eventuelt som betalingsvej.

- Der har allerede været diskuteret flere spændende utopiske fremtidsscenarier for udvikling af København ud i Øresund, men dette forslag er et realistisk bud, som kan implementeres indenfor ganske få år. Projektets styrke er at det ikke forudsætter en havnetunnel. Det vil være langt bedre at vente med en tunnelløsning og se tiden an inden vi får skabt en ny trafikal situation vi ikke kender konsekvensen af. "Og hvem ved hvad fremtiden vil bringe – måske overhaler teknologien os indenom med noget vi endnu ikke kender til inden havnetunnellen overhovedet er etableret, siger Rune Veile.

Læs mere af artiklen
Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster

Afholdes 27. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 16.30

Comwell RoskildeComwell Roskilde , Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde

Tilmeld

Baggrund

De seneste år har vi set voldsomme storme, som har medført stormflod og oversvømmelse af lavtliggende kystnære arealer. Byer, havneområder, broer og naturområder oversvømmes, og havet æder sig ind i landet. På denne konferencedag kan du høre om, hvordan vi kan arbejde på at sikre vores kyster mod nutidens og fremtidens vandmasser og samtidig beskytte vores naturområder.

Du får mulighed for at høre om den nyeste udvikling, blive opdateret på nye og gældende regler på området og høre erfaringer fra flere typer kommuner, som har forskellige udfordringer i forbindelse med deres kyststrækning.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle med interesse i, hvordan vi kan beskytte vores kyster og havne mod stormflod og vandmasser i fremtiden.

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Denne konference arrangeres af Nohr-Con. Ved tilmelding via Byens Ejendom klippekort koster denne konference 2 klip. Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer.

DELTAGERPRIS
Kr. 5.495,- ekskl. moms per person.

Studietur:
Studieturen koster 895,- kr. (Husk at sætte hak i feltet "Studietur"

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.15 Ved Christine Skovgaard Madsen, afdelingschef, Nohrcon
09.30 I dag er det den enkelte kommune, lodsejer eller boligejer, der har ansvaret for at sikre sig mod oversvømmelser. Men vandmasserne respekterer ikke kommunegrænser, og derfor har vi behov for en samlet helhedsplan for, hvordan vi i fremtiden bedre kan løse opgaver med kystsikring. Perspektiver på fremtidens kommunale og nationale indsats, når det gælder kystsikring. Ved Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune
09.45 Kan vi forhindre klitbrud med huse, som styrter i havet og oversvømmelser, hvor hele by- eller havneområder dækkes af vand? Både stormen Urd og den efterfølgende stormflod var blot en forsmag på det vejr, der venter Danmark i fremtiden. Kraftig regn, storme og højere havniveau kommer til at betyde flere oversvømmelser. Risikoanalyser og kortlægning har afgørende betydning for at tackle fremtidens ekstremfænomener, men hvordan skal vi analysere dem, og hvordan skal vi forberede os? Hvilke udfordringer medfører kystbeskyttelsen? Hvordan skal kommunerne og grundejere planlægge deres indsats, og i hvor høj grad kan vi egentlig styre kysterne og vandets magt? Ved Nils K. Drøning, R&D program manager, DHI
10.25 Rekordhøje temperaturmålinger og de senere års oversvømmelser, orkaner, jordskred og andre klimatiske anormaliteter har øget fokus på vores klimas stadige forandring. Hvordan ser vi på klimaets udvikling i de kommende år og i et fremtidsperspektiv sat i relation til klimasikring og kystbeskyttelse? Ved Kristine S. Madsen, daglig leder for oceanografi, DMI
11.00
11.20 Et nyt lovforslag om ændringer i kystbeskyttelsesloven blev vedtaget i efteråret 2016. Lovforslaget skal ses som en opfølgning på kystanalysen, og forslagets formål er at skabe en enklere og hurtigere proces for kommunerne for at gennemføre helhedsløsninger. Lovforslaget indebærer blandt andet, at klageadgangen ændres, og der gives mulighed for at bede Kystdirektoratet om sagkyndig bistand tidligere i processen, end der er mulighed for i dag. Lovforslaget ændrer samtidig på inddragelsen af borgere og giver mulighed for at vurdere behovet for møder med berørte. Ved Jacob Brandt, partner og advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
12.00
13.00 The Dutch coastline including all estuaries has a length of about 1000 km. The central connected coast is about 350 km long of which 75% consists of dune areas of varying widths, ranging from less than 100 meters up to a width of several kilometers (1,3). Coastal erosion was estimated to occur over 134 km spread along half of the Dutch coast. Large sections of the Dutch coast have been eroding for centuries, at some locations resulting in a retreat of 5 km in four centuries. In this speech, we will hear how the Dutch community is working with securing the coast line – also in the future where we can expect even more flood and increased water level. Ved Wilfried ten Brinke, director, Blueland Consultancy (water management) and founder and chief-editor of the ClimateChangePost
13.40
13.50 Lemvig har i århundreder levet med risikoen for oversvømmelser. I de senere år har der været flere og mere alvorlige oversvømmelser med store værditab til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. Men nu tager en fremtidssikret klimaløsning form i et projekt til 22 millioner kr., som er blevet til i samarbejde med Realdania.  Projektet indebærer både en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig, samtidig med at de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddinge bevares. Ved Mariane Vistisen, plan- og projektchef, Lemvig Kommune
14.25 I en analyse fra foråret 2017 har Cowi kigget på samtlige ekstreme stormflodshændelser for de sidste 1000 år, og det giver et omfattende datagrundlag, som er med til at påpege, at vi også i fremtiden må regne med stormflod fra Øst. Køge Kommune er en af de kommuner, der har den nye statistik på radaren, og kommunen arbejder målrettet på en permanent beskyttelse af kystzonen.' Ved Christian Helledie, specialist, BTM, marine & foundation engineering, Cowi
15.00
15.20 Både Aarhus og Vejle har allerede sluser, og meget tyder på, at sluser i fremtiden bliver en del af byers beskyttelse mod havet. I Kerteminde Kommune arbejder man på en løsning med potonklapper monteret på havbunden, som ved usædvanligt højvande vil blive fyldt med luft og stige op og bryde havoverfladen. En sådan beskyttelse mod forhøjet vandstand i fjorden kan være en løsning mange andre steder i landet – dog er både spørgsmålet om påvirkning af miljø og finansiering stadig til diskussion. Ved Henrik Mørup-Petersen, seniorkonsulent, Rambøll
15.55 Langs den jyske vestkyst har man gennem generationer været vant til stormflod og forhøjet vandstand, mens det er et nyere fænomen flere steder på Sjælland og omkring de større byer. Hvorfor er stormflod et større problem, når det rammer Sjælland, kan vi bruge vores erfaringer fra det vestjyske, og hvilken indsats er nødvendig i København og i hele landet i fremtiden? Ved Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor, DTU
16.30 AFGANG TIL STUDIETUR (valgfrit).
13.50
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom